• För första gången tror sig forskare ha upptäckt genkluster länkade till intelligens i hjärnan. (ifokus.se)
 • Nye sivilrettslige regler for roboter og kunstig intelligens? (uio.no)
 • EU-parlamentet vedtok i 2017 en resolusjon om sivilrettslige regler for roboter og kunstig intelligens. (uio.no)
 • Den gamla, anspråksfulla idén om artificiell intelligens som en motsvarighet till eller förbättring av den mänskliga intelligensen har mainstreamforskningen retirerat från. (abo.fi)
 • Sömnens intelligens , kanadensisk dokumentär från 2016 i UR Play. (webb-tv.nu)
 • Efter ett tag började man få syn på komplexiteten i det som vi kallar intelligens. (abo.fi)
 • Det blir lätt lite löjligt för att det handlar om ett känsligt område som intelligens. (ekonomistas.se)
 • Till skillnad från studiet av intelligens hos exempelvis apors så har det i jämförelse genomförts få fältstudier kring fåglarnas. (wikipedia.org)
 • Ifall personen då inte kan göra någon skillnad på människa och maskin kan maskinen klassas som en artificiell intelligens. (abo.fi)
 • Om "intelligens" ses som en generell förmåga att lösa problem, så kan en människa eller grupp människors intelligens höjas väldigt mycket av modern teknologi. (arkivinformationteknik.se)
 • Man kan definiera intelligens som förmågan att resonera spatialt och lösa logiska problem etcetera. (ekonomistas.se)
 • Normalbegåvade knyter inte vänskapsband till alla med liknande intelligens, så det går inte heller att förvänta sig att extrembegåvade alltid hittar en vän i en enda tillgänglig jämlike. (extrembegavning.se)
 • Forskningen i artificiell intelligens börjar på 1950-talet, och präglades då av en stark optimism. (abo.fi)
 • För den tidiga AI-forskningen betydde intelligens detsamma som att manipulera symboler utifrån ett regelverk. (abo.fi)
 • Det är två klusters som kallas M1 och M2, nätverk som vart och ett innehåller hundratals individuella gener, som tros kopplade till kognitiva förmågor som vi förknippar med intelligens, som minne, förmåga att resonera, snabbhet och uppmärksamhet. (ifokus.se)
 • Vad menar vi med intelligens? (abo.fi)
 • Vidare är det väl inte orimligt att se "motivation att utföra en given uppgift" som en delmängd i begreppet intelligens? (ekonomistas.se)
 • Räknekunskap är en förmåga som anses visa på intelligens. (wikipedia.org)
 • När vi kan visa på produktivitet kan vi också mäta vår intelligens. (wordpress.com)
 • Johan Lind, docent i etologi vid Stockholms universitet och Stefano Ghirlanda, professor i psykologi vid Brooklyn College genomförde en metaanalys där de gick igenom en mängd studier kring kråkfåglars intelligens och fann såväl systematiska statistiska fel, som tolkningsfel. (wikipedia.org)
 • Alfred Binet (1857-1911) var en fransk psykolog och forskare som försökte utveckla ett mätinstrument för intelligens. (wikipedia.org)
 • Här möts elever mellan 15 och 18 år från olika nordiska länder för att tillsammans med forskare utmanas inom artificiell intelligens. (bth.se)
 • Forskare talar även om SQ, själens intelligens. (expressen.se)
 • Förra året samlades 26 forskare från flera ledande universitet i Oxford för att diskutera farorna i ohämmad artificiell intelligens som hamnar i fel händer. (nyteknik.se)
 • 2. Forskare och ingenjörer inom artificiell intelligens ska ta hänsyn till om deras arbete kan användas i ont uppsåt och vidta proaktiva åtgärder för att förhindra detta. (nyteknik.se)
 • Den här helgen samlas världens ledande forskare inom artificiell intelligens för att granska matematikern Alan Turings teorier. (illvet.se)
 • Dessutom är han en av förgrundsfigurerna bland de forskare som myntat begreppet känslomässig intelligens. (forum.se)
