• 1 enhet direktverkande insulin för dig motsvarar 10 g kolhydrater, och du har tagit 5 enheter för mycket behöver du 50 g extra kolhydrater. (terveyskyla.fi)
 • Kolhydrater påverkar blodsockret och blodsockret regleras av insulin. (atnyttigt.com)
 • En konsekvens av snabba kolhydrater är alltså en ökad frisättning av insulin, vilket på lång sikt kan få en massa tråkiga följder. (atnyttigt.com)
 • Insulin är ett ämne som bildas i bukspottkörteln när mängden socker (glukos) i blodet ökar, vilket sker efter att du ätit mat som innehåller kolhydrater . (viktvagvisaren.se)
 • Betacellernas utsöndring av hormonet insulin styrs av sockret i blodet (blodglukos). (lu.se)
 • Insulin är ett hormon som produceras av beta-celler i bukspottkörtelns Langerhanska öar, vars sekretion ut i blodet regleras av blodglukos. (lu.se)
 • Hur mycket insulin som frisätts efter en måltid beror på hur hög blodsockerhalten är i blodet. (atnyttigt.com)
 • När man äter (all mat triggar insulinutsöndring - mer eller mindre) så producerar bukspottskörteln insulin och insulinnivån i blodet går upp för att städa bort blodsockret in i cellerna och fettlagring startar och fettförbränning avstannar . (nutrivity.se)
 • Insulin behövs för att dessa vävnader ska kunna ta upp socker, glukos, ur blodet. (lu.se)
 • Om blodsockret sjunker ska du äta extra mellanmål utan att ta direktverkande insulin. (terveyskyla.fi)
 • Om man som icke diabetiker får i sig en dos som är avsedd för en diabetiker så är risken överhängande att blodsockret sjunker farligt lågt eftersom du redan har insulin i kroppen som håller nere din sockernivå. (ifokus.se)
 • Många människor med diabetes tar insulin för att hålla blodsockret på en normal, hälsosam nivå. (blausen.com)
 • Vi som är insulinbehandlade diabetiker vet att insulin och kyla inte är någon bra kombination. (attvaraetta.com)
 • Som typ 1-diabetiker klarar man sig inte länge utan insulin, så det är en nödvändighet att ha fungerande insulin med sig i alla lägen. (attvaraetta.com)
 • att kroppen själv tillverkar insulin hos icke diabetiker! (ifokus.se)
 • Du är säkert bekant med hormonet insulin, men kanske förknippar du insulinet främst sjukdomen diabetes. (atnyttigt.com)
 • Vid typ 2 diabetes kan kroppens celler inte tillgodogöra sig det livsnödvändiga hormonet insulin som produceras i betacellerna i bukspottkörteln. (landskronadirekt.com)
 • Diabetes beror dels på nedsatt funktion och produktion av hormonet insulin hos kroppens insulinproducerande celler i bukspottkörteln, betacellerna, dels på nedsatt känslighet för insulin i insulinets huvudsakliga målvävnader - skelettmuskler, lever och fettvävnad. (lu.se)
 • Upptaget av socker till de flesta celler styrs av insulin . (atnyttigt.com)
 • Men för att glukos ska kunna tas upp av målvävnaden krävs insulin. (lu.se)
 • Detta leder till utveckling av typ 2 diabetes, som är en kombination av beta-cellernas oförmåga att frisätta tillräcklig mängd insulin och målvävnadens oförmåga att ta upp glukos. (lu.se)
 • Ökad koncentration av glukos är en grundläggande faktor för att exocytos ska ske och insulin utsöndras. (lu.se)
 • I typ 1 diabetes bryter kroppens immunförsvar ned betacellerna, vilket får till följd att inget insulin produceras. (lu.se)
 • I beta-cellen fylls små runda blåsor, sk granula med insulin, då insulinet väl har producerats. (lu.se)
 • 100 g mjölkchoklad ger mycket större utsöndring av insulin från bukspottskörteln jämfört mot broccolin p g a att insulinet måste städa undan den stora och snabba blodsockerhöjning som chokladen ger. (nutrivity.se)
 • Många patienter med typ 2 diabetes har egentligen ingen brist på insulin, betacellerna är fulla med insulinkorn, men de utsöndras inte eller i otillräcklig mängd. (landskronadirekt.com)
 • En exakt kopia av mänskligt insulin ( humant insulin ). (diabetes.nu)
 • Snabbverkande insulin är humant insulin som börjar verka efter 30 minuter och varar upp till 8 timmar, effekten är som störst mellan 1-4 timmar efter injektionen. (diabetes.nu)
