• Det r r sig om en 58- rig man som insjuknade vecka 44 med influensa A(H1N1)pdm09. (folkhalsomyndigheten.se)
 • A(H1N1)pdm09 ("svininfluensan") fortfarande omfattas av klinisk anm lningsplikt! (folkhalsomyndigheten.se)
 • Hur många som kommer att insjukna är osäkert, men antas bli färre än de sista två säsongerna eftersom många troligtvis är immuna och årets säsongsvaccin har visats ha god effekt mot A(H1N1)pdm09, som nu dominerar. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Incidensen av influensa A(H1N1)pdm09 har varit som högst bland barn under fem år, följt av vuxna mellan 40-64 år och personer 15-39 år. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Hittills under säsongen har 28 % av de laboratorieverifierade A(H1N1)pdm09-fallen sjukhusvårdats. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Genom SIRI (Svenska Intensivvårdsregistrets influensaregistrering) har 25 patienter rapporterats vara intensivvårdade med influensa A(H1N1)pdm09. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Genom SmiNet har fyra influensa A(H1N1)pdm09-fall anmälts som avlidna under säsongen. (folkhalsomyndigheten.se)
 • A(H1N1)pdm09, 39 % A(H3N2) och 11 % hade inte subtypats. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Mer information om SIRI och ansökningsformulär för intensivvårdsavdelningar: Länk direkt till rapporteringsformulär: https://www.icuregswe.org/sv/webbformular/smi-datainsamling/rapportering/ Folkhälsomyndigheten vill också påminna om att alla sjukhusvårdade fall av influensa A(H1N1)pdm09 ( svininfluensan ) fortfarande omfattas av klinisk anmälningsplikt! (docplayer.se)
 • De laboratoriebekräftade fallen, varav de flesta var influensa A(H1N1)pdm09, ökade med mer än 50 % vilket indikerar att vi är på väg mot toppen. (docplayer.se)
 • Incidensen av influensa A(H1N1)pdm09 har varit som högst bland barn under fem år, följt av vuxna mellan år och personer år. (docplayer.se)
 • Det stora mertalet, 98 %, var positiva för influensa A varav 50 % var A(H1N1)pdm09, 39 % A(H3N2) och 11 % hade inte subtypats. (docplayer.se)
 • I dag känner man till tre subtyper av influensavirus typ A som cirkulerar i världen, hos grispopulationer, vilka är H1N1, H3N2, och H1N2. (wikipedia.org)
 • F r ett par veckor sedan varnade smittskyddsmyndigheten i USA (CDC) f r att en influensa A(H3N2)-variant som skiljde sig n got fr n vaccinstammen cirkulerade i allt st rre omfattning. (folkhalsomyndigheten.se)
 • H3N2 är en subtyp av influensavirus typ A . Det är ganska vanligt och har bland annat orsakat Hongkonginfluensan 1968-70. (wikipedia.org)
 • De virus som är orsaken till H1N1-utbrottet i Mexiko 2009 tros genom reassortment bestå av arvsmassa från fyra olika influensavirus typ A av subtypen H1N1 . (wikipedia.org)
 • H5N1 eller A(H5N1) är en subtyp av influensavirus typ A som främst förekommer hos fjäderfä . (wikipedia.org)
 • Även en relativt svag, mild pandemisk influensa händelse som 2009 H1N1 (svininfluensa) utbrott är en miljard dollar affair, säger Michael Worobey, chef för University of Arizona ekologi och evolution biologi avdelning och en av de två äldre författarna av studien. (innerself.com)
 • Influenza B and C viruses are almost exclusively isolated from man, although influenza C virus has also been isolated from pigs and influenza B has recently been isolated from seals. (wikipedia.org)
 • Svininfluensa är en influensa som orsakas av ortomyxovirus endemiska för grispopulationer . (wikipedia.org)
 • Två veckor senare meddelade myndigheterna att han avlidit av en ny variant av svininfluensa, subtyp H1N1 och som döptes till A/New Jersey/1976 (H1N1) . (wikipedia.org)
 • H5N1 är ett högpatogent virus, det vill säga att den orsakar en mycket smittsam sjukdom, oftast med dödlig utgång och benämns även HPAI A(H5N1) (högpatogent fågelinfluensavirus av subtyp H5N1) . (wikipedia.org)
 • Andra menar att orsaken till att utbrotten av influensa orsakad av H5N1 är så fläckvis på kartan beror på var merparten av naturintresserade och främst ornitologer befinner sig. (wikipedia.org)
 • Forskargruppen studerade två virus av influensa A av fågelinfluensa A ('bird influenza'), H5N1 och H7N9, som alla redan har orsakat hundratals spilloverfall av allvarlig sjukdom eller död hos människor. (innerself.com)