 • En ny studie som genomförts i Kina av forskare från Yale School of Public Health i USA visar att luftföroreningar har en starkt negativ påverkan på människors intelligens. (aktuellhallbarhet.se)
 • Syftet med Vinnovas rapport är att ge en översikt över AI-miljöer och att presentera forsknings- och innovationsmiljöer som "tagit på sig ett ledarskap och som samlar och koordinerar utvecklingskrafter och kompetens för utveckling av artificiell intelligens. (bth.se)
 • Google är ett av de ledande bolagen inom utveckling av artificiell intelligens, men trots detta ställer sig företagets VD Sundar Pichai bakom reglering av tekniken. (sweclockers.com)
 • Efter att ha lyft frågan om behovet av en teologisk analys av artificiell intelligens (AI) i en debattartikel i Dagens Nyheter har jag fått möjlighet att samtala om ämnet i många sammanhang. (dagen.se)
 • Foto: Göran Billeson Forskning och undervisning inom AIICS berör många delområden inom artificiell intelligens, matematisk och tillämpad logik, komplexitets- och algoritmteori, samt formella tekniker för modellering av diskreta och hybrida system för datorarkitektursutveckling och för kunskapsrepresentation inom AI. (liu.se)
 • UR Samtiden - Hur smart är konstgjord intelligens? (urplay.se)
 • Debatt i Lund: Hur smart är konstgjord intelligens? (sydsvenskan.se)
 • Kvällens debatt i Lund tar upp konstgjord intelligens. (sydsvenskan.se)
 • Under våren 2019 publicerade EU riktlinjer för hur artificiell intelligens bör hanteras i medlemsländerna, detta för att möta oron för hur tekniken kan utnyttjas. (sweclockers.com)
 • Se hela Whiskytowers videorecension av Intelligens där de även recenserar hösten 2019:s säsongsutgåva Vintersol. (mackmyra.se)
 • I det här inlägget har vi sammanfattat whiskyfantasternas ord om Mackmyra Intelligens, whiskyn vars recept tagits fram med artificiell intelligens, i nära samarbete med Mackmyras Master Blender Angela D'Orazio. (mackmyra.se)
 • En rysk robot med artificiell intelligens har hittills försökt rymma från en forskningsanläggning två gånger - trots att den fått stränga order att låta bli. (illvet.se)
 • Infor Coleman är en kraftfull robot med artificiell intelligens som byggts på en grund av branschspecifika data och som utformats speciellt för affärsanvändare. (infor.com)
 • Forskningsmiljön inom big data och data science vid BTH nämns som en av de miljöer i Sverige som bidrar till utvecklingen av artificiell intelligens enligt en nyligen gjord rapport från Vinnova. (bth.se)
 • Det pågår en kapplöpning om utvecklingen av artificiell intelligens. (sydsvenskan.se)
 • Örebro universitet är en del av tre nationella initiativ för kompetensutveckling inom artificiell intelligens: AI Competence for Sweden, KIT och KKS Smarter. (oru.se)
 • Men robotar eller dataprogram med artificiell intelligens (AI) är verklighet i Sverige redan nu. (nwt.se)
 • Modulen Neurotile ska addera intelligens till sensorer i drönare, robotar och werables. (etn.se)
 • Robotar och artificiell intelligens hjälper människan att leva hälsosamt, tillfriskna från sjukdomar, bo självständigt och tryggt i sina hem samt snabbt återhämta sig och återfå funktions- och arbetsförmågan. (stm.fi)
 • Efter avslutad kurs ska studenten kunna -redogöra för begreppet och området Artificiell Intelligens (AI) i vid bemärkelse -redogöra för. (allastudier.se)
 • Forskning har dock visat att detta inte stämmer, men att definiera och mäta intelligens hos djur är komplicerat vilket gör det är svårt att genomföra vetenskapliga studier. (wikipedia.org)
 • Forskning som rör artificiell intelligens (AI) spänner över flera forskningsområden. (umu.se)
 • Forskning inom artificiell intelligens med människan i centrum måste stärkas i Europa. (umu.se)
