• Ansökan ska beskriva aktivitet fritt formulerat, samt bekräftelse på medlemskap i Svensk förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin. (sls.se)
 • Artros, Fysisk aktivitet och idrottsmedicin, Idrottsmedicin (minst steg 1), Idrottsmedicin (minst steg 2), Ortopedi, m.fl. (skadekompassen.se)
 • Fotens skador och sjukdomar, Fysisk aktivitet och idrottsmedicin, Idrottsmedicin (minst steg 1), Idrottsmedicin (minst steg 2), McKenzie/MDT (A-B), m.fl. (skadekompassen.se)
 • Artros, Axelina, Fotens skador och sjukdomar, Fysisk aktivitet och idrottsmedicin, Idrottsmedicin (minst steg 1), m.fl. (skadekompassen.se)
 • Artros, Axelina, CSPT - Certifierad Idrottsmedicinsk Sjukgymnast, Fysisk aktivitet och idrottsmedicin, Idrottsmedicin (minst steg 1), m.fl. (skadekompassen.se)
 • Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) är sedan 1998 en självständig delförening inom Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin (SFAIM), en av Svenska Läkaresällskapets sektioner. (yfa.se)
 • SIMF arbetar för att främja forskning och utbildning inom idrottsmedicin i syfte att förbättra fysisk funktionsförmåga, hälsa och livskvalitet. (fysiocenter.nu)
 • Som att läkare arbetar mer med idrottsmedicin, växer hans eller hennes skicklighet i att behandla dessa skador naturligtvis också. (debok.net)
 • Han har också skrivit en rad böcker och artiklar om massage, idrottsmedicin och hur man arbetar med skador. (kroppsterapeuterna.se)
 • Vi som arbetar med idrottare är legitimerade naprapater som är specialinriktade på idrottsmedicin. (specialistgruppen.se)
 • Kursen ger fördjupade kunskaper i idrottsmedicin baserade på traumatologi, rehabilitering, fysiologi, psykologi, allmän idrottsmedicin samt kunskaper om prevention av idrottsskador. (ki.se)
 • Utöver naprapati kommer du att fördjupa dig inom ämnen som exempelvis anatomi, fysiologi, neurologi, ortopedi, idrottsmedicin och massage. (studentum.se)
 • I vissa fall kommer de med icke-idrottsskador söker också upp en idrottsmedicin specialist, helt enkelt eftersom skadan är av en typ som normalt förekommer inom idrotten. (debok.net)
 • Toomas är en väletablerad forskare inom idrottsmedicin och kommer under kvällen att prata om idrottsskador med fokus på smärta, överbelastning och psykologiska faktorer. (idrottsmedicinsyd.se)
 • Kursen Idrottsmedicin är inriktad på principerna för praktisk handläggning av idrottsskador och träning/fysisk aktivitet. (ki.se)
 • Idrottsmedicin och träning Utbildningslängd: 38 timmar Lär dig att ta hand om akuta idrottsskador och tejpning. (docplayer.se)
 • Sjukgymnast-/fysioterapeutexamen med dokumenterad erfarenhet av idrottsmedicin ur ett kliniskt perspektiv (t.ex. (umu.se)
 • Vi har hög kompetens, lång erfarenhet och ett brinnande intresse av arbete inom idrottsmedicin, både när det gäller diagnostik och rehabilitering som förebyggande och prestationshöjande träning. (specialistgruppen.se)
 • Våra läkare har mångårig erfarenhet inom idrottsmedicin och ortopedi, samtliga har bakgrund som landslagsläkare. (sportsmedumea.se)
 • Våra fysioterapeuter har mångårig erfarenhet inom idrottsmedicin och har varit engagerade som landslagssjukgymnaster. (sportsmedumea.se)
 • Kursen kan ingå som en fördjupningskurs i magisterexamen i idrottsvetenskap/idrottsmedicin. (allastudier.se)
 • Jacob föreläser på kursen idrottsmedicin för studenterna i termen 6 på sjukgymnastutbildningen inom träningsfysiologi och styrketräning, och han är dessutom anlitad på idrottsgymnasiet (Filbornaskolan) i Helsingborg. (idrottsmedicinsyd.se)
 • På kursen Idrottsmedicin och skadelära blir du bättre på att avgöra vad klientens problem är. (axelsons.se)
