• ATC-kod J06: Immunsera och immunglobuliner är en del av klassificeringssystemet ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) för läkemedel och vissa andra medicinska produkter. (wikipedia.org)