• Vid analys mäts S-Kappakedja, fri och S-Lambdakedja, fri. (regionkalmar.se)
  • Analys av fria lätta kedjor har störst värde vid behandlingsutvärdering av oligosekretoriskt myelom där M-komponenten i serum är för liten (t.ex. (regionkalmar.se)