• Lymfatisk leukemi deles inn i akutt og kronisk type. (helsebiblioteket.no)
  • Klorambucil er en cellegift av alkylerende type som brukes hovedsakelig ved kronisk lymfatisk leukemi . (helsebiblioteket.no)
  • Projektet är baserat på en kombination av (I) kliniska longitudinella studier, (II) experimentella studier i djurmodeller och (III) in vitro experiment. (ki.se)
  • Skrev om teriflunomide förra året då en fas II studie rapporterade där det getts i kombination med betainterferon och där det var goda siffror. (blogspot.com)
  • Chronic myeloid leukemia and interferon-a: a study of complete cytogenetic responders. (helsebiblioteket.no)