• Den stora förändringen skedde i underkategorin Skydd av intellektuell egendom (Protection of Intellectual Property) med 0,6 poäng. (netopia.se)
 • IP står för Intellectual Property - engelska för intellektuell egendom, vilket syftar till immateriella rättigheter och tar dig in i juridikens värld. (yhutbildningar.se)
 • Vi har tagit fram ett omfattande material om skydd av intellektuell egendom för att skydda våra märken och designs och vi vidtar, vid behov, åtgärder mot förfalskare. (xd-design.com)
 • Denna organisation har upprättats för skapa ett skydd för intellektuell egendom över hela världen genom samarbete mellan staterna. (blogspot.com)
 • Intellektuell egendom kan delas in i olika typer såsom patent för uppfinningar, varumärken för igenkänningsbara tecken, mönsterskydd för design och upphovsrätt för kulturella yttringar. (docplayer.se)
 • Kursen behandlade verktyg, såsom uppfinningsanmälan, och klargjorde grundligt skillnaderna mellan olika typer av intellektuell egendom, samt skillnader mellan det europeiska och det amerikanska patentsystemet. (abo.fi)
 • Fri kunskap - Intellektuell egendom och patent är vårt globaliserade samhälles nya fabriker, maskiner och motorer. (christopherkullenberg.se)
 • Andra organisationer oroas över den personliga integriteten då till exempel data ska lagras samt vilka regelverk som ska gälla vid patent på så kallad intellektuell egendom, till exempel mediciner som forskats fram eller dataprogram. (arbetet.se)
 • Processen används även vid förvärv av egendom, produkter, utvecklingsprojekt eller intellektuell egendom . (wikipedia.org)
 • De användare som besöker denna sajt kan se information och innehåll på sajten, utföra nedladdningar av mjukvaruapplikationer och innehåll på sajten, göra reproduktioner eller använda dessa produkter förutsatt att de följer lagstiftningen för upphovsrätt och industriell egendom och att de varken transfererar eller distribuerar sådana mjukvaruapplikationer utan föregående tillstånd från författaren eller företaget, oavsett om det är Företaget eller någon/något annat. (toggle.com)
 • en öppen samhörighet som bl.a. har gjort operativsystemet GNU Linux till det mest populära platformen för Internetservers och skapat ett helt nytt sätt att distribuera intellektuell egendom till varandra och handla med produkter och tjänster. (sahkoautot.fi)
 • dess grafiska design liksom dess källkod utgör ett verk vars immateriella egendom tillhör CAPITOLA. (capitolawatches.com)
 • När du har en utvecklad idé kan våra advokater registrera din immateriella egendom på olika sätt. (lawandmore.se)
 • Öppenhet - forskning bör vara så öppen som möjligt (utan att bryta mot den enskildes integritet, intellektuell egendom, lagar och förordningar). (ki.se)
 • All text, bilder, grafik, ljud, video och animerade filer är skyddade enligt lagen om upphovsrättsskydd och andra lagar utformade för att skydda intellektuell egendom. (cargobull.com)
 • Fysisk egendom kan i princip försvaras i naturen medan intellektuell egendom inte kan det. (netopia.se)
 • Då har det handlat om stulen intellektuell egendom, information från hundratals amerikanska företag, regeringsdokument och företagshemligheter med planritningar, testresultat och förhandlingsstrategier. (svt.se)
 • Interpols databaser innehåller information om kriminella, som namn, fingeravtryck och DNA-profiler, och information om stulen egendom som pass, fordon och konstverk. (wikipedia.org)
 • Den innebär ingen konfiskation av egendom eller total destruktion av nuvarande institutioner, utan snarare deras omvandling. (sacred-economics.com)
 • Ingen får i detta fall sin frihet, säkerhet eller egendom kränkt. (blogspot.se)
 • John Miltons försvarsskrift för intellektuell frihet och pressfrihet ("Aeropagitica", 1944). (slideplayer.se)
 • Hela sexköpsdebatten lider av intellektuell slapphet och ohederlighet. (blogspot.se)
 • Här talar en visionär som kan sätta in hoten i ett större sammanhang, hela västvärldens företag är utsatta för attack: "Intellektuell egendom kan stjälas på några minuter. (svensktidskrift.se)
 • När projektet är genomfört upplöses bolaget, det besitter ingen intellektuell egendom att skydda för framtida projekt. (hbl.fi)
 • Hon är fascinerad av alla aspekter av kontroll och ägande av intellektuell egendom. (tidningencurie.se)
 • De största förmögenheterna skapas numera inte genom entreprenörsbriljans, utan genom arv, monopol och privilegiejakt, så kallad "rent seeking": man säkrar exklusiv kontroll över centrala tillgångar såsom mark och byggnader, privatiserad samhällsservice och intellektuell egendom, och bygger upp servicemonopol, såsom handelsnav, mjukvara och plattformar för sociala medier, och kräver in användaravgifter som är långt högre än kostnaderna för produktion och leverans. (etc.se)
