• Exempel på tekniker som kommer att användas är genotypning, immunhistokemi, in situ hybridisering, beteendetester på genetiskt modifierade möss med eller utan farmakologisk provokation, proteinanalys via western blotting eller bioinformatisk metodologi. (allastudier.se)
 • Laborationsmoment som ingår är nukleinsyrapreparation, realtids-PCR inklusive primerdesign, immunhistokemi och Western blot. (ki.se)
 • Vi s ker dig som har en relevant utbildning och erfarenhet inom immunhistokemi, histologi, och/eller histopatologi. (vakanser.se)
 • En stor del av mitt jobb handlar också om att validera våra metoder inom histologi, främst immunhistokemi och andra kompletterande metoder som används inom diagnostikens värld. (ju.se)
 • Erfarenhet av immunhistokemi och immuncytokemi. (uu.se)
 • Erfarenhet av immunhistokemi och andra biokemiska analysmetoder betraktas som fördelaktigt. (mynetworkglobal.com)
 • Den sökande skall kunna ha erfarenhet av arbete med metoderna: flödescytometri, immunhistokemi, metyleringsanalyser, RNA sekvensering, kultivering av 3D organoider. (varbi.com)
 • Under din tid som examensarbetare kommer du få chansen att sätta dig in i ett spännande projekt och lära dig olika immunologiska analysmetoder, såsom ELISA och immunhistokemi. (exjobbstips.se)
 • morfologi, immunhistokemi och molekylär analys kan idealt ge vägledning och multidisciplinär bedömning rekommenderas. (cancercentrum.se)
 • Provmaterial för immunhistokemi kan skickas dit för analys. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Traditionell histopatologisk analys tillsammans med modern immunhistokemi kan klargöra histogenes och primaritet i minst 70 % av fallen och, sverige taver göteborg . (apotekvarerpanettet.life)
 • Immunhistokemi (förkortas IHK ) går ut på att man lokaliserar proteiner med hjälp av fluorescerande antikroppar som binder till specifika antigen. (wikipedia.org)
 • Detta lade grunden till dagens immunhistokemi som möjliggjort en metod för att, med hjälp av fluorescerande antikroppar, hitta ämnen i vävnadsprover och därigenom kunna ställa diagnoser. (wikipedia.org)
 • F r att skapa ett protein atlas (www.proteinatlas.org) genereras antikroppar som anv nds f r immunhistokemi p v vnadssnitt fr n tissue microarrays (TMA). (vakanser.se)
 • Denna kurs syftar till att ge grundläggande kunskaper om begrepp inom immunhistokemi, olika grupper av antikroppar/markörer, hur man skall bedöma tillförlitlighet, vilka markörer man använder i olika organ och hur man använder immunhistokemi i diagnostiken. (svfp.se)
 • Uppdraget r en laborativ tj nst med inriktning p immunhistokemi, mikroskopiska analyser och utv rderingar, bildanalyser och att presentera resultat. (vakanser.se)
 • Neuropatologisk diagnos ska vara integrerad och inkludera histopatologisk morfologiskt bedömd tumörtyp och malignitetsgrad, samt diagnostiska, prognostiska och prediktiva biomarkörer bedömda med hjälp av immunhistokemi och/eller molekylärgenetiska analyser. (cancercentrum.se)
 • Kontinuerlig metodutveckling sker inom immunhistokemi, flödescytometri samt molekylärgenetiska analyser, Adcirca (tadalafil) 20mg. (soundthief.com)
 • kunna redogöra för metoder som används för vävnadsanalyser inklusive immunhistokemi, PCR, qRT-PCR, in situ hybridisering, sekvensering och -omics metoder. (ki.se)
 • De kan påvisas med hjälp av immunhistokemi, in situ-hybridisering eller immunocytokemi. (wikipedia.org)
 • Exempel på tekniker som kommer att användas är genotypning, immunhistokemi, in situ hybridisering, beteendetester på genetiskt. (allastudier.se)
 • Peritumoral kärlinväxt påvisad med immunhistokemi. (brostcancerforbundet.se)
 • Samband mellan tumörmarkörer och SIRS undersöks först med immunhistokemi på TMA (tumoral och peritumoral vävnad) från 60 patienter i en pilotgrupp. (clister.se)
 • Bekräfta resultaten på proteinnivå med hjälp av immunhistokemi baserad på tillgängligt tumörmaterial (TMA) och med hjälp av offentliga microarray databaser. (lionsforskningsfond.se)
 • Därför innefattar tjänsterna upprättande och optimering av protokoll för immunhistokemi och pipelines för storskalig vävnadsbehandling. (varbi.com)