• Insekter är ryggradslösa djur av klassen Insecta. (cepolina.com)
 • Från människor till insekter så ser alla djur med god syn, oavsett ögonform eller design, genom snabba saccadiska ögonrörelser, säger Mikko Juusola, professor i neurovetenskap vid University of Sheffield. (nyteknik.se)
 • Inget av dessa djur har särskilt många insekter på matsedeln i dag, men deras små anmödrar som kröp omkring vid dinosauriernas väldiga fötter för över 66 miljoner år sedan levde nästan inte på något annat. (bt.se)
 • Flugor och insekter irriterar både djur och människor! (granngarden.se)
 • Sländor är insekter och insekter är ryggradslösa djur. (forskning.se)
 • Men om man skall plantera ett trädslag som klarar det mesta, både vad gäller insekter, betande djur och klimat så vinner granen. (skogssverige.se)
 • Insekter kan bli ett miljömässigt hållbart proteintillskott för både människor och djur. (miljo-utveckling.se)
 • Insekter är också djur, och de måste ha någon typ av foder, precis som kor, grisar och höns. (svebio.se)
 • Små insekter blir oftast vindburna på hög höjd som luftplankton, medan andra större arter flyger på lägre höjder. (nrm.se)
 • Mellan maj och augusti i fjol satte man upp 12 stora insektsfällor i tre olika naturvårdsbrända tallskogar i SCAs mångfaldspark i Sörgraninge, för att inventera insekter och ta reda på vilka arter som trivs här. (sca.com)
 • Totalt ble det i prosjektet funnet 1780 arter av insekter (833 tovinger, 232 vepser, 705 biller og andre arter). (artsdatabanken.no)
 • Cirka 70 procent av jordens arter är insekter, och de har en enorm betydelse för merparten av alla existerande ekosystem. (bt.se)
 • Det gäller även för arter som i dag aldrig skulle röra vid insekter, än mindre börja fundera på att äta dem. (bt.se)
 • Arter som bara delvis äter insekter, eller lever på insekter som har små mängder kitin, har kvar färre fungerande gener -mellan två och tre - men detta räcker för att mycket av förmågan att smälta kitin ska kvarstå. (bt.se)
 • Insekter står för 70 procent av planetens levande arter och spelar en livsavgörande roll för en stor del av övriga faunan och floran. (dn.se)
 • Tyngdpunkten ligger på svenska insekter med ca 1000 arter. (bergianska.se)
 • Målet är att få in fler arter av pollinerande insekter och fler växtarter som lockar och gynnar de pollinerande insekterna. (hig.se)
 • Anledningen till att vissa länder redan i dag godkänner insekter som ett livsmedel är ett tolkningsutrymme i den nuvarande EU-lagen om vad som räknas som nya livsmedel och inte. (di.se)
 • Hittills har det inte prövats i Sverige om insekter kan godkännas som livsmedel. (di.se)
 • Nu blir det tillåtet att sälja vissa insekter som livsmedel i Sverige. (aftonbladet.se)
 • Under en övergångsperiod blir det möjligt att sälja insekter som livsmedel i Sverige, meddelade Livsmedelsverket i veckan. (aftonbladet.se)
 • Hon är noga med att påpeka att förbundet inte motsätter sig introduktionen av insekter som livsmedel på marknaden, men tycker det är viktigt att den som är allergisk har den information som krävs. (aftonbladet.se)
 • Universeum har länge sålt och erbjudit insekter som snacks trots att insekter inte är godkända som livsmedel inom EU. (gp.se)
 • I Sverige är insekter förbjudna som livsmedel, därför gäller för närvarande att insekter varken får säljas eller erbjudas som mat utan att först bedömas vara säkert som livsmedel och godkänt av kommissionen. (gp.se)
 • Ändå dröjde det länge innan insekter godkändes som livsmedel inom EU - i alla fall för människor. (nyheter24.se)
 • I Finland blev försäljning av insekter som livsmedel tillåtet den första november. (atl.nu)
 • Enligt Sibakov tyder alla tecken på att insekter kommer att vara en betydande råvara för livsmedel också i västvärlden i framtiden. (atl.nu)
 • I sitt källarlaboratorium utvecklar Santtu Vekkeli utrustning och optimala processer för produktion av insekter som används som livsmedel. (helsinki.fi)
 • I slutet av detta år väntas därför riktlinjer från EU om hur man ska odla insekter så att slutprodukten kan säljas som livsmedel. (helsinki.fi)
 • Ny forskargrupp ska utreda hur insekter accepteras som livsmedel och hur vet konsumenten vet att mat på insekter är säker att äta. (foodnet.se)
