• Cellmembran 0 frågor Det fett- och proteinhaltiga, och selektivt genomsläppliga, membran som omger cytoplasman i prokaryota och eukaryota celler. (lookformedical.com)
  • Genito-urinvägarna under rehabilitering bör få den nödvändiga mängden näringsämnen, mineraler, spårelement, aminosyror etc, för att ta emot vävnadsprotein och andra komponenter som behövs för att förbättra tillståndet i de celler, intracellulära membran. (lakesidemedicalmusings.com)
  • diffusion, osmos och aktiv transport är tre liknande kemiska metoder genom vilka enstaka molekyler eller mycket små strukturer flyttas över membran eller relativt korta avstånd, ofta inom eller mellan celler. (knowabouttheworld.com)
  • 12 Små hydrofoba Diffunderar över membran intracellulära receptorer steroidhormoner tyroidhormoner (sköldkörtelhormoner) vit. (slideplayer.se)
  • Virus har beskrivits som " organismer i livets utkant", [ 2 ] och som "ett mellanting mellan levande och död materia" eller som obligata intracellulära parasiter eller agenter som interagerar med levande organismer. (wikipedia.org)
  • När LPS binder till dessa intracellulära molekyler inträffar som följd en kaskad av händelser som inkluderar en lytisk proinflammatorisk celldöd (pyroptos), frisättning av mycket potenta cytokiner och initiering av koagulationskaskaden. (ki.se)
  • Molekylen fungerar som ett detergent och gör hål i lysosomernas membran, varför intralysosomala molekyler undgår destruktion och istället läcker ut i cytosolen. (ki.se)
  • Ultraljud är en mycket effektiv metod för att perforera och störa cell väggar och membran så att den intracellulära material och riktade bio molekyler släpps ut i lösnings medlet. (hielscher.com)
  • Eukaryoter är på grund av alla intracellulära strukturer ganska stora. (naturvetenskap.org)
  • Membranlipider är en grupp lipider som tillsammans med olika proteiner och kolhydrater är komponenterna i specifika dubbellager (membran), både intracellulära membran samt cytoplasmamembran. (wikipedia.org)