• Western blot, WB, även immunoblot, är en vanlig molekylärbiologisk metod som används inom proteinkemin för att detektera och identifiera specifika proteiner med hjälp av antikroppar. (wikipedia.org)
  • Bimelix eftersträvar att utföra rutindiagnostik av borreliaantikroppar i serum 2 ggr/vecka, immunoblot 3-4 ggr/vecka samt analys av borreliaantikroppar i cerebrospinalvätska 3-4 ggr/vecka. (bimelix.ax)
  • Ytterligare ett borreliatest heter Western Blot IgG och IgM (Immunoblot). (borrelia-tbe.se)
  • Western Blot (Immunoblot) tas betydligt oftare både i Finland, i Tyskland och i USA inom den vanligavården. (borrelia-tbe.se)
  • Ett positivt resultat i HIV-sållningstestning ska bekräftas med konfirmerande testning (Western blot eller annan immunoblot). (folkhalsomyndigheten.se)
  • Jordbruksverkets veterinärer vägrar behandla hästar som uppvisar symtom mot Borrelia och som testats positivt vid antikroppsbestämning (så kallad EIA eller IFA test) och antigenanalys (så kallad IgG Immunoblot test). (spangfors.com)
  • Ifall den kliniska misstanken kvarstår trots oförändrad antikroppsnivå utförs undersökning med immunoblot eller motsvarande metod. (bimelix.ax)
  • Antikroppar mot borreliaspecifika rekombinanta antigen, p100, VlsE, p58, p39, OspA, OspC och p18, vilka uttrycks vid infektion och härstammande från flera patogena genospecies mäts kvantitativt med en partikelbaserad multiplex immunmetod motsvarande immunoblot. (bimelix.ax)