• 12 typ 1-diabetes (T1D) och fann att selektiv infusion av iNKT-celler uppreglerade uttrycket av den inflammatoriska cytokinEN IL-4, bibehållen immuntolerans och förhindrade utvecklingen av typ 1-diabetes. (jove.com)
  • Dr Peter Ericsson har mer än tio års forskningserfarenhet som sträcker sig över både farmakologi, endokrinologi och immunologi, med särskilt fokus på dendritceller, immuntolerans och immunhämmande mekanismer. (idogen.com)
  • Immuntolerans , även immunologisk telerans , byggs i regel upp av regulatoriska T-celler (T reg -celler), tidigare kända som suppressor-T-celler. (wikipedia.org)
  • Genom att kartlägga vilka kroppsegna proteiner som angrips av immunsystemet hos patienter med sjukdomen IPEX, kunde forskarna visa att regulatoriska T-celler kontrollerar immuntolerans i tarmen. (ki.se)