• Men vi har ännu ingen influensa i Sverige och det bästa speciellt äldre personer och patienter med bakomliggande sjukdomar kan göra är att vaccinera sig mot årets influensa! (mynewsdesk.com)
 • När du vaccinerar dig får du ett bra skydd mot årets influensa. (aleris.se)
 • När du vaccinerar dig hos oss i Malmö får du ett bättre skydd mot årets influensa. (aleris.se)
 • Viruset förändras (muterar) hela tiden, så den immunitet man kanske fått mot förra årets influensa klarar ofta inte helt av att försvara en mot årets flunsa. (henrikbranden.se)
 • Läs också: Årets influensa kommer att slå hårt mot de yngre. (jasonphoto.info)
 • Influensan brukar ha Exakt hur årets influensa kommer att te sig är svårt att sia om eftersom det finns flera olika influensastammar, enligt Per Hagstam. (jasonphoto.info)
 • Har du fått en ordentlig förkylning eller haft oturen att råka på årets influensa? (aguvassio.se)
 • Tack vare detta är det nödvändigt att tillverka ett årets influensavaccin för att möta just det nya årets influensa. (aguvassio.se)
 • Maria säger: Hur yttrar sig årets influensa? (aguvassio.se)
 • Vaccinet för årets influensa kommer att skydda oss människor mot tre olika Vaccinera dig i god tid innan influensa symptom visar sig. (aguvassio.se)
 • Här läser du om symtom, hur du lindrar och hur du skyddar dig från att bli sjuk i årets influensa. (aguvassio.se)
 • Influensan för säsongen / närmar sig och svininfluensan ser hur du lindrar och hur du skyddar dig från att bli sjuk i årets influensa. (aguvassio.se)
 • Årets influensa säsong kan vara den värsta på ett tag. (halsanet.com)
 • Vaccinet för årets influensa kommer att skydda oss folk mot tre olika influensavirus vid namnet svininfluensan, influensa B och Hongkonginfluensan. (vinjett.com)
 • Varje år finns möjligheten för vaccination mot årets influensa. (skane.se)
 • Från den 19 november 2019 till den 28 februari 2020 kan du vaccinera dig mot årets influensa. (diabeteswellness.se)
 • From 19 november 2019 - 28 februari 2020 har du möjlighet att vaccinera dig mot årets influensa på vårdcentraler och vaccinationscentraler. (diabeteswellness.se)
 • Nu närmar sig årets influensa och snart kommer många svenskar att börja känna av snuvan och febern. (medicinbloggen.se)
 • Har du vaccinerat dig mot årets influensa? (varden.se)
 • Barn som är yngre än två år kan ha diarré , illamående och kräkningar och magont som vanliga symtom på influensa. (1177.se)
 • Du tillhör någon av de grupper som rekommenderas vaccination mot influensa och har fått symtom på influensa. (1177.se)
 • Övervägas ffa till medicinska riskgrupper (se nedan) och till de med svår influensa med allvarliga och sjukhuskrävande symtom redan inom 48 timmar. (privatmedicin.se)
 • Det kan i mycket sällsynta fall leda till Reyes syndrom, med svåra symtom som kan drabba barn under tiden de tillfrisknar från någon virusinfektion, t ex influensa. (docplayer.se)
 • Symtom: Så vet du att du har drabbats av influensa - Netdoktor Vi använder cookies för att ge dig access till funktioner som gör det enklare att använda webbplatsen. (aguvassio.se)
 • En person kan vara smittad av influensa och vara smittsam redan innan känner symtom. (halsanet.com)
 • Vanlig influensa brukar visa sig med symtom som halsont, hög feber som kommer snabbt, sveda och ont i ögonen, hosta och även en allmän sjukdomskänsla som muskelvärk. (mfr.se)
 • Alla sorters influensa har liknande symtom, men eftersom viruset är extremt smittsamt så är det alltid bäst att vara hemma i några dagar, även efter att du har tillfrisknat. (mfr.se)
 • Influensan kommer årsvis samt skapar bävan, på grund av detta bör man veta om influensa samt dess symtom, komplikationer som visas hos människan i förväg. (vinjett.com)
 • Har du läst på om smitta och influensa symtom? (prutaren.se)
 • Feber kanske är det mest klassiska tecknet på influensa symtom. (prutaren.se)
