• Möt några projekt som bidrar till att digitalisera svensk industri. (vinnova.se)
 • Missa inte detta unika tillfälle att få ta del av närings- och innovationsminister Mikael Dambergs presentation om hur regeringens strategi ska bidra till att stärka företagens omställningsförmåga och konkurrenskraft, och göra investeringar i svensk industri mer lönsamma. (miun.se)
 • Hur används egentligen materialplaneringsmetoder i svensk industri? (chalmers.se)
 • Underleverantören är stommen i svensk industri och utställarna på Elmia Subcontractor representerar hela den tillverkade underleverantörs. (mynewsdesk.com)
 • Bang & Nielsen förser svensk industri med kvalificerade medarbetare och behovsanpassade lösningar inom rekrytering, bemanning och utbildning. (jobbsafari.se)
 • Den vidare betydelsen har sitt ursprung i påverkan från engelska, där ordet industry har en bredare innebörd än vad ordet industri har haft i svenska. (wikipedia.org)
 • I en analyserande artikel i Dagens Industri i torsdags påpekade Håkan Matson att etanolen med stor sannolikhet kommer att få ökad betydelse på de svenska vägarna framöver. (mynewsdesk.com)
 • Susanna Kindberg Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Industri 4.0 Ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. (docplayer.se)
 • För att Sverige ska kunna fortsätta vara framstående inom forskningen på fordonsområdet menar Claes Erixon att det är viktigt att värna om samarbetet mellan industri och akademi. (framtidensforskning.se)
 • En av de första röntgenapparaterna i Sverige fanns inte på ett sjukhus, utan på den stora Nordiska industri- och slöjdutställningen i Malmö 1896. (kulturen.com)
 • Kunderna finns inom energi, industri och infrastruktur. (uu.se)
 • Det viktigaste är de produktiva jobben inom industri, infrastruktur och jordbruk. (larouche.se)
 • Arbetsplatser inom jordbruk, industri och infrastruktur. (larouche.se)
 • Samtidigt har krediter, pengar, pensionsfonder och andra finansiella medel flyttats till spekulation i stället för investering i den produktiva ekonomin i Västeuropa och USA, d.v.s infrastruktur, industri, sjukvård och utbildning. (larouche.se)
 • När det blev aktuellt att skilja mellan storskalig industri och småskaligt hantverk, infördes beteckningen hemslöjd eller husflit för det senare. (wikipedia.org)
 • Attraktiva arbetsplatser genom Industri 4.0. (vinnova.se)
 • Vårt projekt syftar till att forma rekommendationer för både attraktiva arbetsplatser och kompetensutveckling i en högteknologisk industriell kontext som präglas av Industri 4.0. (vinnova.se)
 • Dit räknas bland annat metallindustri, pappersindustri och kemisk industri. (wikipedia.org)
 • Det är kunskap som behövs för att arbeta inom exempelvis kemisk industri, läkemedelsföretag, konsultbolag och statliga myndigheter. (su.se)
 • Den digitala revolutionen och Industri 4.0 har ändrat reglerna när det gäller hur verksamheten fungerar, men B2B e-handel är verktyget för att låta dig vara konkurrenskraftig. (vaimo.se)
 • De rapporterade nyheter från viktiga hamnstäder och avlägsna kolonier som var viktiga för svensk handel och industri. (su.se)
 • Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism. (su.se)
 • Industri (av latinets industria, flit, sysselsättning) är framställning av produkter genom att råvaror förädlas. (wikipedia.org)
 • Dagens teknik har idag en inverkan i det vardagliga levnadssättet och kommer även att påverka företag som verkar i alla möjliga branscher, men i synnerhet tillverkningsindustrin vars bransch genomgår en digital transformation som kallas för Industri 4. (uppsatser.se)
 • Som ett resultat av denna industri är ett antal multinationella företag involverade i produktion och export av lädervaror, både inhemska och utländska. (tillverkningssektor.se)
