• De byggs framför allt upp av en typ av molekyler som finns i cellmembranet och som kallas integriner. (ki.se)
 • Celler interagerar i stor utsträckning med sin omgivning med hjälp av integriner, molekyler som finns i det omgivande cellmembranet och som har kontakt både med utsidan och insidan av cellen. (vetenskaphalsa.se)
 • Integriner är ett slags proteiner som går igenom cellmembranet (transmembranära proteiner) och har till uppgift att förbinda cellen med andra celler eller den extracellulära matrisen, ECM. (wikipedia.org)
 • Integriner är ett slags proteiner som spelar en viktig roll vid mänsklig utveckling, men också vid cancer. (aka.fi)
 • Vissa integriner kan på cellens insida kommunicera med intracellulära proteiner och på cellens utsida binda ECM-proteiner. (wikipedia.org)
 • Integriner er membranproteiner, som på cellens yd. (denstoredanske.dk)
 • Integrin signaleringDefinitionIntegrin signalering hänvisar till signaltransduktionsvägar som integriner på cellens yta svara på mekaniska eller, generisk fematab kostnad. (sverige-apotek.life)
 • I cellmembranet sitter proteiner, kallade integriner, som förbinder ECM med de omgivande cellerna. (wikipedia.org)
 • Genom ett antal molekyler på spermiecellens plasmamembran, däribland fertilin och cyritestin, binder till receptorer på äggcellens membran, däribland alfa-6-integriner och CD9-proteiner, så kan äggcellen och spermiecellen sammansmälta. (wikipedia.org)
 • a) integriner är hetreodimera receptorer som består av α- och β subenheter och binder cellen till extracellulärt matrix. (docplayer.se)
 • Plattformen bygger på specifika cellytproteiner (integriner) och mer än 25 års forskning och utveckling. (bequoted.com)
 • I sin avhandling visar Lars Nygård Skalman hur ögonviruset adenovirus 37 orsakar infektion i hornhinnan genom att interagera med specifika integriner, vilka är en typ av vidhäftningsproteiner på cellytan. (forskning.se)
 • De har identifierat en del av de signalsystem som ger integriner en viktig roll då dessa styr processer som celldelning och cellöverlevnad. (ki.se)
 • Normala celler använder bland annat integriner för att känna av om de sitter fast på en annan cell i sin omgivning. (wikipedia.org)
 • I avhandlingen studerer Ning Lu genreguleringen av et 20-talls integriner, den s kalte alfa11 integrinen, som forankrer celler i kollagen. (uib.no)
 • 3. Vanliga celler sitter fast i laminin och kollagen från basalmembranet via integriner. (medinsikt.se)
 • Dersom integriner er defekte kan ikke organ skapes normalt hvilket leder til d delige skader i fosterstadiet. (uib.no)