• På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott. (svenskidrott.se)
 • Ett värdefullt stöd som förenklar för dig så att du, din förening och svensk idrott kan forma en idrottsmiljö som välkomnar alla. (svenskidrott.se)
 • Svensk idrott - världens bästa! (svenskidrott.se)
 • En ökad inkludering leder till att både svensk idrott och samhället utvecklas till det bättre. (svenskidrott.se)
 • Svensk idrott vill ytterligare stärka arbetet med mångfald i föreningar och därmed bidra både till integrationen i samhället och svensk idrotts utveckling. (svenskidrott.se)
 • Svensk idrott ska vara inkluderande och en positiv kraft mot segregation och utanförskap. (svenskidrott.se)
 • Svensk idrott förändras - häng med på resan mot framtidens idrott! (rf.se)
 • Jag älskar svensk idrott, och vad den står för. (sporthalsa.se)
 • Förhoppningsvis kan våra erfarenheter inspirera fler att göra medvetna val kring svensk idrott och föreningsliv. (dagensvimmerby.se)
 • Hammarby IF har genom åren krönt stora framgångar i många olika sporter och är idag en av de mest framgångsrika föreningar i svensk idrott. (bajenbloggen.org)
 • Moderaterna anser att en del av svaren på de utmaningar som vi ser i dagens samhälle finns i ett fördjupat och förbättrat samarbete mellan skola, sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, kultur, idrott och civilsamhälle. (riksdagen.se)
 • Denna huvudgrupp omfattar olika kultur-, underh llnings- och rekreationstj nster s som musik- och teaterf rest llningar, museiverksamhet, vadslagning, idrott och annan rekreationsverksamhet. (stat.fi)
 • Utrikesutskottet har i sin behandling av motionerna valt att särskilt uppmärksamma nio teman: utvidgningsprocessen, EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, ekonomiska och finansiella frågor, rättsliga och inrikes frågor, sysselsättning och socialpolitik, jordbruks- och fiskepolitik, miljö- och energifrågor, EU:s institutioner samt utbildning, kultur och idrott. (riksdagen.se)
 • Det är ingen slump att Göteborg genom åren stått värd för en lång rad evenemang inom idrott, nöje och kultur. (goteborg.com)
 • Mer obligatorisk idrott i gymnasie skolan har varit på tapeten ett tag. (nyheter24.se)
 • Med anledning av detta vill jag fråga skolministern vad hon avser att vidta för åtgärder för att öka antalet timmar idrott och hälsa i skolan? (riksdagen.se)
 • Lena Sandlin-Hedman har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att öka antalet timmar idrott och hälsa i skolan. (riksdagen.se)
 • Skolan är en arena där alla barn och ungdomar kommer i kontakt med motion och idrott. (riksdagen.se)
 • Marie har alltid älskat idrott, det var favoritämnet i skolan. (springtime.se)
 • Riksdagen sa nej till cirka 50 förslag i motioner om idrott och friluftsliv från allmänna motionstiden 2018. (riksdagen.se)
 • Idrott är inte politik" säger ishockeyförbunden. (carolineszyber.se)
 • I podden Idrott & politik diskuteras. (rf.se)
 • Det handlar om att idrott generellt är en kall och prestationsinriktad zon, skolidrotten inte undantaget. (nyheter24.se)
 • På Idrottens dag i Almedalen 4 juli får alla chansen att prova på en ny idrott. (rf.se)
 • Men det hindrar inte att den som utövar och/eller arbetar med idrott som lärare, tränare, ledare kan bli stimulerad av Hinsbys text om idrottens icke verbala språk och dess betydelse för identitetsformeringen. (idrottsforum.org)
 • Som hand i handsken en satsning på flickors idrott eller på idrottens flickor? (idrottsforum.org)
 • Riksidrottsförbundets nya rapport - Jämställdhet bland idrottens ledare - visar att vägen till en jämställd idrott är längre när det gäller ledare i landslagsverksamhet och för barn- och ungdomsidrott än i styrelserummen. (rf.se)
 • Om du är intresserad av någon idrott ska du kontakta föreningen direkt. (fyrishov.se)
 • Det är ett mycket stort intresse med många grenar och nästan var och varannan människa är intresserad av någon typ av idrott, även om man kanske inte utövar sporten själv. (uddevallais.se)
