• Han är del av ett forskarlag som försöker utveckla så-kallad passiv immunterapi mot sars-cov-2 med hjälp av donerade blodprover från återhämtade covid-19 patienter. (ki.se)
 • Eller det är egentligen lammungarna man vaccinerar, när de sedan dricker råmjölken får de i sig vaccinet, så kallad passiv immunisering. (hagsarve.com)
 • Man skiljer på aktiv och passiv immunisering. (medicinare.nu)
 • Aktiv och passiv näringsverksamhet. (tsafeblo.info)
 • Läs mer om aktiv och passiv näringsverksamhet på Skatteverkets hemsida här. (tsafeblo.info)
 • Infektionsmedicin är ett brett område som täcker vanliga säsongsjukdomar, könssjukdomar, kroniska infektioner, beredskap för epidemier vid katastrof samt aktiv och passiv immunisering mot allvarliga infektioner. (peascare.com)
 • Spädgrisar efter vaccinerade suggor och gyltor får en passiv immunitet via colostrum. (apoteket.se)
 • KLINISKA UPPGIFTER 4.1 Djurslag Svin 4.2 Indikationer, specificera djurslag För aktiv immunisering av galtar och suggor för att reducera kliniska tecken (hudlesioner och feber) på rödsjuka orsakad av Erysipelothrix rhusiopathiae, serotyp 1 och serotyp 2. (docplayer.se)
 • När en baby är född, är dess immunitet passiv. (sphere-medical.com)
 • Induktionsstudier har visat att passiv immunitet kvarstår till dess att spädgrisar är 6 veckor gamla, medan de gynnsamma effekterna av vaccination (lägre score för nasala lesioner och viktminskning) observeras fram till slakt i kliniska fältstudier. (vetxed.com)
 • Vaccination av dräktiga tikar för att inducera passiv immunitet hos valpar mot neonatal dödlighet, klinisk sjukdom och skador orsakade av herpesvirusinfektion. (marstaveterinarpraktik.se)
 • Om någon har fått minst en dos av vaccinet som barn (ofullständig primär immunisering), kan det vara tillräckligt att administrera en enda dos. (the-health-site.com)
 • Dukoral är indicerat för aktiv immunisering mot sjukdom orsakad av Vibrio cholerae serogrupp O1 hos vuxna och barn från 2 år som. (sverige-apotek.life)