 • Under ledning av livsmedelsprofessor Karin Wendin och ska en f orskargrupp arbeta i p rojektet Insekter - en kulinarisk och hållbar delikatess och utröna hur accepterat inekster är som livsmedel och hur vi vet att den är säker som råvara. (foodnet.se)
 • Vi har tagit ett helhetsperspektiv och fått en hel del ny kunskap, inte bara om hur och vad vi kan göra med insekter som ingredienser utan vi har även testat förpackningslösningar och processer som behövs för att insekter ska kunna bli aptitliga, näringsrika och attraktiva livsmedel, säger Karin Wendin, professor i mat- och måltidsvetenskap vid Högskolan Kristianstad. (miljo-utveckling.se)
 • Det krävs också kunskap om hur insekter ska beredas och kombineras med andra livsmedel. (miljo-utveckling.se)
 • Exempelvis menar forskarna att gräshoppa, syrsa och mjölmask är de insekter som har störst potential som livsmedel. (miljo-utveckling.se)
 • Enligt Anders Engström hade Livsmedelsverket 2017 en möjlighet att tillåta insekter som livsmedel i Sverige, men valde istället att gå på en striktare EU-tolkning av regelverket. (va.se)
 • Nej, istället håller man på att etablera nya sanningar om att insekter, alger och vissa grönsaker automatiskt är mer klimatvänliga än dagens livsmedel, utan att presentera några faktaunderlag, och utan att berätta om vad som är basen för dessa livsmedel. (svebio.se)
 • Finland vill tolka EU-förordningen om nya livsmedel så att uppfödning och försäljning av insekter som livsmedel ska tillåtas även i Finland. (slc.fi)
 • Debatten har lett till att vissa EU-länder har tolkat EU-förordningen om nya livsmedel på ett sätt som gjort det möjligt att föda upp och sälja hela insekter som mat. (slc.fi)
 • Att betrakta insekter som livsmedel möjliggör livsmedelstillsyn i insektsbranschen som befinner sig i en uppåtgående trend. (slc.fi)
 • I Sverige står dock insekts-företagare och trampar och branschföreträdare är oroliga för att man kommer att missa tåget om Livsmedelsverket inte börjar tolka reglerna likt grannländerna. (di.se)
 • I EU och Sverige är det olagligt att sälja eller producera insekter för matkonsumtion. (svt.se)
 • Två miljarder människor på jorden äter redan insekter, så det borde finnas en stor potential även här för oss i Europa och Sverige, säger han. (svt.se)
 • Men även om ätbara insekter blir lagligt att producera och tillverka i Sverige, kan det dröja innan det slår igenom ordentligt, enligt mathistorikern Richard Tellström. (svt.se)
 • I Danmark kan man nu köpa till exempel mjölmask, vaxmottslarver och gräshoppor i vissa mataffärer, men i Sverige är det än så länge förbjudet att sälja insekter i livsmedelsbutik. (forskning.se)
 • Steget till att äta insekter kan visserligen kännas långt i Sverige, men människor i andra delar av världen har alltid ätit insekter. (forskning.se)
 • Är det tillåtet att köpa insekter som mat i Sverige? (miljo-utveckling.se)
 • Men handel med insekter är inte godkänt av Livsmedelsverket i Sverige. (miljo-utveckling.se)
 • Naturvårdsverket har fått regeringens uppdrag att sammanställa vilka insatser som görs i Sverige för att motverka nedgången för vilda pollinerande insekter. (naturochtradgard.se)
 • Claire Castillon besökte Sverige i samband med bokens lansering och Insekt fick fantastiskt fin uppmärksamhet i media. (sekwa.se)
 • 13 § Den som till Sverige för in nematoder, insekter eller spindeldjur som är godkända enligt denna förordning eller på marknaden släpper ut nematoder, insekter eller spindeldjur som är godkända enligt denna förordning, ska omedelbart underrätta Naturvårdsverket om det efter godkännandet kommer fram uppgifter om att organismerna kan ha skadliga effekter på människors hälsa eller på miljön. (lagen.nu)
 • Många växter sprider väldofter som lockar pollinerande insekter, som ofta får nektar som belöning för sitt arbete. (fof.se)
 • Det gemensamma för pollinerande insekter är att de flyger från blomma till blomma under sitt sökande efter föda. (tomtit.se)
 • EFSA:s utvärdering visar att dessa ämnen har skadliga effekter på bin och andra pollinerande insekter. (regeringen.se)
 • Vi behöver ta vara på pollinerande insekter och utnyttja våra miljöer på ett bättre sätt så att de blir mer hållbara, säger Marita Wallhagen, projektledare, arkitekt och biträdande universitetslektor i miljöteknik vid Högskolan i Gävle. (hig.se)
