• Specifik immunterapi eller hyposensibilisering är en metod för att förebygga uppkomst av symtom vid IgE-förmedlade allergiska sjukdomar genom att minska känsligheten för allergen. (wikipedia.org)
 • Specifik immunterapi är för närvarande den enda behandlingsform som leder till långvarig förbättring av symtomen vid allergisk sjukdom. (wikipedia.org)
 • Specifik immunterapi kallas också för hyposensibilisering och allergivaccination, men enligt Svenska föreningen för Allergologi bör behandlingsformen benämnas specifik immunterapi. (wikipedia.org)
 • Ända sedan 1949 har det publicerats undersökningar som har visat att specifik immunterapi har effekt. (wikipedia.org)
 • Den kliniska effekten av specifik immunterapi med gråbo och häst är inte visade i kontrollerade studier. (wikipedia.org)
 • Man kan överväga specifik immunterapi vid medelsvår eller svår allergi om patienten är känslig för sådana allergen som är svåra att undvika eller sanera bort patienten har dagligt medicineringsbehov under längre perioder eller under hela året patienten har otillräcklig effekt av farmakologisk behandling, patienten får biverkningar vid farmakologisk behandling. (wikipedia.org)
 • Specifik immunterapi mot pälsdjur som patienten har i hemmet görs inte. (wikipedia.org)
 • Specifik immunterapi eller hyposensibilisering grundar sig på en mekanism, där man genom en kontrollerad, upprepad kontakt med ett allergiutlösande ämne (allergen) kan minska överkänsligheten. (netdoktor.se)
 • Det finns mycket riktigt en behandling som syftar till att bota allergi, så kallad specifik immunterapi. (trygghansa.se)
 • 2013 utsågs immunterapi mot cancer till årets genombrott av tidskriften Science och 2018 belönades två forskare, James P. Allison och Tasuku Honjo, med Nobelpriset för sina insatser inom immunterapi. (cancerfonden.se)
 • En form av immunterapi vid behandling av cancer innebär att T-celler (en del av immunförsvaret) genmodifieras så att de blir bättre på att hitta och döda cancerceller. (genteknik.se)
 • Bland de senaste framgångarna med immunterapi hittar vi både en ny metod för att behandla cancer och en möjlighet att hitta en behandling för ALS. (warpnews.se)
 • Om vi börjar med cancer så är det en forskargrupp från Karolinska institutet som utvecklat en ny typ av immunterapi . (warpnews.se)
 • Att immunterapi kan ge långvariga behandlingssvar vid spridd cancer har visserligen varit känt länge. (melanomforeningen.se)
 • Immunterapi innebär en ny typ av biverkningar än vad vården är van vid från cytostatikabehandlingar. (roche.se)
 • Det mest spektakulära resultatet kom i den randomiserade studien Checkmate 067, där hela 52 procent av patienter med framskridet malignt melanom var i livet efter fem år bland dem som fått immunterapi med två typer av checkpointblockad, CTLA4-hämmaren ipilimumab och PD1-hämmaren nivolumab, även om priset var förhållandevis mycket biverkningar. (melanomforeningen.se)
 • Vilka patienter har särskild nytta av immunterapi? (netdoktor.se)
 • Forskningen inriktar sig nu på att hitta markörer som pekar ut vilka patienter som har nytta av immunterapi och på att ytterligare förbättra överlevnadschanserna. (melanomforeningen.se)
 • I Region Jönköpings län ökar antalet patienter som behandlas med immunterapi stadigt. (svt.se)
 • Vid en form av immunterapi behandlas patienter med en typ av läkemedel som kallas PD-1-hämmare. (genteknik.se)
 • En forskargrupp från Umeå universitet har undersökt hur immunterapi kan användas för att behandla den neurologiska sjukdomen ALS . (warpnews.se)