 • Typ 2 diabetes, som utgör ungefär 90% av alla diabetesfall, beror på minskad känslighet för insulin i kombination med minskad produktion och/eller utsöndring av insulin från betacellerna. (lu.se)
 • Jag har studerat två microRNA, miR-375 och miR-335, och hur de reglerar mängden specifika protein, som påverkar sekretionen av insulin och exocytos-processen. (lu.se)
 • Tillverkningen av insulin är rätt avancerad, läkemedelsindustrin tillverkar både mänskligt insulin men även insulinliknande hormoner som kallas insulinanaloger. (diabetes.nu)
 • Om du har stuckit dubbla doser av måltidsinsulinet ska du äta en mängd kolhydrathaltig mat, eller dricka någon kolhydrathaltig dryck som motsvarar ditt eget insulin/kolhydratsförhållande. (terveyskyla.fi)
 • Till en jetinjektor används ingen nål för att injicera insulin. (blausen.com)
 • Direktverkande insulin har en mycket snabb effekt som också varar i 3-5 timmar men är som störst mellan 1-3 timmar efter injektionen. (diabetes.nu)
 • Mixinsulin består av en blandning mellan måltidsinsulin och basinsulin, oftast ett direktverkande insulin och medellångverkande insulinvariant. (diabetes.nu)
 • Viktuppgång är ett konsekvent symtom av sjukdomen eftersom insulin är en stor faktor för fetma. (dietdoctor.com)
 • Det är mycket farligt att ge insulin även i mycket små doser till någon som inte har diabetes. (ifokus.se)
 • För att undersöka detta närmare har jag i min avhandling undersökt hur rosuvastatin påverkar exocytos-processen, sekretion av insulin och blodglukosnivåer. (lu.se)
 • Sammanfattningsvis visar jag i min avhandling vikten av en fungerade exocytos-process för fungerande sekretion av insulin. (lu.se)
 • Även om vissa patienter fortfarande måste ta insulin kräver de betydligt lägre doser efter transplantation vilket innebär att de ligger bättre i blodsocker än om de var tvungna att injicera allt sitt insulin. (dagensmedicin.se)
 • Högt insulin och blodsocker är ett av de största skälen för övervikt och ohälsa. (pusha.se)
 • Ny studie som publicerats i tidskriften European Journal of Clinical Nutrition visar att diabetiker som ersätter kött med baljväxter får lägre blodfetter, insulin och blodsocker. (lakareforframtiden.se)
 • Bukspottkörteln reagerar dock inte endast på blodsocker utan kan även frisätta insulin om koncentrationen av aminosyror (protein) stiger i blodet. (diabetes.nu)
 • Du bör inte använda insulin detemir om du är allergisk mot det, eller om du har en episod av hypoglykemi (lågt blodsocker). (medikament.se)
 • Insulin kan orsaka lågt blodsocker. (medikament.se)
 • Många andra läkemedel kan påverka ditt blodsocker, och vissa läkemedel kan öka eller minska effekten av insulin. (medikament.se)
 • Du bör inte använda insulin isofant om du har en episod av lågt blodsocker. (medikament.se)
 • Allt som höjer blodsockret, ger ett behov av insulin, samt högt blodsocker och mycket insulin är starten på allt det, som inte blir bra för kroppen. (diabetesinformation.se)
 • Äter man fett, så höjer det inte blodsocker eller ger ett större krav på insulin, detta gör att man inte blir fet av fett. (diabetesinformation.se)
 • En överdos av insulin leder snabbt, till för lågt blodsocker och döden. (diabetesinformation.se)
 • Min man har typ 1 diabetes och måste sticka sig ungefär tio gånger om dagen (eller mer) för att kolla sitt blodsocker och ta sitt insulin när han ska äta. (myriadmedia.se)
 • Den ökade dos insulin som behövs för att pressa ner deras blodsocker och HbA1c lagrar in mera fett i fettväven, samt gör dem hungrigare, och de äter ännu mera kolhydrater. (annikadahlqvist.com)
 • Ska vi kanske informera typ2-orna om mekanismen insulin-blodsocker-matens beståndsdelar-fysisk aktivitet Det här gäller naturligtvis för typ2-or också … varför är det inte lika viktigt att lära 2-orna dessa "enkla" samband? (matfrisk.com)