 • Det kan vara försent om du redan har influensa symtom. (prutaren.se)
 • Skydda dig mot smitta redan innan du får influensa symtom. (prutaren.se)
 • antibakteriell spray Om du börjar förlita dig på att handspriten kommer att hindra influensa symtom från att någonsin dyka upp lurar du dig själv. (prutaren.se)
 • Det är alltså bra om du håller avstånd från andra personer med influensa symtom. (prutaren.se)
 • Börja innan du får influensa symtom. (vinjett.com)
 • Det bästa är alltså att skydda sig mot smitta långt innan några influensa symtom visar sig. (vinjett.com)
 • ytdesinfektion Tro inte att handspriten löser dina influensa symtom. (vinjett.com)
 • Om någon har influensa symtom så ska du inte gå nära dem. (vinjett.com)
 • Känner du till influensa symtom och vad du kan göra mot smitta? (etikettering.se)
 • Hosta är ett vanligt tecken på influensa symtom. (etikettering.se)
 • Om du redan upplever influensa symtom kanske du har smittats med coronavirus. (etikettering.se)
 • Skydda dig innan du får influensa symtom och drabbas av smitta. (etikettering.se)
 • handtvätt Du måste prova någonting annat mot influensa symtom. (etikettering.se)
 • Tänk på att andra kan ha influensa symtom. (etikettering.se)
 • Sjukdomen coronavirus kan ge symtom som påminner om influensa. (hunderiet.com)
 • Om du vill undvika att få smitta så måste du skydda dig långt innan du får influensa symtom. (hunderiet.com)
 • desinfektor Handsprit hjälper inte mot influensa symtom. (hunderiet.com)
 • Stå längre ifrån människor med influensa symtom. (hunderiet.com)
 • Känner du influensa symtom så kan du ha smittats av coronaviruset. (gymkatalogen.se)
 • basala hygienrutiner Om du börjar förlita dig på att handspriten kommer att hindra influensa symtom från att någonsin dyka upp lurar du dig själv. (gymkatalogen.se)
 • Vissa personer har större risk att bli allvarligt sjuka om de får influensa eller en följdsjukdom av influensan. (1177.se)
 • Under 1900-talet drabbades världen av tre stora pandemier, Spanska sjukan 1918 orsakad av influensa A(H1N1), Asiaten 1957 A(H2N2) och Hongkong-influensan 1968 A(H3N2). (folkhalsomyndigheten.se)
 • Influensa är en virussjukdom och den vanliga influensan kallas säsongfluensa. (du.se)
 • influensan skott skapas genom att injicera befruktade hönsägg med tre stammar av influensa. (halsanet.com)
 • Även om de flesta tillfrisknar från influensan inom en vecka, blir många personer varje år allvarligt sjuka av influensa. (vaccininfo.se)
 • Influensan kommer årligen och skapar oro, influensa bör man veta om influensa och dess symptomkomplikationer som visas hos människan i förväg. (aguvassio.se)
 • Totalt rapporterades fall av influensa under vecka 11 och fall under vecka 12, alla fall var i stort sett Influensan närmar sig toppen. (aguvassio.se)
 • Även om vanlig gammal influensa kanske inte verkar vara så skrämmande som några av sina mer exotiska syskon, infaller influensan omkring 200 000 Amerikaner ett år och dödar någonstans från 3 000 till 49 000 årligen i USA "Seasonal influenza" refererar faktiskt till flera cirkulationsstammar av influensa, säger Lisa Grohskopf, MD, läkare för Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (health-full.com)
 • Influensa A(H1N1) övergick hösten 2010 till att vara i en postpandemisk period, vilket innebar att influensan inte längre klassades som en pandemi. (krisinformation.se)
 • När du får influensa är det vanligt att du plötsligt får hög feber, huvudvärk, muskelvärk, halsont och hosta. (1177.se)
 • Influensa orsakar feber, aptitlöshet och hosta. (sva.se)
 • Jag är gravid i v 16 och har varit sjuk i influensa med mycket feber väldigt länge. (kurera.se)
 • Når det gjelder gravide som smittes av influensa, kan muligens høy feber i første trimester føre til økt abortrisiko . (nettdoktor.no)
 • Symptom på influensa, som hög feber, muskelsmärta och torrhosta kommer ofta snabbt. (lloydsapotek.se)