 • Helena Lindgrens forskning inom artificiell intelligens-området (AI) prisas nu för sina insatser. (umu.se)
 • Föreläsningar · 10 min · Aida Hadzialic om vikten av forskning kring artificiell intelligens. (urplay.se)
 • Den innebär en kraftfull satsning på artificiell intelligens som ett verktyg för forskning inom naturvetenskap och teknik. (uu.se)
 • Utbildningarna leds av det internationellt erkända forskningscentret AASS, som ligger i framkant vad gäller forskning inom artificiell intelligens (AI), robotik och autonoma system. (oru.se)
 • Vetenskapsrådets publikation Forskning.se har nyligen lanserat en kunskapsöversikt om Artificiell Intelligens , AI. (sunet.se)
 • 3. Ta "best practice"-metoder från it-säkerhet eller annan mer välbeprövad forskning och applicera på forskning om artificiell intelligens. (nyteknik.se)
 • Vår forskning föreslår att prestationen i dessa spel kan vara ett mått på intelligens. (nyteknik.se)
 • Forskning vid Göteborgs universitet och Chalmers ligger bakom en maskin som sorterar förbrukade batterier med hjälp av artificiell intelligens (AI). (gu.se)
 • Det inspirerar till vidare forskning och utveckling, så att det i framtiden skall gå att sortera i princip allt avfall med hjälp av artificiell intelligens, säger han. (gu.se)
 • Forskning.se har också tagit fram en alldeles egen artificiell intelligens, Simone, som har funnits utställd på Tekniska museet i Stockholm under hösten 2017. (forskning.se)
 • Vår forskning inom artificiell intelligens (AI) bidrar till utveckling av ett samhälle där den genomsyrar verksamheter och människors liv. (su.se)
 • Artificiell intelligens är vårt mest multidisciplinära område, här kombinerar vi data- och systemvetenskap med samhällsvetenskap, humaniora och teknisk forskning med data om beteenden. (su.se)
 • Artificiell intelligens präglar all vår forskning och utvecklar den i snabb takt. (su.se)
 • Vi liknar därför artificiell intelligens vid en arena för forskning, snarare än ser det som ett eget forskningsområde. (su.se)
 • Matrisen visar aktiviteter (orange) för varje forskningsområde (kolumner) med beaktande på generell forskning inom artificiell intelligens och tillämpningsdomän. (su.se)
 • Vill du som expert inom artificiell intelligens bidra till den pågående omvandlingen av vårt digitala samhälle? (umu.se)
 • Föreläsningar · 30 min · Kan artificiell intelligens bidra till ett mer jämställt samhälle? (urplay.se)
 • Robotik och artificiell intelligens syftar till att utveckla nya robotsystem som karaktäriseras av avancerad autonomi för att förbättra robotarnas förmåga att interagera med omgivningen och människorna under utförandet av specifika uppgifter. (ltu.se)
 • Effektiviserar arbetet, artificiell intelligens kan till exempel bidra med fakta till en arbetsgrupp på mycket kort tid. (skl.se)
 • Rådet ska bidra till en gemensam styrning inom området artificiell intelligens (AI) i hela Västra Götalandsregionen (VGR) genom att på övergripande strategisk nivå samordna det regiongemensamma arbetet inom ansvarsområdet, samt vara stöd/referensgrupp till koncernledning hälso- och sjukvård. (vgregion.se)
 • Forskarna var inte överraskade över resultatet att tecknandet och testen samstämde vid fyra års ålder, däremot förvånades man över att man kunde se ett samband mellan intelligens och tecknande tio år senare. (doktorn.com)
 • Artificial intelligence , även machine intelligence , MI ) är intelligens som uppvisas av maskiner , till skillnad från naturlig intelligens ( NI ) som uppvisas av människor och andra djur. (wikipedia.org)
 • Motsatsen gäller för maskiner - även med artificiell intelligens. (dagen.se)