 • Amerikanska forskare har lyckats omvandla celler i tarmen till att börja tillverka insulin och reglera blodsocker. (i-edu.se)
 • Troligtvis eftersom man ofta har höga blodsocker och höga nivåer insulin i blodet. (coltingblogg.com)
 • Insulinresistens eller högt insulin och blodsocker är det vanligaste skälet till övervikt. (nicolasfiori.se)
 • Även om insulin främst är delaktig i hantering av blodsocker så påverkar det även upptaget av protein och fett. (nicolasfiori.se)
 • En är att gå till läkaren för att kolla upp värden så som blodsocker, insulin, kolesterol och triglycerider. (nicolasfiori.se)
 • De tydligaste symptomen för insulinresistens är högt blodsocker (högre eller lika med 100mgd/dl) och insulin. (nicolasfiori.se)
 • Om bukspottkörteln tillverkar för lite eller om kroppen slutar reagera på insulin kan man få diabetes. (tekniskamuseet.se)
 • Vad har stora doser insulin för effekter i kroppen? (dietdoctor.com)
 • Att ge insulin och sedan kompensera blodsockersänkningen med sockerlösning kan jämföras med att att ge sockerlösningen enbart - då måste ju kroppen producera mycket insulin för att kompensera. (dietdoctor.com)
 • På grund av måltidsinsulin är det vanligt att typ 1:or nästan alltid har för mycket insulin i kroppen. (diabetes.se)
 • Insulin får glukosen att tas upp av alla celler i kroppen med hjälp av cellernas insulinreceptorer. (blogg.se)
 • Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på allergi insulin: rodnad eller svullnad där en injektion gavs, kliande hudutslag över hela kroppen, svårt att andas, snabba hjärtslag, känsla som du kan passera ut eller svullnad i tunga eller svalg. (medikament.se)
 • Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på allergi insulin: rodnad eller svullnad där en injektion gavs, kliande hudutslag över hela kroppen, svårt att andas, tryck över bröstet, känsla som du kan passera ut eller svullnad i tunga eller svalg. (medikament.se)
 • Det første du må vurdere når du velger en type insulin er måten kroppen reagerer på det. (omhelse.com)
 • Actrapid virkningsmåte er den samme som for naturlig insulin i kroppen. (omhelse.com)
 • Den Levemir og Lantus vise seg nyttig for å opprettholde et tilstrekkelig nivå av basal insulin i kroppen. (omhelse.com)
 • Kroppen försöker att undgå att få i sig så mycket energi, cellerna uttrycker inte längre insulin receptorer på ytan i lika stor omfattning. (olydiga.nu)
 • Kroppen tillverkar mer insulin och lyckas hålla ner blodsockret. (olydiga.nu)
 • När inte kroppen klarar att producera tillräckligt med insulin för att blodsockret skall fortsätta vara normalt, har man fått typ2 diabetes. (olydiga.nu)
 • Typ1 har en autoimmun sjukdom, där kroppen själv har slagit ut produktionen av insulin. (olydiga.nu)
 • Men kroppen kan inte skilja på för mycket insulin som man sprutar in eller det insulin som tillverkas i för stor omfattning av kroppen. (olydiga.nu)
 • Kroppen är motståndskraftig mot insulin. (diabetesinformation.se)
 • Det saker som höjer kravet, om mer insulin i kroppen gör oss feta. (diabetesinformation.se)
 • Ibland, om sockervärdena vid sjukdomsdebuten ligger mycket högt (uppåt 20 mmol/l eller över), kan det behövas insulin redan från början men efter en period med insulinbehandling kan kroppen ofta återhämta sig och det kan sedan fungera med kost/motion/tabletter. (typ2.se)
 • C-peptid är ett bra mått på hur mycket insulin som frisätts i kroppen då det är en biprodukt som bildas i kroppen vid insulinproduktionen. (smolab.se)
 • SAMMANFATTNING Insulin är det hormon som reglerar glukosmetabolismen i kroppen. (docplayer.se)
 • Därför behöver kroppen producera mer insulin. (systerkarin.se)
 • Detta orsakas av att kroppen av olika skäl inte kan producera tillräckligt mycket insulin, ett hormon som bildas i bukspottkörteln. (mynewsdesk.com)
 • Om kroppen inte tillverkar eller använder insulin som den ska kan man få diabetes. (100innovationer.com)
