• Som postoperativ smärtbehandling används idag, förutom konventionella metoder i form av tabletter och intermittent intravenösa injektioner, även perifera och centrala blockader och pumpbaserad intravenös smärtbehandling. (vardhandboken.se)
  • Avancerade ultraljudsguidade injektioner, blockader och nålbehandlingar med skonsam teknik. (skadekompassen.se)