 • Ängsytor är ju rena rama himlen för pollinerande insekter, säger hon. (hig.se)
 • Insekter (Insecta) är en klass inom leddjuren och utgör den artrikaste djurgruppen bland landdjuren. (wikipedia.org)
 • Insekter är en klass, Insecta, av Arthropoda, vars medlemmar har en kropp bestående av tre delar: huvud, torax och bakkropp. (ki.se)
 • Skalbaggar, myror, termiter och andra insekter har ett yttre hudskelett som är uppbyggt av kitin, ett ämne som gör dem svårsmälta. (bt.se)
 • Vetenskapen som ägnar sig åt insekter kallas för entomologi och en forskare som studerar insekter kallas för entomolog. (wikipedia.org)
 • Forskare har länge trott att insekter inte ser världen särskilt skarpt, eftersom deras ögon består av tusentals små linser som man tillsammans trott skapar en bild med låg upplösning. (nyteknik.se)
 • Nu har forskare från University of Sheffield tillsammans med samarbetspartners från Peking, Cambridge och Lissabon upptäckt att även insekters ögonkan skapa överraskande högupplösta bilder. (nyteknik.se)
 • Insektsarter dör ut i en hittills okänd fart och fortsätter det kan insekter vara ett minne blott inom hundra år, varnar forskare i en ny rapport. (dn.se)
 • Forskare kan kontakta Sektionen för entomologi vid Naturhistoriska riksmuseet för mer information om Clercks insekts- och spindelsamling. (bergianska.se)
 • Enligt två forskare från Sveriges lantbruksuniversitet saknas det i dag viktig kunskap kring vilka effekter massuppfödning av insekter kan ha på miljön. (miljo-utveckling.se)
 • Här hittar du fakta om olika insekter och spindeldjur, från vårens fjärilar till fästingar. (nrm.se)
 • I november 2018 släppte han ändå Sveriges första bok på ämnet: Äta insekter - entomaten och det stora proteinskiftet, med fakta och bakgrundshistoria blandat med nya recept av kocken Ola Albrektsson. (va.se)
 • Insekter och spindeldjur är leddjur, en av huvudgrupperna inom de ryggradslösa djuren. (nrm.se)
 • Här på museet forskar enheten Zoologi på insekter, spindeldjur och mångfotingar. (nrm.se)
 • Om du vill genomföra försök med eller forska på växtskadegörare, som insekter, spindeldjur, svamp och nematoder, som du fört in från annat land behöver du i vissa fall tillstånd för det. (jordbruksverket.se)
 • I informationsbladet till höger hittar du en översikt över Jordbruksverkets regler för införsel och import av insekter och spindeldjur. (jordbruksverket.se)
 • Under våren 2018 meddelar Naturvårdsverket föreskrifter om nematoder, insekter och spindeldjur (NIS) som bekämpningsmedel. (naturvardsverket.se)
 • Förordningen (2016:402) om nematoder, insekter och spindeldjur (NIS) som bekämpningsmedel gäller från den 1 juli 2016. (naturvardsverket.se)
 • 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel. (lagen.nu)
 • efter att någon har ansökt om det, prövar om en nematod, en insekt eller ett spindeldjur kan godkännas. (lagen.nu)
 • 12 § Naturvårdsverket ska föra en förteckning över de nematoder, insekter och spindeldjur som är godkända enligt denna förordning. (lagen.nu)
 • Insekter har existerat i miljontals år och av jordens idag omkring 1 335 000 kända djurarter utgör insekterna cirka 900 000. (wikipedia.org)
 • Insektsboken - våra svenska insekter i färg - är en väldigt bra introduktionsbok till de vanligaste insekterna. (tidningenkulturen.se)
 • Det är en blogg av två kostvetare från Göteborg som vet varför vi ska äta insekter och som delar med sig av inspirerande recept med insekter som huvudingrediens. (mynewsdesk.com)
 • De stämningsfulla ljuden tilltalar och stimulerar människan vilket medfört att hon i många delar av världen fött upp insekter för att njuta av ljuden. (odla.nu)
 • I många delar av världen är insekter vardagsmat. (yle.fi)
 • Som konsument är det lagligt att köpa insekter som mat från våra grannländer och andra delar av världen. (miljo-utveckling.se)
 • Nu har n sta bok sl ppts och vi f r nu stifta bekantskap med med en m ngd olika insekter som h r hemma i v r svenska natur. (bokus.com)
 • På insektsfarmen föds en mängd olika insekter upp industriellt. (kunskapskanalen.se)
 • Om du vill veta mer om bekämpningströsklar, bekämpningstidpunkter och lämpliga preparat för kemisk bekämpning kan du läsa mer i Bekämpningsrekommendationer - svampar och insekter som du hittar till höger under mer information. (jordbruksverket.se)