 • Industri 4.0 kombinerar cyber-fysiska system, Internet of Things (IoT), cloud computing och big data för att skapa "smarta fabriker" - ett nytt sätt att tillverka på. (vaimo.se)
 • Några av projektets förväntade resultat är: En genomlysning av konceptet Industri 4.0 i metallindustrin. (vinnova.se)
 • Mer samverkan mellan akademi och industri skapar bättre mjukvara. (lth.se)
 • Tillsammans med experter pratar vi om industri 4.0, digitalisering och internet of things. (teknikforetagen.se)
 • MP bolagen Industri AB utvecklar, producerar och marknadsför kabelförläggningsmateriel till elbranschen. (easyfairs.com)
 • IVAs projekt smart industri uppmärksammar och uppmuntrar företag som utnyttjar den digitala teknikens möjligheter. (iva.se)
 • Vad krävs för ett lyckat samarbete mellan universitet och industri? (uu.se)
 • Den 10 maj arrangeras konferensen Smart Industri i Sundsvall för dig som vill vara med och driva utvecklingen mot en mer uppkopplad och smart industri. (miun.se)
 • Regeringen har tagit ett helhetsgrepp för att främja industrins utveckling med sin nyindustrialiseringsstrategi - Smart industri. (miun.se)
 • Detta uppmärksammades i maj när jag blev intervjuad av Dagens Industri . (copyriot.se)
 • Njut av lite lokal kultur på populära platser som Toyotas industri- och teknikmuseum och Nagoyas vetenskapsmuseum. (hotels.com)
 • Vi söker en erfaren underhållstekniker inom tung industri till Stena Aluminium i Älmhult. (jobbsafari.se)
 • Men i verkligheten bygger det på en tung industri som påverkar miljön och som har sociala konsekvenser. (su.se)
 • Den 7 maj publicerade Dagens Industri intervjun med mig. (copyriot.se)
 • Industri-matematik, IMAB, var ett ursprungligen svenskt IT-företag, grundat 1967 av Martin Leimdörfer. (wikipedia.org)
 • Munkfors Industri AB år ett svenskt familjeägt företag, som är moderföretag för ett antal verkstads- och serviceföretag som arbetar med sågblad och -klingor samt rakelblad. (wikipedia.org)
 • Ronald Fagerfjäll, ledarskribent på Dagens Industri och författare till böcker om svenskt näringsliv. (tanum.no)
 • Målet är att utbilda ingenjörer som kan arbeta i medicinteknisk industri eller sjukvård. (regionvasterbotten.se)
 • Artikeln kan även läsas på nätet i Dagens Industri . (uu.se)
 • Det är receptet för att just din region eller kommun ska locka till sig framtidens industri. (mynewsdesk.com)
 • Avser forskning som är viktig för industri och som befinner sig närmare en marknad. (su.se)
 • Laitis Bil och Industri säljer bildelar, verktyg, maskiner och industriförnödenheter. (pitea.se)
 • Som en del av Smart industri genomförs även regionala forum. (iva.se)
 • UPPSATSER.SE: Påverkas regionala arbetsmarknader olika beroende på graden av en dominerande industri vid plötslig ekonomisk recession? (uppsatser.se)
 • Om Relita Industri & Skadeservice AB Relita Industri & Skadeservice AB grundades 1996. (jobbsafari.se)
 • Kunskapslyft industri Säkra industrins kompetensförsörjning. (docplayer.se)
 • Syftet med konferensen är att belysa hur denna omstöpning från industri- till kunskapssamhälle gått till. (svenskhistoria.se)
 • Viktiga områden att undersöka har varit befolknings- sysselsättnings- och arbetslöshetsnivåer, ålders- och könsfördelning, nationell och internationell migration och missmatchnings- och hysteresiseffekter.Den norska oljeindustriregionen Rogaland har i större utsträckning än övriga studerade regioner, varit beroende av en industri och därför drabbats hårdare, i samband med den plötsliga oljeprischocken 2014.Näringslivet har saknat den bredd som möjliggjort alternativa sysselsättningsmöjligheter för befolkningen utanför oljesektorn. (uppsatser.se)