 • Det talar för att immunterapi kan vara en möjlig väg för att bromsa sjukdomen vid vissa typer av ALS, säger Ulrika Nordström, en av forskarna bakom studien. (warpnews.se)
 • Metoden kallas immunterapi och ges till allt fler patienter med vissa cancerformer i Region Jönköpings län. (svt.se)
 • Eftersom man vid immunterapi sprutar in just det ämne som patienten är allergisk mot, kan patienten i sällsynta fall få allergisymtom. (netdoktor.se)
 • Genom att studera vävnadsprover från melanompatienter har vi kunnat se att när de här speciella strukturerna av B-celler fanns närvarande hade patienten bättre prognos och svarade bättre på immunterapi, säger Göran Jönsson, en av huvudforskarna inom BioMEL och professor vid Lunds universitet. (biomel.org)
 • Det finns forskning inom immunterapi i Sverige, men den är begränsad och Mef Niblert hoppas att vi kommer se mer av den. (rocheonline.se)
 • Malignt melanom passar bra för immunterapi för tumörerna har många mutationer som gör det lättare att få immunförsvaret att reagera mot cancern. (bms.se)
 • Idealpatienten" för immunterapi är en ung, monosensibiliserad (det vill säga endast allergisk mot ett visst ämne) pollenallergiker. (netdoktor.se)
 • Immunterapi har förändrat scenariot vid spritt malignt melanom. (bms.se)
 • Patienter med melanom svarade bättre på immunterapi om deras tumör innehöll särskilda celler. (biomel.org)
 • Om någon för tio år sedan sagt att vi skulle ha de här fina överlevnadssiffrorna vid melanom hade man inte trott på det, eller om någon hävdat att kombinationsbehandling med immunterapi var effektivt mot hjärnmetastaser, säger Lars Ny, onkolog och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. (melanomforeningen.se)
 • I vår studie har vi utvecklat en ny typ av immunterapi där specifika antikroppar istället aktiverar makrofagerna för att stödja immunsystemet att ta död på cancercellerna, säger Mikael Karlsson, professor vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, och en av forskarna bakom studien. (warpnews.se)
 • Men immunterapi med specifika antikroppar som riktar sig speciellt mot ihopklumpat protein är så här långt lovande och något vi ska forska vidare kring, säger Ulrika Nordström. (warpnews.se)
 • Behandlingen är en form av immunterapi som riktar in sig på mutationerna i cancercellerna. (genteknik.se)
 • Immunterapi, där kroppens eget immunförsvar används för att bekämpa skadliga celler, har lett till stora framsteg inom vården. (warpnews.se)
 • Det intressanta med den nya metoden är att den kan fungera i fall där befintlig immunterapi inte fungerar. (warpnews.se)
 • Som jämförelse låg överlevnaden på mindre än 10 procent innan eran av immunterapi, framhåller forskarna. (melanomforeningen.se)
 • Problemet har varit att vissa cancertumörer kan stänga av immunförsvaret och då fungerar förstås inte immunterapi. (warpnews.se)
 • För vissa patienter vars cancersjukdom är spridd leder rekommendationen till behandling genom immunterapi. (roche.se)
 • Medan majoriteten av biologiska läkemedel bidragit till förlängd överlevnadstid, tycks det med immunterapi som att vissa patienter faktiskt botas. (rocheonline.se)
 • Nya metoder kan göra immunterapi ännu effektivare och ge möjlighet att använda terapin inom nya områden. (warpnews.se)
 • Mjölkallergiska barn med en låg nivå av IgE-antikroppar i blodet har mer nytta av oral immunterapi än barn med höga nivåer. (allergia.se)
 • Olweus leder det nyopprettede K.G. Jebsen senter for immunterapi ved Universitetet i Oslo. (blaerekreft.no)
