• FISH förkortning för Fluorescent in situ hybridization och är en molekylärbiologisk teknik som utnyttjar flurogent inmärkta prober, som binder specifikt till en plats på en kromosom. (wikipedia.org)
  • Fluorescent in situ hybridization (FISH). (ki.se)
  • Vi beskriver en robust och mångsidig protokoll för analys kärnkraft arkitektur med 3D DNA FISH hjälp direkt märkt fluorescerande prober. (jove.com)