• I sådana situationer brukar man även ge färdiga antikroppar (passiv immunisering). (reseradet.se)
 • Indikation, dosering För aktiv immunisering av hund från tolv veckors ålder, - för att inducera produktion av anti-OspA-antikroppar - mot Borrelia spp. (sva.se)
 • De gäller t ex vid immunisering och produktion av antikroppar, vävnadsprovtagning av genmodifierade djur, akuta toxicitetsstudier och forskning där man skapar ledsjukdomar hos smågnagare. (forskautandjurforsok.se)
 • Om barnet däremot är Rh-positivt finns det en risk att mammans kropp bildar antikroppar och därför får mamman en spruta med immunoglobin som ska förhindra en immunisering. (lofsan.se)
 • För en del personer i denna grupp kan det istället vara lämpligt med en så kallad passiv immunisering, där man tillförs resan färdiga antikroppar mot hepatit A. Detta ger endast ett kortvarigt skydd, vanligen cirka två månader. (reseradet.se)
 • Man skiljer på aktiv och passiv immunisering. (medicinare.nu)
 • Vad definierar aktiv immunisering? (medicinare.nu)
 • Aktiv immunisering = vaccinering. (medicinare.nu)
 • För aktiv immunisering av svin från 3 veckors ålder mot porcint circovirus typ 2 (PCV2) för att minska virusmängd i blod och lymfvävnad samt utsöndring i avföring till följd av PCV2-infektion. (apoteket.se)
 • För aktiv immunisering av svin från 3 veckors ålder mot Mycoplasma hyopneumoniae för att minska skador på lungvävnad till följd av M. hyopneumoniae -infektion. (apoteket.se)
 • När faktorer som flyktingströmmar och brist på immunisering förs samman står vi inför en stor risk. (lakareutangranser.se)
 • Användning av filtrerade (leukocytreducerade) blodprodukter innebär lägre risk för feberreaktioner, HLA-immunisering och CMV-överföring och är i dag rutin vid svenska sjukhus [141]. (cancercentrum.se)
 • Bär du på ett Rh-negativt barn föreligger det ingen risk för immunisering och någon förebyggande behandling eller ytterligare provtagning under graviditeten behövs inte. (vimedbarn.se)
 • Användning av filtrerade (leukocytreducerade) blodprodukter innebär lägre risk för feberreaktioner och HLA-immunisering och bör vara rutin för patienter med lymfom. (cancercentrum.se)
 • Införandet av denna immunisering år 1940 minskade denna sjukdom dramatiskt. (opsana.com)
 • Cytokiner r ggvite mnen som bildas vid infektion och immunisering och fungerar som signalmolekyler mellan celler. (psykologiguiden.se)
 • Ibland kan ett barn gråta eller vara irriterad för ett par timmar efter immunisering. (opsana.com)
 • Immunisering är något som måste få ta tid, glöm alla filmer där man plockar in en vildhäst och får den inriden på två timmar. (gullohagen.se)
 • Brist på blodplättar, trombocytopeni hos nyfödda kan uppstå som en reaktion om mamma har havandeskapsförgiftning, så kallad preeklampsi, hos barn som är väldigt tillväxthämmade när de föds, som en reaktion på en infektion med antingen bakterier eller vissa virus och i sällsynta fall som en slags immunisering. (karolinska.se)
 • Den viktigaste orsaken till att nästan inga barn längre dör till följd av Rh-immunisering är ändå en annan än allt bättre behandlingsmetoder, vilka numera också omfattar blodtransfusioner i livmodern. (unt.se)
 • Ett exempel gäller immunisering eller vaccinering av möss för att studera faktorer kring sjukdomars utveckling och behandling. (reumatikerforbundet.org)
 • Till exempel kan en immunisering ske vid fostervattensprov eller om man råkar ut för en blödning från moderkakan. (viforaldrar.se)
 • Huvudmålet med immunisering är att utveckla en specifik immunitet mot sjukdomen eller försvaga komplikationerna. (sphere-medical.com)
 • Om mamman inte får immunoglobin och utvecklar en immunisering, kan det innebära risker vid nästa graviditet. (lofsan.se)
 • Navelsträngsprov som kan göras efter 18 fullgångna veckor och som kan användas för kromosomanalys eller Hb-kontroll vid svåra fall av immunisering. (9manader.nu)
 • Bär du på ett Rh-positivt barn blir du nu erbjuden en spruta med Anti-D för att förebygga immunisering. (vimedbarn.se)
 • Ayurvedisk immunisering för barn. (amrut-yan.se)
 • Men ännu i början av 1960-talet dog en handfull barn årligen i sviterna av svår Rh-immunisering vid Akademiska sjukhuset. (unt.se)
 • Vid immunisering väljs antigen-negativt och ABO-kompatibelt blod och testas, så kallat MG-test. (regionvasterbotten.se)