 • Det finns sällan anledning att överväga immunterapi hos patienter med lindrig allergi, eftersom de flesta får god effekt av de tillgängliga läkemedlen mot hösnuva och astma. (wikipedia.org)
 • Metoden kallas immunterapi och ges till allt fler patienter med vissa cancerformer i Region Jönköpings län. (svt.se)
 • I Region Jönköpings län ökar antalet patienter som behandlas med immunterapi stadigt. (svt.se)
 • Vilka patienter har särskild nytta av immunterapi? (netdoktor.se)
 • Vid en form av immunterapi behandlas patienter med en typ av läkemedel som kallas PD-1-hämmare. (genteknik.se)
 • En sådan immunterapi som nu prövas kliniskt på patienter med spritt melanom är adoptiv T-cellsterapi. (vetenskaphalsa.se)
 • En kombination av dessa kan bli särskilt viktig för patienter som inte svarar på immunterapi, säger Galina Selivanova. (ki.se)
 • Nu vill vi undersöka om Eprenetapopt ger samma ökning av interferoner och kan ha samma potential att öka tillgången till immunterapi för patienter med svåra cancerformer, säger Galina Selivanova. (ki.se)
 • I en studie försökte forskarna korta ned tiden med oral immunterapi hos patienter med pollenallergi. (netdoktorpro.se)
 • Octapharmas engagemang i patienter som behöver IgG-immunterapi framgår tydligt av våra unika portfölj med immunglobulinprodukter där vi erbjuder olika läkemedelsformer, koncentrationer och administreringssätt för flytande, färdigberedda lösningar för sjukvårdspersonal och patienter över hela världen. (octapharma.se)
 • IgG-immunterapi används i allmänhet till två typer av patienter: personer som har immunbrist på grund av en genetisk defekt, en bakomliggande sjukdom eller ett läkemedel som försvagar immunsystemet, och personer med en autoimmun sjukdom som innebär att ett fel i immunsystemet får kroppen att angripa sina egna vävnader. (octapharma.se)
 • I Stockholm har vi några bröstcancerpatienter som fått immunterapi patienter men dom har allihop deltagit i kliniska prövningar. (brostcancerforbundet.se)
 • Forskare har nu med framgång testat en immunterapi baserad på NK-celler på patienter med svår behandlingsresistent leukemi. (ki.se)
 • Nu har forskare vid Karolinska Institutet testat en NK-cellsbaserad immunterapi på 16 patienter med behandlingsresistent leukemi av typerna myelodysplastiskt syndrom (MDS), akut myeloisk leukemi (AML) eller övergångsfaser mellan MDS och AML. (ki.se)
 • Vår studie visar att patienter med MDS, AML och MDS/AML kan behandlas med NK-cellsbaserad immunterapi och att terapin kan bana väg för nya behandlingsstrategier, säger professor Hans-Gustaf Ljunggren vid institutionen för medicin, Huddinge , Karolinska Institutet som tillsammans med professor Karl-Johan Malmberg vid samma institution tagit initiativ till och ansvarat för studien. (ki.se)
 • Resultaten öppnar nu upp för nya kliniska studier där potential finns för att åstadkomma ytterligare förbättringar i studieupplägg, inklusive framtagande av nästa generations NK-cellsbaserade immunterapi, säger Andreas Björklund , specialistläkare vid Karolinska universitetssjukhuset och forskare vid Karolinska Institutet som varit kliniskt ansvarig för de patienter som behandlats med den aktuella terapin. (ki.se)
 • För att förbättra kunskapen, diagnostiken och utvärdera behandlingsalternativ bildas nu ett nationellt nätverk och nästa år startar en studie där väl utredda patienter erbjuds immunterapi. (luthagsnytt.se)
 • Immunterapi har testats på utvalda patienter, både vuxna och barn, i flera regioner i Sverige. (luthagsnytt.se)
 • Behandlingsresultaten är mycket lovande och vi bedömer att betydligt fler patienter kan dra nytta av immunterapi. (luthagsnytt.se)