 • Det enda större undantaget från det föregående är eliminerandet av inkomstskatt, vilket faktiskt kommer att gynna den lilla andel av de rika vars rikedom kommer från produktivt entreprenörskap snarare än från den avkastning som deras kontroll över pengar och egendom genererar. (sacred-economics.com)
 • Företagen befarar, enligt New York Times, att Kina håller på att etablera en ny kultur inom Internetkommersen där censur och stöld av intellektuell egendom är legio. (svt.se)
 • Idag talar vi ofta om H&Ms börskurs, klädfabriker i Kina och intellektuell egendom på Gucci-väskor. (christopherkullenberg.se)
 • Ordförande är rätt för att öka trycket på Kina för deras spionage, deras stöld av intellektuell egendom, och deras fientlighet mot rättsstaten. (herald.space)
 • Om folk lägger upp dina egna bilder på Internet, utan ditt tillstånd, då kränker de din rätt till egendom. (carlsvanberg.org)
 • Enligt Gervase Markham är missförstånden ett exempel på hur mycket modellen med öppen källkod avviker från den mer traditionella synen på intellektuell egendom. (idg.se)
 • Vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning, psykisk funktionsnedsättning, allvarlig sjukdom eller demens är exempel på grupper som ibland kan ha behov av stöd av en god man eller förvaltare. (rfs.se)
 • Om någon återpublicerar privata konversationer från ditt privata forum utan ditt tillstånd, då kränker de din rätt till egendom. (carlsvanberg.org)
 • Egendomsbegreppet handlar om att ge ägaren en exklusiv rätt att bestämma över sin egendom. (docplayer.se)
 • I denna föreläsning presenterar och utvecklar Mossoff Ayn Rands argument för att all egendom ytterst är intellektuell, varför en attack på intellektuell egendom är ytterst en attack på all egendom. (carlsvanberg.org)
 • Det kännetecknas av att personen presenterar undervärderad intellektuell utveckling, med kognitiva (inlärnings) svårigheter och andra begränsningar inom andra områden som anses vara grundläggande, såsom kommunikation, självhushåll, sociala färdigheter, bland andra. (uzvisit.com)
 • För att skydda denna immateriella egendom ber vi om dina grundläggande kontaktuppgifter för att bekräfta din identitet innan vi kan komma åt dessa resurser. (onetrust.se)
 • Han har helt fel beträffande anarkismen, men när det kommer till hans tankar om intellektuella egendom måste jag säga att detta är något av det bästa jag har läst i ämnet. (carlsvanberg.org)
 • Men dagen till ära vill jag berätta lite om min intellektuella utveckling: från ett barn av sin tid, som genom sitt möte med Ludwig von Mises och den österrikiska ekonomiska skolan kom att bli en intellektuell av sällsynt art - enligt somliga en farlig galning - tillsynes från en annan tid. (mises.se)
 • N r det kommer till resten av dem kan du undvika f rpliktelsen att kompensera genom att inte anv nda f rem let som om det vore din egendom samt att undvika allt som minskar dess v rde. (dackonline.se)
 • Sidorna respektive allt innehåll och material som finns på eller görs tillgängliga genom dessa Sajter, samt alla logotyper och bilder, all text, grafik, information, film och data samt allt ljud eller annat innehåll och material ("Innehåll") skyddas under tillämpliga lagar om upphovsrätt, varumärkesskydd, immaterialrätt, intellektuell äganderätt och illojal konkurrens. (opalescence.com)
 • I överenskommelsen ska makarna besluta om eventuella barns hemvist, föräldraansvar, umgängesrätt med och underhåll till barnen, fördelning av egendom, användning av familjehemmet, underhåll mellan makarna samt makarnas efternamn. (europa.eu)
 • Domstolen fastställer på eget initiativ vem av makarna som ska anses bära skulden till söndringen och fattar också beslut gällande föräldraansvar, umgänge med och underhåll till de barn som fötts inom äktenskapet, fördelning av egendom, användning av familjehemmet, underhåll mellan makarna samt användning av mannens efternamn. (europa.eu)
 • Vid en ansökan om äktenskapsskillnad på grundval av djup och varaktig söndring i äktenskapet kan makarna meddela att de har träffat en bindande överenskommelse om föräldraansvar, umgänge med och underhåll till de barn som fötts inom äktenskapet, fördelning av egendom, användning av familjehemmet, underhåll mellan makarna samt användning av mannens efternamn. (europa.eu)
 • De är individer som låtsas ha intellektuell kunskap och som verkar intressera sig för vissa ämnen, som vetenskap, kultur, konst, litteratur och liknande, som de inte gillar. (uzvisit.com)