 • Marthe blev tidigt intresserad av idrott. (springtime.se)
 • Idrott och motion bidrar till att många håller sig friska, ger lust och glädje i fritiden och ett socialt sammanhang och gemenskap. (rf.se)
 • Och en plats som är befriad från den hårda stämningen idrott kan innebära. (nyheter24.se)
 • Den senaste förändringen som har genomförts när det gäller tilldelningen av tid i grundskolan var en ökning av tiden för idrott och hälsa respektive slöjd. (riksdagen.se)
 • Vad är det vi undervisar de studenter som går på utbildningar med rubriker som Sport management eller utbildningar med inriktningen Medier, kommunikation och idrott? (idrottsforum.org)
 • Praktiskt taget alla som utövar en sport eller idrott kan dra nytta av att komplettera sin vanliga träning med styrketräning. (rasboik.se)
 • Via föreningsregistret kan du söka på föreningens namn eller idrott. (fyrishov.se)
 • Den information vi tillhandahåller bör avskräcka individerna att svärta ner sitt eget namn, sin klubb och sin idrott. (svenskelitfotboll.se)
 • Vi ska ha en idrott för alla oavsett ambition, ålder och prestationsnivå. (rf.se)
 • Regeringen tar bort satsningen på 20 miljoner kronor kring idrott för äldre. (rf.se)
 • Efter kursen föddes idén om att kombinera två intressen, idrott och syntolkning. (vastranyland.fi)
 • Helst digital ansökan via Offentliga Jobb, annars via post till Eda Gymnasieskola, Box 30, 670 40 Åmotfors, märk kuvertet 'Ansökan lärare SO/SV 100%', eller skicka ett mejl till: [email protected] (arbetslivsinstitutet.se)
 • Träning och hälsa är mitt jobb, intresse, hobby och min idrott. (sporthalsa.se)
 • En bred grund inom näringslära och idrott är bra meriter. (uddevallais.se)
 • Därför säger jag nej till obligatorisk idrott i gymnasiet, både i egenskap av studerande och liberal. (nyheter24.se)
 • Av pojkarna blev 83 procent i kontrollgruppen behöriga till gymnasiet, och 96 i gruppen som fick extra idrott. (metro.se)
 • Utbildad hälsocoach, kostrådgivare, gym-och gruppträningsinstruktör samt entreprenör inom idrott och hälsa. (sporthalsa.se)
 • Jørgen Hinsby, född 1941, mångårig idrottslärare vid Idrætshøjskolen i Sønderborg och gammal roddare, har skrivit en bok om identitetsskapande genom idrott. (idrottsforum.org)
 • Idrott på schemat varje dag hela grundskolan. (metro.se)
 • Idrottschef med övergripande ansvar för verksamhetsområde idrott och friluftsliv. (vasteras.se)
 • Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att ♦ röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, ♦ planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil, ♦ genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och ♦ förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten. (danderyd.se)
 • Lysekils kommun har ett stort utbud av idrott, motion och friluftsliv. (lysekil.se)
 • Under Aktiviteter, idrott, motion och friluftsliv hittar du information om aktiviteter du kan ägna dig åt på din fritid. (falkoping.se)
 • Vill du veta mer eller har du synpunkter på sådant som rör motion, idrott och friluftsliv är du välkommen att höra av dig. (borlange.se)
 • I Västerås ska det alltid finnas möjligheter till meningsfulla fritidsaktiviteter oavsett vem du är, var du bor, hur gammal du är, om du är mest intresserad av kultur, idrott, e-sport, friluftsliv eller något annat. (mp.se)
 • Idrott och friluftsliv ger bättre hälsa och en starkare samhörighet. (mp.se)
 • Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med frågor som rör kultur, idrott och fritid. (uppsala.se)
 • Idrott och fritid är för alla. (uppsala.se)
 • Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör kultur, idrott och fritid. (vasteras.se)
 • Boverket har haft i uppdrag att ta fram ett underlag om hur kunskap om anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid kan utvecklas, samlas och förmedlas. (boverket.se)
 • Boverket konstaterar att det är flera aktörer som på olika sätt är involverade i och bidrar till planering, byggande, utveckling eller förvaltning av inom- och utomhusmiljöer för idrott och fritid. (boverket.se)