 • Studien visade också att patienter över 75 år inte svarade sämre på immunterapi än yngre. (onkologisktidskrift.se)
 • Mette Mouritzen och hennes kollegor jämför nu överlevnaden hos patienter med avancerad NSCLC före, och efter, införandet av immunterapi i Danmark. (onkologisktidskrift.se)
 • I Uppsala arbetar Angelica Loskog och andra forskare med att utveckla immunterapi för patienter. (fof.se)
 • Genom denna kunskap kan sjukvården spara pengar som idag går till onödig behandling, och dessutom hitta andra kombinationsbehandlingar för patienter som inte svarar på enbart immunterapi. (gu.se)
 • Den sorts immunterapi som belönades med årets Nobelpris i fysiologi eller medicin fungerar dock särskilt bra i denna patientgrupp. (forskning.se)
 • Årets nobelpris i fysiologi eller medicin sätter strålkastarljuset på det kanske mest lovande utvecklingsområdet för framtidens cancerbehandling, immunterapi. (biostock.se)
 • Studien stöds av Regionernas Medicin- och behandlingsgrupp och danska Hälso- och läkemedelsmyndighetens avdelning för forskning inom immunterapi. (onkologisktidskrift.se)
 • Det handlar om att försöka möjliggöra en helt individspecifik immunterapi med biologiska läkemedel. (uu.se)
 • Immunterapi är ett samlingsbegrepp för läkemedel som stimulerar kroppens eget immunförsvar till att angripa cancercellerna. (aleris.se)
 • ISR Immune System Regulation Holding är ett läkemedel- och forskningsbolag inom immunterapi. (di.se)
 • Specifik immunterapi är för närvarande den enda behandlingsform som leder till långvarig förbättring av symtomen vid allergisk sjukdom. (wikipedia.org)
 • immunterapi, behandling av sjukdom med hjälp av immunologiska principer och/eller metoder. (ne.se)
 • Immunterapi med antikroppar mot proteinet beta-amyloid utvärderas f.n. mot Alzheimers sjukdom och en liknande terapi riktad mot alfa-synuklein oligomerer/protofibriller skulle kunna vara effektiv mot sjukdomar med Lewykroppspatologi. (exjobbstips.se)
 • Huvudartikel: Specifik immunterapi Specifik immunterapi (mer allmänt känt som allergisprutor) är ett sätt att behandla patientens allergi mot pollen genom att öka toleransen genom att injicera ett utspätt extrakt med pollenallergen under huden. (wikipedia.org)
 • Specifik immunterapi eller hyposensibilisering är en metod för att förebygga uppkomst av symtom vid IgE-förmedlade allergiska sjukdomar genom att minska känsligheten för allergen. (wikipedia.org)
 • Specifik immunterapi kallas också för hyposensibilisering och allergivaccination, men enligt Svenska föreningen för Allergologi bör behandlingsformen benämnas specifik immunterapi. (wikipedia.org)
 • Ända sedan 1949 har det publicerats undersökningar som har visat att specifik immunterapi har effekt. (wikipedia.org)
 • Den kliniska effekten av specifik immunterapi med gråbo och häst är inte visade i kontrollerade studier. (wikipedia.org)
 • Man kan överväga specifik immunterapi vid medelsvår eller svår allergi om patienten är känslig för sådana allergen som är svåra att undvika eller sanera bort patienten har dagligt medicineringsbehov under längre perioder eller under hela året patienten har otillräcklig effekt av farmakologisk behandling, patienten får biverkningar vid farmakologisk behandling. (wikipedia.org)
 • Specifik immunterapi mot pälsdjur som patienten har i hemmet görs inte. (wikipedia.org)
 • Specifik immunterapi eller hyposensibilisering grundar sig på en mekanism, där man genom en kontrollerad, upprepad kontakt med ett allergiutlösande ämne (allergen) kan minska överkänsligheten. (netdoktor.se)
