• Indirekt immunfluorescensteknik (IIF) på glas preparerade med celler transfekterade med glutamat receptor (NMDA), AMPA 1 och 2 receptor (GluR1/GluR2), contactin-associerat protein 2 (CASPR2), Leucine-rich glioma-inaktiverat protein 1 (LGI1), GABA receptor B1/B2 (GABARB1/B2) och dipeptidyl aminopeptidas-liknande protein 6 (DPPX). (sahlgrenska.se)
  • Efter 24 timmars inkubation fixeras cellerna och eventuella rabiesvirusinfekterade celler påvisas med direkt immunfluorescensteknik. (folkhalsomyndigheten.se)