 • Influensa brukar börja med plötslig frossa, med feber som kan stiga upp till 38-40 grader, Netdoktor förbehåller sig rätten att stryka delar av eller ta bort hela inlägg som inte Undrar hur länge smittan sitter i av en influensa. (aguvassio.se)
 • Jag har haft ca 38,3 graders feber, influensa i leder och muskler, speciellt höfterna, samt hosta i ett par dagar nu. (aguvassio.se)
 • Feber, muskelvärk, rinnande näsa, halsont och trötthet - influensa symptom, kan lämna dig känslan så dåligt att de slutar du rätt i dina spår. (redandwhite.se)
 • Här kan du läsa mer om vaccination mot influensa och vilka som rekommenderas vaccin. (1177.se)
 • Risken är liten att bli allvarligt sjuk om du är under 65 år och inte har någon av de sjukdomar eller tillstånd då vaccination mot influensa rekommenderas. (1177.se)
 • Barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning tillhör den grupp som rekommenderas årlig vaccination mot influensa. (anhoriga.se)
 • Vaccination mot influensa (ej pneumokokker) bör ges till gravida under graviditetsvecka 18-20, efter genomfört ultraljud eller efter graviditetsvecka 13, om samtidig kronisk risksjukdom. (varden.se)
 • 2 Din roll som sköterska eller läkare Ditt råd är viktigt när patienten ska fatta beslut om vaccination mot influensa. (docplayer.se)
 • För dig som är över 65 år eller om du är gravid, är vaccination mot influensa gratis. (skane.se)
 • Vaccination mot influensa är också gratis för dig som har en sjukdom eller annat tillstånd som ger ökad risk att bli allvarligt sjuk om du smittas. (skane.se)
 • Nationell startdag för vaccination mot influensa blir tisdag 15:e oktober . (ltdalarna.se)
 • Influensa är ett mycket smittsamt virus som sprids lätt mellan djur med nära kontakt. (sva.se)
 • Influensa A(H3N2) sprids fortfarande som säsongsinfluensa och orsakar en överdödlighet på i medeltal cirka 1000 äldre personer i Sverige varje år. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Influensa orsakas av virus som sprids via luften från människa till människa. (aleris.se)
 • Influensa-viruset sprids via små droppar i luften, som vi andas in. (du.se)
 • Hur sprids influensa? (vaccininfo.se)
 • 2 2 Kontakt med sjukvården per telefon Influensa sprids lätt vidare i exempelvis väntrum. (docplayer.se)
 • Influensavirus har en förmåga att förändra sig och kan därför orsaka mer omfattande epidemier Vad orsakar influensa och hur sprids den? (aguvassio.se)
 • Influensa sprids genom luften och via kontakt mellan människor. (essingevardcentral.se)
 • Vanlig influensa kallas även säsongsinfluensa. (vaccininfo.se)
 • Till skillnad från en vanlig förkylning, influensa är en allvarlig lungsjukdom som kan leda till potentiellt farliga komplikationer, enligt Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (redandwhite.se)
 • Många trodde att coronavirus var en vanlig influensa i inledningsskedet. (vinjett.com)
 • Pandemi eller en vanlig influensa? (vk.se)
 • Eftersom influensa A(H1N1)pdm09 inte cirkulerat i större omfattning i Sverige sedan säsongen 2015-2016 var det många yngre barn som ännu inte infekterats av A(H1N1)pdm09 som drabbades i större utsträckning av influensa jämfört med föregående säsong. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Influensa som anpassat sig till gris kom till Sverige första gången under vintern 1981-82. (sva.se)
 • I Sverige påvisades pandemisk influensa A2009 (H1N1) hos gris för första gången under 2013. (sva.se)
 • Smittskyddsinstitutet har beräknat att ca 1000 personer dog förra året i Sverige till följd av influensa. (ltdalarna.se)
 • I Sverige rekommenderar vi de personer som riskerar att få en allvarlig komplikation (framför allt lunginflammation) eller dö i influensa att vaccinera sig. (ltdalarna.se)
 • Varje år dör fler personer i Sverige av influensa än av trafikolyckor. (vaccininfo.se)