 • Det är bara det första fallet i ett utbrott i en besättning som rapporteras till myndigheterna, så det finns inga siffror på hur många hästar totalt som har insjuknat i influensa. (sva.se)
 • Webbs k har haft kad aktivitet de senaste veckorna och under vecka 50 passerade antalet s kningar p 1177 V rdguiden den gr ns som indikerar epidemistart f r influensa. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Storbritannien rapporterar att flera vervakningssystem, s v l syndrom vervakning, sentinelrapportering och andelen prover positiva f r influensa, nu indikerar en kad aktivitet. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Webbsök har haft ökad aktivitet de senaste veckorna och under 50 passerade antalet sökningar på 1177 Vårdguiden den gräns som indikerar epidemistart för influensa. (docplayer.se)
 • Storbritannien rapporterar att flera övervakningssystem, såväl syndromövervakning, sentinelrapportering och andelen prover positiva för influensa, nu indikerar en ökad aktivitet. (docplayer.se)
 • F r vecka 50 rapporterades sammanlagt 11 fall av laboratorieverifierad influensa varav majoriteten var influensa A. Fallen rapporterades fr n l nen i Stockholm, J nk ping, Sk ne, rebro samt V stra G talandsregionen. (folkhalsomyndigheten.se)
 • 3 Lägesbeskrivning För 50 rapporterades sammanlagt 11 fall av laboratorieverifierad influensa varav majoriteten var influensa A. Fallen rapporterades från länen i Stockholm, Jönköping, Skåne, Örebro samt Västra Götalandsregionen. (docplayer.se)
 • Vissa forskare menar att en tredjedel av världens alla vilda fåglar är smittade med någon subtyp av fågelinfluensa och man har också visat att flest fall av individer med influensa finner man hos fåglar som flyttar för första gången. (wikipedia.org)
 • Fall av svår lunginflammation orsakade av influensa A/H5 har under 1997 och sedan 2003 rapporterats från Sydostasien, Afrika, Europa och Mellanöstern. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Analysera data från alla kända fall av allvarlig sjukdom eller dödsfall från influensa orsakad av dessa två stammar upptäckte forskarna att den mänskliga influensastammen som en person råkade utsättas för under sin första infektion med influensavirus som barn bestämmer vilken roman, avian-ursprung influensa stammar som de skulle skyddas mot i en framtida infektion. (innerself.com)
 • [ 9 ] Även genom information i radio och TV gick informationen ut om hur influensa smittade till allmänheten. (wikipedia.org)
 • 3 Special: Sjukhus- och intensivvårdade patienter med influensa. (docplayer.se)
 • 4 Special: Sjukhus- och intensivvårdade patienter med influensa Den första intensivvårdade influensapatienten för säsongen har rapporterats via SIRI. (docplayer.se)
 • Dessa tekniker används för att genotypa virus, påvisa antiviral resistens och vid utredning av smittspridning. (internetmedicin.se)
 • I denna analogi, låt oss säga att du först utsattes för en mänsklig' orange lollipop influensa som barn ', säger Worobey. (innerself.com)
 • Men om du först smittades med ett virus från gruppen' Blue Lollipop 'som barn, kommer det inte att skydda dig mot denna roman,' orange 'stam. (innerself.com)
 • I lollipopanalogen utsattes människor födda före de sena 1960: erna för 'blå lollipop' influensa som barn (H1 eller H2). (innerself.com)
 • Människor som är födda efter de sena 1960-erna och utsatta för 'orange lollipop' -influensa som barn (H3) visar spegelbildsmönstret: De är skyddade från H7N9 men lider av allvarlig sjukdom och död när de utsätts för H5-virus som inte matchar deras exponering för barndomen. (innerself.com)
 • Influensa är en mycket smittsam hästsjukdom som förekommer sporadiskt i hästpopulationer över hela världen. (sva.se)
 • Om vi har antikroppar mot ett visst H är vi skyddade mot alla virus som bär just detta H. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Kranskärlsdödligheten ökade allteftersom de kohorter som utsattes hårdast för spanska sjukan, och efterföljande epidemier med besläktade virus, kom upp i åldrarna, men har minskat när dessa kohorter dött undan och influensasäsongerna kanske också blivit lindrigare. (blogspot.com)
 • Detta virus isolerades enbart under perioden 19 januari till 9 februari och spred sig inte utanför Fort Dix. (wikipedia.org)
 • Antikroppar mot virus kan påvisas i serum (eller plasma) eller cerebrospinalvätska. (internetmedicin.se)