 • En läkare vid namn Per Renström, som var fantastiskt insatt inom ämnet fotleder, förläste sista i Idrottsmedicin kursen jag deltog i, han hade koll på senaste forskningen i området. (friskarefysik.blog)
 • Som student vid Umeå universitet kommer du att läsa vid ett av Sveriges riksidrottsuniversitet, och det betyder bland annat att utbildningarna har ett nära samarbete med både idrottsrörelsen och forskning inom idrottsmedicin, idrottsfysiologi och idrottspsykologi. (umu.se)
 • Han doktorerade i idrottsmedicin 1997 vid Umeå universitet på en avhandling om bentäthet hos idrottande kvinnor. (wikipedia.org)
 • 2002 blev han professor i idrottsmedicin vid Umeå universitet. (wikipedia.org)
 • Mitt namn är Andreas Ljung, 28 år och legitimerad fysioterapeut med examen 2015 och därefter en Magisterexamen inom Idrottsmedicin från Umeå Universitet 2018. (fortunaff.se)
 • Du som har dietistexamen eller kandidatexamen i idrottsmedicin, sjukgymnastik eller fysioterapi kan ge din tidigare examen en idrottsmedicinsk profil. (umu.se)
 • Idrottsmedicin är ett specialistområde inom bl a sjukgymnastik (Fysioterapi) där man bedömer och behandlar akuta skador och överbelastningsbesvär samt utför rehabilitering inför eller efter en operation. (fysiocenter.nu)
 • Joanna Kvist anställs som gästprofessor i fysioterapi vid forskargruppen Idrottsmedicin , institutionen för molekylär medicin och kirurgi från och med 2021-04-01. (ki.se)
 • Marcus har examen i ortopedisk manuell terapi samt är högt utbildad inom idrottsmedicin och idrottsfysiologi. (rygg-idrottskliniken.com)
 • På STAC Tränare lär du dig högklassig screening, analys, basal programdesign, effektiva övningsval, hur man modifierar övningsvariabler och mycket mera i ljuset av modern idrottsfysiologi, idrottsmedicin och idrottsforskning. (stac.nu)
 • Ben Benjamin , doktor i idrottsmedicin och grundare av The Muscular Therapy Institute i Boston, ger två workshops om undersökningsmetodik och behandling av problem i nacken, i Stockholm och Malmö i höst. (kroppsterapeuterna.se)
 • Söndagen den 1 oktober håller Ben Benjamin, doktor i idrottsmedicin och grundare av the Muscular Therapy Institute i Boston, en öppen klinik tillsammans med Kroppsterapeuternas mycket duktiga terapeuter i Stockholm . (kroppsterapeuterna.se)
 • Sedan 10 år lärare och ansvarig för idrottsmedicin vid Naprapathögskolan i Stockholm. (hedmannaprapater.se)
 • leg sjukgymnast, MSc och specialistkompetens inom idrottsmedicin. (ppfysioterapi.se)
 • Idrottsmedicin omfattar kunskapen om motion och idrott, behandling och förebyggande av sjukdomstillstånd och idrottsrelaterade skador med hjälp av rörelse och belastning samt med idrott förknippad aktivitet. (wikipedia.org)
 • Denna kurs är en basal introduktion till idrottsmedicin som hjälper tränare och ledare att förebygga och ta hand om skador när de ändå uppstår. (sisuidrottsutbildarna.se)
 • Specialisten inom idrottsmedicin bedömer och behandlar Dig som har skador som uppkommit i samband med idrott och motion. (nackarehabcentrum.se)
 • Som deltar i idrottsmedicin området genomgår särskild utbildning för att hjälpa dem att ytterligare förstå några av de vanligaste frågorna i samband med idrott och fysiska skador. (debok.net)
 • Målet idrottsmedicin är att förhindra skador och optimera en sund livsstil. (debok.net)
 • En del av dessa skador kan vara mycket svårt att hantera, och en idrottsmedicin specialist kan vara det bästa tillgängliga alternativet. (debok.net)
 • Idrottsmedicin och träning Inom idrotten sker mycket skador och många metoder har därför utvecklats där för att ta hand om och rehabilitera skador. (docplayer.se)