 • De vanligaste sorterna är typ 1-diabetes , där autoimmuna processer angriper bukspottkörteln så att den inte producerar tillräckligt av hormonet insulin [ 2 ] , och typ 2-diabetes , där cellerna ute i kroppen får en nedsatt känslighet för insulin så att det tillgängliga insulinet inte kan tas upp [ 3 ] . (wikipedia.org)
 • Insulin är ett hormon som bildas av vissa celler i bukspottkörteln . (ne.se)
 • Specialiserade celler i bukspottkörteln - betacellerna - frisätter insulin för att kontrollera våra blodglukosnivåer och störningar i den processen bidrar till uppkomsten av typ 2-diabetes. (uu.se)
 • Kan framtidens behandling mot typ 1-diabetes vara läkemedel som gör att bukspottkörteln åter producerar celler som utsöndrar insulin? (it-halsa.se)
 • Att ha en hög insulinkänslighet är bra för hälsan då det talar om för dig att dina celler svarar effektivt på insulin. (nicolasfiori.se)
 • Den höga mängden fria fettsyrorna påverkar vanliga celler men också muskelceller, på så sätt att fettet verkar bygga upp sig inuti cellerna och förstör signalvägarna som behövs för att cellerna ska kunna svara på insulin. (nicolasfiori.se)
 • Kroppens skyddssystem för att inte dö av sockerförgiftning, är insulin och dess effekter. (blogg.se)
 • Med hjälp av en kateter sprutas de in i levern - via portvenen - där de förhoppningsvis stannar, drar till sig blodkärl och börjar producera insulin på samma sätt som de gjort i pankreas. (dagensmedicin.se)
 • Ö-cellerna kan fungera i tio år Förhoppningen är att cellerna ska producera insulin till patienterna under många år framöver. (dagensmedicin.se)
 • Hormonutsöndrande tarmceller började producera insulin (självlysande grönt). (i-edu.se)
 • Forskarna undersöker här hur de insulin producerande cellerna i bukspottskörteln fungerar och bildas samt varför och hur de förlorar sin funktion eller dör i typ 1 och typ 2 diabetes. (ki.se)
 • Ökad aktivitet i sympatiska nervsystemet hämmar utsöndringen av insulin, och parasympatiska nervsystemet stimulerar insulinutsöndringen. (wikipedia.org)
 • L s om hur hormoner kan st nga in kroppens energireserver i fettet, signalera sv lt och st ra viktkontrollen! (litenupplaga.se)
 • Insulin är kroppens sockersänkande hormon och det produceras i bukspottkörteln. (typ2.se)
 • Insulin gör att kroppens vävnader kan ta upp sockret och därmed omvandla det till energi. (typ2.se)
 • Insulin- och diabetestestet undersöker om blodsockernivån och kroppens insulinproduktion ligger på en normal nivå och kan upptäcka metabol obalans. (smolab.se)
 • Insulin är nödvändigt för regleringen av hormonet glukagon som i sin tur reglerar kroppens fettmetabolism. (matfrisk.com)
 • Med för lite insulin ökar fettmetabolismen förbi det lämpliga och man kan till slut tära på kroppens förråd och gå ner i vikt. (matfrisk.com)
 • Förutom detta kan du läsa i Ett sötare blod om hur insulin påverkar en av kroppens viktigaste tillväxtfaktorer, IGF-1. (coltingblogg.com)
 • Hälften av alla vuxna patienter som har haft typ 1-diabetes i mer än tio år producerar fortfarande insulin, om än väldigt lite. (uu.se)
 • Vid behandling av typ 2-diabetes är det fortfarande vanligt med medellångverkande humant NPH-insulin (t ex Insulatard och Insuman) vid initiering av insulinbehandling. (kostdoktorn.se)
 • Viktuppgång är ett konsekvent symtom av sjukdomen eftersom insulin är en stor faktor för fetma. (dietdoctor.com)
 • Insulin påverkar i princip alla organen eftersom insulin är nödvändigt för att cellerna ska ta upp socker och använda det som bränsle. (diabetes.nu)
 • Att exogen insulinbehandling i sig kan ge upphov till »knölar« är allmänt känt, eftersom insulin stimulerar fettbildning och därmed leder till lipohypertrofi. (kostdoktorn.se)
 • I flickans fall har det rört sig om 5-7 enheter snabbverkande insulin per dag. (dagensmedicin.se)
 • Tresiba kan användas med snabbverkande insulin som tas till måltid. (kronansapotek.se)
