• SV40 (Simian virus 40) och JC-virus (John Cunningham-virus) Familjen Poxviridae - bl.a. kokoppsvirus och smittkoppor Familjen Rudiviridae Familjen Tectiviridae Ej klassificerade Mimivirus Ej klassificerade familjer av bakteriofager Familjen Inoviridae Familjen Microviridae Ej klassificerade familjer Familjen Geminiviridae Familjen Circoviridae Familjen Nanoviridae Familjen Parvoviridae - bl.a. (wikipedia.org)
  • Inoviridae 0 frågor En familj stavformade eller trådiga bakteriofager av enkelsträngat DNA. (lookformedical.com)