 • Ejnar Eriksson Ronny Lorentzon Yelverton Tegner Håkan Alfredson Karin Larsén Svensk idrottsmedicin ^ Sveriges Radio. (wikipedia.org)
 • Medlemmar som erhåller resestipendium ska, efter genomförd resa, presentera en reseberättelse lämplig för publicering i tidningen Svensk Idrottsmedicin eller som referat på Vårmötet. (sls.se)
 • Idag hade vi grundaren för svensk idrottsmedicin Ejnar Eriksson Mr. sports medicin som föreläsare. (fredrikleopold.com)
 • Han är en förgrundsgestalt inom svensk idrottsmedicin. (wikipedia.org)
 • YFA är en självständig ideell förening och en delförening inom Svensk Idrottsmedicinsk Förening (SIMF), numera kallad Svensk Förening För Fysisk Aktivitet och Idrottmedicin, tillika Svenska Läkaresällskapets sektion för Idrottsmedicin. (yfa.se)
 • Forskningen inom gruppen Idrottsmedicin bedrivs vid Centrum för idrottsskadeforskning och utbildning, CIFU, Sophiahemmet. (ki.se)
 • Utbildning inom idrottsmedicin delas in i tre steg och ger ökade kunskaper om diagnosticering, behandling/rehabilitering samt förebyggande arbete på alla nivåer från motionär till elitidrottare. (fysiocenter.nu)
 • 2 Bergqvists utbildningsvägar inom massage CSN vid helfart Massageterapeut, avancerad Utbildningslängd: 500 timmar I denna utbildning har vi, utöver det som ingår i Massageterapeut, bas, utökat med kursdelar inom test och undersökning, triggerpunkter, idrottsmedicin, funktionell träning, friskvård och egenföretagande. (docplayer.se)
 • Herbertsson har haft följande uppdrag: Ansvarig för utbildning av förbundsläkare i idrottsmedicin i Sverige. (wikipedia.org)
 • Våra utbildningar 'är starkt förankrade i modern idrottsvetenskap, ackumulerad yrkeserfarenhet och en bred och framgångsrik praktik, både på STAC Idrottsmedicin och Naprapatmottagning och stort antal STAC Tränare och STAC Elittränare som verkar i allt från SHL-lag och olika landslag till lokala idrottsklubbar. (stac.nu)
 • Till exempel kan en ortoped, som redan är en specialist, beslutar att flytta in i området idrottsmedicin. (debok.net)
 • Han är specialist i allmänmedicin med specialintresse idrottsmedicin och folkhälsofrågor. (wikipedia.org)
 • Läkare och specialist på personlig träning, kostrådgivning och idrottsmedicin med riksomfafattande föreläsningsverksamhet! (traningarmedicin.se)
 • Jag tror och hoppas att denna kurs kommer öka min kompentens inom idrottsmedicin området. (fredrikleopold.com)
 • Idrottsmedicin (minst steg 1), Idrottsmedicin (minst steg 2), Långvarig smärta, Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg I, Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg II, m.fl. (skadekompassen.se)
 • Vi är flera fysioterapeuter med inriktning/specialisering mot idrottsmedicin. (erikslundsfysio.se)
 • Vi på OrtoRehab är legitimerade fysioterapeuter / sjukgymnaster och specialister i Ortopedisk medicin (OMI), Idrottsmedicin och Ortopedisk Podiatri. (ortorehab.se)
 • På alla kanaler försöker jag regelbundet lägga upp information kring rehabilitering med ett extra fokus på just idrottsmedicin. (fortunaff.se)
 • Specialiserad i idrottsmedicin och framförallt axel- och knäproblematik (Certified Sports Medicine Therapist). (hedmannaprapater.se)
 • Det blir ett alltmer populärt område och efterfrågan på idrottsmedicin specialister växer befolkningen i allmänhet syftar till att bli mer aktiva. (debok.net)
 • Kl 17:17 igår kväll fick jag ett mail om jag ville gå idrottsmedicin 30 hp för karloniska institutet på sophiahemet. (fredrikleopold.com)
 • Det bör också noteras att idrottsmedicin inte enbart är avsedda för professionella idrottare, även om det är vad många kanske tänker på när de hör ordet. (debok.net)