 • Du kanske tänker på filmen "Blade Runner 2049", där skillnaden mellan verklig och artificiell intelligens utplånas eller "Matrix" där maskiner kontrollerar världen med människan som energikälla. (brother.se)
 • Forskarna har fyra övergripande rekommendationer för att möta hotet från oreglerad artificiell intelligens. (nyteknik.se)
 • Forskarna bakom en ny studie har nu tagit artificiell intelligens, AI, till hjälp och undersökt om det går att hitta biologiska nätverk genom att använda djupinlärning, det vill säga träna upp så kallade djupa artificiella neurala nätverk. (expertsvar.se)
 • Regeringen har nu beslutat om en nationell inriktning för AI med målet att Sverige ska vara ledande i att ta vara på möjligheterna med artificiell intelligens för att stärka svensk välfärd och konkurrenskraft. (regeringen.se)
 • Nick Bostrom är filosofen som lämnade Sverige och prickarna över ö för att bli en av världens mest inflytelserika tänkare kring artificiell intelligens. (fof.se)
 • Tieto har låtit YouGov genomföra en nordisk undersökning där 3 000 personer i Sverige, Norge och Finland tillfrågats om utvecklingen inom artificell intelligens och dess påverkan på samhället. (dagenshandel.se)
 • Emnet tar for seg aktuelle tema innan kunstig intelligens. (uib.no)
 • Masterprogrammet i artificiell intelligens, AI, ger en bred kunskapsbas i AI och fördjupade kunskaper i utvalda profilområden, bland annat teoretiska grunder i AI, interaktion mellan människa och AI, intelligent robotik, maskininlärning eller data science. (umu.se)
 • Identifieringsbild för Hyteairo-projektet Programmet för artificiell intelligens och robotik i välfärden (#hyteairo) stöder och påskyndar utnyttjandet av artificiell intelligens och robotik. (stm.fi)
 • Hurdan hatretorik kan man hitta på webben med hjälp av artificiell intelligens (AI)? (valtioneuvosto.fi)
 • Microsoft är en av techjättarna som har kommit längst i utvecklingen av smart teknik som artificiell intelligens, Mixed Reality och maskininlärning. (di.se)
 • Fåglars intelligens avhandlar definiering och mätandet av intelligens och kognitiva förmågor hos fåglar. (wikipedia.org)
 • Superdatorn Vacit, som är världens snabbaste dator, har optimerats för vetenskaplig och artificiell intelligens, och den har engagerats i arbetet med att ta fram ett vaccin. (ehandel.se)
 • Artificiell intelligens kan även ha en mätbar effekt på det förebyggande arbetet. (ehandel.se)
 • Professuren benämns "Beijerprofessuren i artificiell intelligens", på engelska "Beijer Professorship in Artificial Intelligence", med placering vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala. (uu.se)
 • Google-företaget DeepMind har tagit fram en artificiell intelligens som plötsligt börjar uppföra sig både aggressivt och girigt i kampen om knappa resurser. (illvet.se)
 • Kina har satsat stora resurser på att bemästra artificiell intelligens. (brother.se)
 • Vi utvecklar mobila mikroskop och kombinerar dessa med molnbaserad artificiell intelligens. (ki.se)
 • Artificiell intelligens utvecklar och förändrar välden. (skl.se)
 • Det vill TCO illustrera i en ny kampanj där framtidens arbetsmarknad gestaltas av artificiell intelligens, eller A.I.s, som vill ha bättre arbetsvillkor, organiserar sig och startar ett fackförbund. (tco.se)
 • Artificiell intelligens, A.I., är förenklat sett ett datorprogram som kan lära sig och förbättra sig på egen hand och som försöker efterlikna människans tänkande och beteende. (tco.se)
 • Artificiell intelligens kan aldrig på egen hand bli ett universalmedel för alla problem som mänskligheten plågas av, men den kan öka den förväntade livslängden betydligt, och till och med rädda liv varje dag. (ehandel.se)