• n IV) ligger i den periakveduktala grå substansen dorsalt om MLF ( fasciculus longitudinalis medialis ) i höjd med colliculus inferior . (internetmedicin.se)
  • F. longitudinalis medialis: medialt förlöpande associationsbana från fyrhögarna (colliculi) till början av ryggmärgen med trådar från vestibulariskärnor till bl. (runeberg.org)