 • Efter car T-cellerna verkar nu dubbelbindande antikroppar kunna bli nästa genombrott för immunterapi vid blodcancer. (dagensmedicin.se)
 • Att använda kroppens eget immunsystem för att bekämpa tumörer, så kallad immunterapi, har inneburit ett stort genombrott inom cancervården. (vetenskaphalsa.se)
 • Immunterapi är ett genombrott i cancerbehandlingens utveckling. (cancerforskningraddarliv.se)
 • Resultaten kan få betydelse för utvecklingen av nya kombinationsbehandlingar som ger fler cancerpatienter tillgång till immunterapi. (ki.se)
 • För cancerpatienter ses immunterapi alltmer som den fjärde hörnstenen i behandlingsarsenalen vid sidan av kirurgi, strålbehandling och cytostatika. (it-halsa.se)
 • Blodprover fr n cancerpatienter som behandlas med immunterapi analyseras med flerf rgsfl descytometri. (vakanser.se)
 • Cancersjuke Kent Persson erbjuds att vara med i en studie där han kanske ska få behandlas med immunterapi. (tunein.com)
 • Allergen immunterapi, AIT kallas också för allergenspecifik immunterapi, ASIT. (1177.se)
 • Allergen immunterapi, AIT, tidigare kallad hyposensibilisering eller allergenspecifik immunterapi, ASIT, är en behandlingsform som syftar till att inducera tolerans mot allergen. (janusinfo.se)
 • Allergivaccinering som också kallas allergenspecifik immunterapi, ASIT, kan vara ett alternativ om du regelbundet använder tabletter, nässprej och ögondroppar men ändå har svåra besvär. (1177.se)
 • Immunterapi mot jordnötsallergi ökar antalet allergiska reaktioner i stället för att förebygga dem, visar forskning. (lakemedelsvarlden.se)
 • Men nu presenterar forskare i Kanada, USA och Italien en forskningsöversikt som visar att den nuvarande formen av immunterapi inte är den lösning på problemet med jordnötsallergi som många hoppats. (lakemedelsvarlden.se)
 • Delresultat av en pågående fas III-studie visar att en ny sorts immunterapi kan stabilisera njurfunktionen. (dialasen.com)
 • Tidigare forskning visar att tre års immunterapi med oral immunterapi har positiv effekt på de allergiska symtomen i minst två år efter avslutad behandling. (netdoktorpro.se)
 • En europeisk patientstudie, där Akademiska sjukhuset deltog, visar att en ny sorts immunterapi kan minska äggviteutsöndringen i urin, dämpa aktiviteten hos antikropparna och stabilisera njurfunktionen. (svenskgeriatrik.se)
 • Under kvartalet presenterades en ny preklinisk studie som visar att immunterapi fungerar lika bra som antibiotika mot urinvägsinfektion i en djurmodell. (aktiespararna.se)
 • Man använder ibland benämningen Allergenspecifik immunterapi. (wikipedia.org)
 • Lovende kliniske data innen immunterapi, med fokus på å hemme den negative påvirkningen av signalveien for T-celle respons, har vist at kroppen kan styrkes. (helse-stavanger.no)
 • Funnene er således viktige for klinisk optimalisering av immunterapi rettet mot medlemmer av EGFR-familien. (tidsskriftet.no)
 • Immunterapi, där kroppens eget immunförsvar används för att bekämpa skadliga celler, har lett till stora framsteg inom vården. (warpnews.se)
 • Han samarbetar med Herlevs universitetssjukhus, som är ett av fåtals sjukhus i Europa som nu genomför kliniska prövningar av denna immunterapi. (vetenskaphalsa.se)
 • RhoVacs läkemedelskandidat RV001 som riktar sig mot metastaserande cancerceller, oavsett indikation, innebärande att i det fall bolaget genomför framtida planerade kliniska studier med framgångsrika resultat har RhoVacs immunterapi en mycket omfattande potentiell marknad. (redeye.se)
 • Subkutan immunterapi behandlar grundorsaken till allergi, inte bara symtomen. (nextmune.com)