 • Såväl medel som spray används för direkt och långvarig bekämpning av till exempel insekter, getingar, flugor, kvalster och bladlöss. (granngarden.se)
 • Effektiv och snabbverkande spray mot flugor, getingar och andra flygande insekter, för användning inom- och utomhus. (bauhaus.se)
 • Det nya regelverket som tillåter vissa insekter att säljas som människoföda trädde i kraft 27 oktober 2020. (nyheter24.se)
 • Som beskrivet ovan kan vissa insekter utvidga bakkroppen för att öka lufttillflödet i kroppen. (wikipedia.org)
 • Det var då som Toyota kom i kontakt med professor Eric Warrants forskning på nattaktiva insekter. (mynewsdesk.com)
 • Han har alltid varit besatt av naturen fr n barndomens insekts- och v xtsamlande till vuxenlivets banbrytande forskning om humlans hemligheter och envisa kamp f r artens verlevnad. (bokus.com)
 • Insekter årets rätt 2018? (svt.se)
 • Tre fjärdedelar av alla flygande insekter i naturreservat i Tyskland har försvunnit under de senaste 27 åren. (dn.se)
 • Skador på odlade och vilda växter kan orsakas av en mängd olika slags organismer som insekter, svampar, bakterier, virus och nematoder. (jordbruksverket.se)
 • Sedan kan man vara allergisk mot insekter precis som man kan vara mot vad som helst - det kan även tillkomma en allergi. (aftonbladet.se)
 • Insekter har nämligen, precis som kött, ett högt proteininnehåll. (sverigesradio.se)
 • Den ser ut precis som en kolibri men är i själva verket en insekt. (pusha.se)
 • Insekter innehåller mängder av protein, B-vitamin och mineraler som järn och zink samtidigt som fetthalten är mycket låg. (mynewsdesk.com)
 • Att vi kan äta insekter istället för kött för att få i oss protein har de flesta hört talas om. (forskning.se)
 • Insekter innehåller protein, fett, mineraler och vitaminer. (miljo-utveckling.se)
 • När det protein är kvaliteten hög, då insekter innehåller en hög andel essentiella aminosyror. (miljo-utveckling.se)
 • Nytt forskningprojekt kring insekter som mat får 1,4 miljoner kronor av KK-stiftelsen, och ytterligare 1,2 miljoner kronor. (foodnet.se)
 • sociala insekter, i vidsträckt mening alla insekter där kontakten mellan fullbildade artfränder inte enbart inskränker sig till parning. (ne.se)
 • Han håller just nu på att avsluta sin kandidatuppsats på Måltidsekologprogrammet vid Örebro universitet och - en uppsats om vilka smaker vi känner när vi äter torkade insekter. (svt.se)
 • Då skickas torkade insekter och alger runt för provsmakning. (svebio.se)
 • Att den biologiska bekämpningen ökat tror Barbro Nedstam på Jordbruksverket i Alnarp beror på att arbetsmiljön blir bättre utan kemikalierna och det faktum att visa insekter faktiskt blivit resistenta mot den kemiska bekämpningen. (sverigesradio.se)
 • Bevingade insekter (Pterygota) är en underklass inom klassen insekter som innehåller alla insekter med vingar. (wikipedia.org)
 • De flesta fullvuxna insekter är utrustade med ett eller två par vingar. (wikipedia.org)
 • Forskarna insåg snart att förhållandet mellan vikt/kraft och luftmotstånd blev ohållbart så fort en robot med flaxande vingar gjordes större än en faktisk insekt. (nyteknik.se)
 • Målet med detta projekt var att etablera en nära kontakt mellan organisationerna med det slutgiltiga målet att utveckla en ny kontroll metod för blodsugandes insekter. (vinnova.se)
 • Vi fick smaka på alger och insekter som skickades runt i små korgar. (svebio.se)
 • Dessutom gäller det att inte använda bekämpningsmedel som tar död på en massa nyttiga insekter. (svt.se)
 • En del insekter är omtyckta och nyttiga pollinerare, andra är fruktade skadedjur. (tidningenkulturen.se)
 • Lagligt sett har uppfödning av insekter inte betraktats som livsmedelsproduktion, varför den inte heller har omfattats av livsmedelstillsynen. (slc.fi)
 • Insekt Effekt 400 ml spray Artnr. (odla.nu)
 • Insekt Effekt 500 ml Pumpspray Artnr. (odla.nu)
 • Norges gresshopper" er en presentasjon av de norske artene innen ordenen gresshopper (Orthoptera) og andre gresshoppe-lignende insekter (dvs. (uio.no)
 • I utställningen Sjungande Insekter får du tillfälle att öka din förståelse för hur insekter skapar sin musik och möjlighet att fördjupa dig i en helt ny värld. (odla.nu)