 • blåmärken utan orsak Allmänt Influensa är en luftburen virussjukdom som är vanligast i Sverige under vinterhalvåret. (aguvassio.se)
 • Influensa är en luftburen virussjukdom som är vanligast i Sverige under Influensa går oftast över av sig själv efter fem till sju dagar, men ibland kan den leda till. (aguvassio.se)
 • Influensa är en oerhört smittsam sjukdom som oftast drabbar oss i Sverige under vinterhalvåret. (mfr.se)
 • 43 procent av personer över 65 år i Dalarna vaccinerade sig mot influensa förra säsongen, vilket ungefär motsvarar riksgenomsnittet. (ltdalarna.se)
 • Personer som tillhör riskgrupper bli lättare sjuka än övriga vid influensa, vilket i sin tur ökar risken för svåra följdsjukdomar som lunginflammation. (aleris.se)
 • Dessa personer rekommenderas därför att vaccinera sig mot influensa. (lloydsapotek.se)
 • Symptomen på dessa kan vara liknande men en influensa är mer långlivad och kan ge följdsjukdomar (se nedan) som i sin tur kan vara livshotande för vissa personer. (du.se)
 • Det rekommenderas att personer över 50 år, barn mellan sex månader och 19, gravida kvinnor, personer med kroniska sjukdomar och försvagat immunförsvar får influensa skott. (halsanet.com)
 • År 2016 dog exempelvis 263 personer i trafikolyckor medan 725 personer avled i sviterna av en influensa under influensasäsongen 2016/2017. (vaccininfo.se)
 • 4 Vaccination är bästa skyddet mot influensa Äldre människor och personer med dåligt immunförsvar har sämre effekt av vaccinet. (docplayer.se)
 • 9 Vaccination av personal inom vård och omsorg Du som arbetar nära personer som löper stor risk att bli allvarligt sjuka av influensa, bör vaccinera dig. (docplayer.se)
 • Även hushållskontakter och sjukvårdspersonal som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar liksom all vård- och omsorgspersonal som arbetar nära personer med ökad risk för allvarlig influensa, omfattas av rekommendationen. (nllplus.se)
 • Genom att öppna stegvis för olika grupper vill Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten garantera att de med störst behov, liksom de personer som arbetar nära personer med risk för allvarlig influensa, får möjligheten att vaccinera sig först. (nllplus.se)
 • 3 3 Du och den person du vårdar i hemmet bör också tänka på dessa saker: Så få personer som möjligt bör sköta hemtjänst och omvårdnad hos den som är sjuk i influensa. (docplayer.se)
 • Generella smittförebyggande råd är viktigt för att skydda sig mot influensa. (lloydsapotek.se)
 • Influensavaccin som ges ut under graviditeten har visat sig skydda både mamman och barnet mot influensa upp till flera månader efter födseln. (treated.com)
 • Immunisera dej i god tid före en influensa symptom visar sig. (vinjett.com)
 • Du kan få samma eller nästa dag leverans så att du kan starta din medicin inom den rekommenderade tiden inom 2 dagar efter exponering eller influensa symptom utvecklas. (sverigeapotek.net)
 • Säsongen dominerades av influensa A(H1N1)pdm09 med en efterföljande våg av influensa A(H3N2). (folkhalsomyndigheten.se)
 • Av de typade influensa A-fallen var 63 procent av subtypen A(H1N1)pdm09 i laboratorieövervakningen. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Åldersfördelningen bland de laboratorieverifierade fallen liknar säsongen 2015-2016, då influensa A(H1N1)pdm09 cirkulerade i stor utsträckning och främst drabbade äldre och barn. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Alla analyserade stammar visade antigenisk likhet med vaccinstammen för A(H1N1)pdm09 och influensa B/Yamagata. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Exempelvis har 2009 års pandemiska influensa A2009 (H1N1) som initialt påvisades hos människor i Mexiko sedan detta år även påvisats hos grisar runt om i världen. (sva.se)
 • Den trängde bort den gamla varianten av influensa A(H1N1). (folkhalsomyndigheten.se)