 • immunterapi mot allergi? (trygghansa.se)
 • Idén till denna immunterapi kommer ursprungligen från forskare vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. (svenskgeriatrik.se)
 • Under de senaste åren har hypotesen att jordnötsallergi kan botas med oral immunterapi vuxit sig allt starkare. (lakemedelsvarlden.se)
 • Den senaste alternativet är immunterapi som, till skillnad från cytostatika, upplevs som mycket mer skonsam av patienterna själva. (it-halsa.se)
 • Det var en aha-upplevelse att upptäcka att den här behandlingen var något att kämpa för, säger Angelica Loskog, adjungerad professor i immunterapi vid Uppsala universitet och en av forskarna bakom behandlingen. (fof.se)
 • Forskarna Angelica Loskog, professor i immunterapi och Sara Mangsbo, forskningsledare och dessutom utsedd till Årets entreprenör 2019, gästar och berättar om vaccinet. (tv4.se)
 • Våra resultat tyder dock på att det kan vara en relevant faktor att inkludera när man bedömer om en enskild patienten ska erbjudas behandling med immunterapi eller inte, säger Mette Mouritzen. (onkologisktidskrift.se)
 • Immunterapi är en behandling som visat sig vara effektiv mot flera svåra sjukdomar. (biostock.se)
 • säger Kent Persson, som tack vare ett forskningsteam vid Sahlgrenska universitetssjukhuset fick förmånen att redan2013 delta i en studie kring effekten av immunterapi vid hudmelanom som gett metastaser. (lionscancerfond.se)
 • I NetdoktorPro:s nya fortbildningskurs om immunterapi vid lungcancer får läkare och sjukvårdspersonal lära sig mer om hur man identifierar patientgruppen och hur man behandlar vidare. (it-halsa.se)
 • I dessa har barn lottats till att antingen få oral immunterapi med jordnötsbaserade produkter eller att enbart fortsätta med standardvården, som främst går ut på att undvika att utsättas för jordnötter. (lakemedelsvarlden.se)
 • Forskarna såg att behandling med oral immunterapi ökade barnens risk för allergiska reaktioner. (lakemedelsvarlden.se)
 • Resultatet visade dock att två års oral immunterapi inte hade bättre effekt jämfört med placebo ett år efter avslutad behandling. (netdoktorpro.se)
 • Härom året visade forskning att en ny sorts immunterapi kan stabilisera njurfunktionen. (lifesciencesweden.se)
 • BMS har det största immunonkologiska programmet i världen och tidningen Science utsåg 2013 immunterapi till det största vetenskapliga genombrottet inom all forskning. (cancerforskningraddarliv.se)
 • En forskargrupp från Umeå universitet har undersökt hur immunterapi kan användas för att behandla den neurologiska sjukdomen ALS . (warpnews.se)
 • De studier som undersökte patienternas livskvalitet visade heller ingen förbättring bland dem som fick immunterapi. (lakemedelsvarlden.se)
 • Det visade sig att mutationsbärarna med spritt melanom svarade oväntat bra på immunterapi. (forskning.se)
 • I de fall då tumören hunnit sprida sig, och då prognosen är sämre, har det kommit flera nya behandlingar, där en huvudgrupp är immunterapi. (bms.se)
 • Idag, 13 april, lanseras en rapport om immunterapi och den svenska cancervården. (gyncancerforbundet.se)
 • Bara vid mitt universitet är det 110 studier med immunterapi som rullar, säger James Allison. (nyteknik.se)
 • Det talar för att immunterapi kan vara en möjlig väg för att bromsa sjukdomen vid vissa typer av ALS, säger Ulrika Nordström, en av forskarna bakom studien. (warpnews.se)
 • Idealpatienten" för immunterapi är en ung, monosensibiliserad (det vill säga endast allergisk mot ett visst ämne) pollenallergiker. (netdoktor.se)