 • Som ett alternativ till upprepade insulininjektioner kan en insulinpump användas, vilken ger en kontinuerlig infusion av ett snabbverkande insulin som bas och extra bolusdoser vid måltider. (kostdoktorn.se)
 • På motsvarande sätt kan du minska mängderna av direktver kande insulin vid måltider, eller till och med lämna bort dem. (terveyskyla.fi)
 • Nu ville jag testa vad kylan gör med en reservoar med lite insulin i, som blev över då jag bytte reservoar i pumpen. (attvaraetta.com)
 • När får jag svar på Insulin- och diabetestestet? (smolab.se)
 • Glukagon har motsatt effekt jämfört med insulin. (wikipedia.org)
 • Insulinanaloger liknar mänskligt insulin men vissa läkemedel har en långsam eller snabbare effekt än mänskligt insulin. (diabetes.nu)
 • Direktverkande insulin har en mycket snabb effekt som också varar i 3-5 timmar men är som störst mellan 1-3 timmar efter injektionen. (diabetes.nu)
 • Långverkande insulin börjar verka efter ungefär 90 minuter och effekten är som störst mellan 3-16 timmar efter injektion. (diabetes.nu)
 • På grund av det bör alla patienter instrueras att variera platsen för injektion av insulin. (kostdoktorn.se)
 • En frisk människa har egen insulinproduktion via de Langerhanska cellöarna på panchreas och ger man insulin via injektion blir det en överdos hur lite man än ger och skulle man ge en "normaldos" riskerar man att döda en frisk person. (ifokus.se)
 • Efter insulinets upptäckt började man långsamt lätta på att patienter med diabetes skulle ha en kolhydratfattig kost, det fanns ju insulin. (blogg.se)
 • Att använda insulin som en möjlighet att äta en olämplig kost är det jag vänder mig mot. (olydiga.nu)
 • Jag hävdar med bestämdhet att en kost som inte kräver så mycket insulin är en sundare och bättre kost. (olydiga.nu)
 • Orsaken bakom styrkan i sådan kost regim ligger i det faktum att insulin krävs nivåerna sänks. (solapo.com)
 • Man lyckades med hjälpa av genmodifiering, få mikroorganismer att tillverka, en kopia av vårt eget insulin. (diabetesinformation.se)
 • Ditt insulin ska injiceras direkt in i underhudsfettet, eller subkutant som det också kallas. (studylibsv.com)
 • Subkutant injicerat insulin kan ge amyloidinlagring. (kostdoktorn.se)
 • De båda kanadensiska forskarna upptäckte på 1920-talet att man kan behandla (inte bota) diabetessjuka med insulin. (nobelpriskampen.se)
 • Bukspottkörteln producerar då mer insulin vilket leder till att fettet lagras. (systerkarin.se)
 • De visar att fettvävens kapacitet att regleras av insulin bestäms av andelen och funktionen hos en specifik undertyp av fettceller, vilket kan ha betydelse för sjukdomar som fetma, insulinresistens och typ 2 diabetes, säger Niklas Mejhert , forskare vid institutionen för medicin, Huddinge , på Karolinska Institutet och en av studiens korresponderande författare. (ki.se)
 • Sv r akut eller l ngvarig kronisk stress tvingar de kortisol- och adrenalinproducerande cellerna till verproduktion och orsakar efter en viss tid utmattning och sviktande hormonproduktion. (bokus.com)
 • Insulin är det hormon som styr inlagringen av fett och sänker man sina nivåer och behov av insulin, så minskar vikten. (diabetesinformation.se)
 • Den första rapporten om amyloidinlagring på platsen för subkutana injektioner av insulin, också detta porcint, är från 1988 [6]. (kostdoktorn.se)
 • Detta gör att den egna insulinproduktionen först minskar för att sedan helt upphöra, vilket måste behandlas med injektioner av insulin. (wikipedia.org)
 • Den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté, CHMP, har värderat fyra nyligen publicerade registerstudier rörande behandling med insulin glargin och risk för cancer och dragit slutsatsen att tillgängliga data inte ger anledning att ändra nuvarande behandlingsrekommendation. (lakemedelsverket.se)
 • Lantus (insulin glargin) är en långverkande insulinanalog som är godkänd för behandling av insulinkrävande diabetes hos vuxna, ungdomar och barn från sex års ålder. (lakemedelsverket.se)