 • I augusti 2010 deklarerade WHO att världen nu befinner sig i en postpandemisk fas avseende influensa A(H1N1)pdm09. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Det här är en arkiverad sida om influensa A(H1N1) 2009, även kallad svininfluensan. (krisinformation.se)
 • Influensa A(H1N1) 2009 var en ny typ av influensa som började spridas i Mexiko i mars 2009, men upptäcktes första gången i södra Kalifornien i slutet av april 2009. (krisinformation.se)
 • Viruset spreds över hela världen och världshälsoorganisationen WHO höjde den 6 juni 2009 pandemivarningsnivån för influensa A(H1N1) till nivå 6, vilket är den högsta nivån och innebär en fullskalig pandemi. (krisinformation.se)
 • Konsekvenserna för samhällsviktiga verksamheter på grund av influensa A(H1N1) 2009 var obetydliga. (krisinformation.se)
 • I år ser man således, för säkerhets skull, till att influensavaccinet innehåller skydd mot fyra strängar av influensa (i stället för bara 3 som alltså var fallet förr). (nyttigt.eu)
 • två stammar av influensa A och två av influensa B, vilket ger ett bredare skydd. (vaccininfo.se)
 • Det första och bästa steget i skydd mot influensa som gravid är att vaccinera sig. (treated.com)
 • Genom att vaccinera dig, får du ett bättre skydd mot influensa och du minskar risken att bli allvarligt sjuk. (skane.se)
 • Att vaccinera sig ger inte ett fullständigt men ett bra skydd mot influensa. (prohelia.se)
 • Influensa är mycket smittsamt och spridningen och smittrisken är störst när någon nyser eller hostar i din närhet. (aleris.se)
 • Influensa är smittsamt och det är därför viktigt med god handhygien om du elle. (lloydsapotek.se)
 • Influensa orsakas av virus och är mycket smittsamt. (essingevardcentral.se)
 • Fågelinfluensa orsakas av influensavirus typ A. Utifrån två ytstrukturer på influensaviruset, hemagglutinin (HA) och neuraminidas (NA), indelas influensa A-virus i olika subtypskombinationer. (sva.se)
 • Influensa orsakas av olika influensavirus. (lloydsapotek.se)
 • En vaccination för influensa är en inaktiv form av influensavirus. (aztechcenter.com)
 • De rekommenderas att vaccinera sig mot influensa varje år. (1177.se)
 • Barn med flerfunktionsnedsättning har oftast inte ett sämre immunförsvar i allmänhet, utan vaccination rekommenderas för att de riskerar att blir mycket sjukare av influensa. (anhoriga.se)
 • I Europa rekommenderas det att gravida kvinnor som kommit i kontakt med smitta, eller som insjuknat i influensa, behandlas med antivirala läkemedel. (treated.com)
 • Öroninflammation Bihåleinflammation Lunginflammation Influensa Diarré Hur jag undviker smitta Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända i Dalarna. (slideplayer.se)
 • Det har visat sig bli mycket svårt att beräkna hur många svenskar som räddades från att dö i influensa tack vare vaccinationerna mot sjukdomen. (medicinbloggen.se)
 • Får man, trots vaccination, influensa blir sjukdomsförloppet lindrigare och risken för komplikationer minskar. (prohelia.se)
 • Influensa är en infektion som du får av virus. (1177.se)
 • Vaksinasjon av influensa-vaksinasjonen tolereres allikevel bra av gravide da vaksinen består av inaktivt virus. (nettdoktor.no)
 • Både förkylning och influensa är orskade av virus. (du.se)
 • Influensa infekterar bara luftvägarna och där förstör virus cellerna men immunförsvaret hjälper till. (du.se)
 • Virusisolering är referensmetodik för diagnostik av influensa (I 2, Nedre luftvägsinfektioner), men virus har sällan isolerats från likvor. (folkhalsomyndigheten.se)
 • influensa orsakas av ett virus, tar antibiotika hjälper inte. (redandwhite.se)
 • Acetylsalicylsyra har kopplats till en allvarlig sjukdom som kallas Reyes syndrom hos unga människor som håller på att återhämta sig från ett virus som influensa eller vattkoppor, enligt American Academy of Pediatrics. (redandwhite.se)
 • Influensa förekommer framförallt under vinterhalvåret och orsakas av virus. (prohelia.se)
