• Proteiner i tårfilm Man har identifierat nästan 500 olika proteiner i människans tårfilm, men bara fyra av dessa lysozym, lipokalin, laktoferrin och sekretoriskt immunglobulin A (siga) finns i några högre koncentrationer (Tabell 1). (docplayer.se)