• Vi undersöker intraoperativa blodtrycksfall och andra modifierbara faktorer. (ki.se)
  • I samarbete med anestesikliniken är ett projekt påbörjat där vi undersöker huruvida intraoperativa faktorer kan påverka risken för läckage. (umu.se)
  • Det bidrar till att minska risken för intraoperativa nervskador, förbättrar säkerheten och ökar tryggheten för kirurger och patienter. (medtronic.com)
  • Minimalinvasiv implantation kan minska både det kirurgiska traumat och den intraoperativa belastningen på höger kammare. (lakartidningen.se)
  • Cirros leder till komplikationer i form av portal hypertension med esofagusvaricer, ascites samt encefalopati. (apotekvarer-nettbutikk.life)
  • Mer allvarliga komplikationer manifesteras i form av blodproppar i urinkatetern, vilket kan orsaka svårigheter att skilja urinen. (lakesidemedicalmusings.com)