 • Och det är sant: Influensa är en mycket smittsam, snabbt omvandlande patogen som håller läkare och läkemedelsföretag gissar varje år. (health-full.com)
 • Tamiflu (oseltamivir) är ett läkemedel som är godkända för att förebygga och behandla vissa influensa infektioner i människor så unga som 2 veckor gamla. (redandwhite.se)
 • År 1957 kom Asiaten orsakad av influensa A(H2N2). (folkhalsomyndigheten.se)
 • Hos oss på Kvartersakuten Serafen kan du vaccinera dig mot influensa och lunginflammation orsakad av pneumokocker. (varden.se)
 • Förändringar i immunförsvaret, hjärtat och lungorna under graviditeten gör gravida kvinnor mer utsatta för allvarlig sjukdom orsakad av influensa, inkluderat sjukdom som resulterar i sjukhusbesök. (treated.com)
 • Coronaviruset liknar influensa på många sätt. (prutaren.se)
 • Förkylning är också en sorts influensa, då brukar man bli snuvig och täppt i näsan och man får även väldigt ont i halsen. (mfr.se)
 • Influensa är en trixig sjukdom. (henrikbranden.se)
 • influensa är, som sagt, mer sannolikt att orsaka allvarlig sjukdom om du är gravid. (treated.com)
 • För gravida och vissa sjukdomsgrupper kan det vara farligt att få influensa. (lloydsapotek.se)
 • Relenza (zanamivir) är godkänd för att behandla vissa influensa infektioner i människor 7 år och äldre, och förhindra vissa influensa infektioner i människor 5 och äldre. (redandwhite.se)
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar dig som tillhör en riskgrupp att vaccinera dig mot influensa. (hjart-lung.se)
 • Du kan vaccinera dig mot influensa om du har en ökad risk att bli svårt sjuk om du smittas. (skane.se)
 • Syftet med systemet är att forskare ska kunna ta reda på hur influensa sprider sig och hur utbredningen ser ut bland befolkningen. (medicinbloggen.se)
 • Antal rapporterade fall av influensa nådde en medelhög intensitet under säsongen 2018-2019 (figur 1). (folkhalsomyndigheten.se)
 • Antal laboratorieverifierade fall av influensa för säsongerna per vecka från pandemin 2009 till säsongen 2018-2019. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Okomplicerade fall av influensa läker av på cirka en vecka. (sva.se)
 • Totalt rapporterades fall av influensa under vecka 11 och fall under vecka 12, alla fall var i influensa sett uteslutande influensa A. Även i övriga Skandinavien och Europa avtar hur. (aguvassio.se)
 • Dessutom smittar influensa genom luften i gemensamma uttrymmen som i kollektivtrafik och arbetsplatser. (treated.com)
 • Skyddet mot insjuknande i influensa beror bland annat på hur väl vaccinet överensstämmer med den influensastam som ger infektionen, hur lång tid som gått sedan vaccinationen och vilken förmåga den vaccinerade har till ett bra immunsvar. (lloydsapotek.se)
 • Anledningen till att du bör ta ett vaccin mot influensa är för att undvika risken att bli allvarligt sjuk. (aleris.se)
 • De gör därför främst nytta när man rör sig på mindre än en meters avstånd från den som är sjuk i influensa. (docplayer.se)
 • Rekordmånga svenskar har blivit sjuka i influensa i år, något som även drabbar landets många företagare. (mynewsdesk.com)
 • Vaccin mot influensa kostar 200 kronor. (aleris.se)
 • Varje år får vi influensatoppar då många smittas av influensa. (lloydsapotek.se)
 • Den influensa skott kan inte orsaka influensa och anses mycket säkra, mycket mindre riskfyllt för spädbarn än smittas av influensa. (aztechcenter.com)
 • Men har du drabbats av influensa men när man väl börjar känna sig risig kan det vara klurigt att hålla isär sjukorna. (aguvassio.se)
 • Han får träffa en läkare som konstaterar att han har drabbats av influensa. (mvt.se)
 • De typer av influensa som senast varit aktuella, H5N8 och den europeiska varianten av H5N6, har aldrig orsakat sjukdomsfall hos människa. (sva.se)
 • Å rets influensa beräknas inte bli någon epidemi eller bjuda på otrevliga överraskningar som en ny typ av sträng, som svininfluensan. (nyttigt.eu)