 • https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2021/miljoer-for-idrott-och-fritid/ Hämtad 2021-08-02. (boverket.se)
 • Reportage, teoretiska och praktiska artiklar och debattinlägg håller dig uppdaterad i ämnet Idrott och hälsa. (lr.se)
 • Skolan är en arena där alla barn och ungdomar kommer i kontakt med motion och idrott. (riksdagen.se)
 • De flesta stora beslutsfattare som sitter i riksdag samt företagsledare idag har varit i kontakt med idrott när de var små. (sydsvenskan.se)
 • Idrott kan definieras som kroppsövningar med fysisk aktivitet för att få motion och rekreation. (wikipedia.org)
 • Riksidrottsförbundet, som samlar den svenska idrottsrörelsen, definierar idrott som "Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. (wikipedia.org)
 • Att ägna sig åt idrott och fysisk aktivitet är att grundlägga goda och sunda livsvanor för vuxenlivet, säger Jan Björklund. (expressen.se)
 • Listan på fördelar med regelbunden fysisk aktivitet, motion eller idrott kan göras lång. (lysekil.se)
 • För det svenska skolämnet, se Idrott och hälsa. (wikipedia.org)
 • På svenska används i dagligt tal begreppet sport som nästan synonymt med idrott. (wikipedia.org)
 • Det menar Patrik Gustafson, utvecklings- och utbildningsansvarig på Göteborgs Fotbollsförbund, som medverkar i en debatt om föreningslivet i Göteborg som arrangeras under Träffpunkt Idrott på Svenska Mässan, 7 mars. (mynewsdesk.com)
 • Ren idrott är en svensk stiftelse som verkar mot dopning och har svenska idrottsstjärnor som ambassadörer. (wikipedia.org)
 • 2003: Ulf Karlsson 2004: Marika Domanski Lyfors 2005: Bengt Saltin 2006: Arne Ljungqvist 2007: Tommy Moberg 2008: Rajne Söderberg 2009: Mattias Nilsson samt Wolfgang Pichler 2010: Roberto Vacchi 2011: Lutfi Kolgjini 2012: Jonas Karlsson 2013: Stefan Holm 2014: Miro Zalar ^ Svenska spel engagerar sig i Ren idrott Arkiverad 3 april 2013 hämtat från the Wayback Machine. (wikipedia.org)
 • Svenska spel, läst 24 september 2014 ^ Insamlingsstiftelsen Ren Idrott[död länk] på Alla bolag, läst 24 september ^ Sven Nylander: "Ska söka hjälp" Arkiverad 24 augusti 2006 hämtat från the Wayback Machine. (wikipedia.org)
 • I grundskolan är det bara svenska och matematik som i dag har mer tid till sitt förfogande än idrott och hälsa. (riksdagen.se)
 • I gymnasieskolan blir det av kärnämnena bara svenska/svenska som andra språk som får en större omfattning än idrott och hälsa, när den av riksdagen beslutade nya poängp lanen träder i kraft i höst. (riksdagen.se)
 • Här hittar du kursplanen och kunskapskraven i idrott och hälsa i A3-format. (skolverket.se)
 • På webbplatsen för Svensk idrott hittar du mer information. (lysekil.se)
 • Idrott är en form av kroppslig aktivitet, ofta med inriktning mot tävling eller kroppslig träning. (wikipedia.org)
 • I grundskolans kursplan för ämnet idrott och hälsa framhålls att vår kropp är byggd för rörelse och aktivitet. (riksdagen.se)
 • En psykolog med inriktning mot idrott har kunskaper för att arbeta brett inom idrottsområdet, till exempel elitidrott, men även med förebyggande arbete, friskvård och hälsa. (umu.se)
 • Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället. (danderyd.se)
 • Eleverna ska genom undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil. (danderyd.se)
 • Ytor för spontan och organiserad idrott har en central plats i ett grönt och hållbart Stockholm. (mp.se)
 • Att utöka ämnet idrott och hälsa i grundskolan med 100 timmar och att ge stöd till fri simskola är två exempel. (regeringen.se)
 • Undervisningstiden för ämnet idrott och hälsa ska utökas från 500 till 600 timmar för elever i grundskolan. (expressen.se)
 • Det förekommer att skolor använder konditionstestet beep-test i undervisningen i idrott och hälsa i grundskolan. (skolverket.se)
 • Kursplanen för idrott och hälsa i grundskolan ställer inga krav i på att använda konditionstester i undervisningen. (skolverket.se)
 • Undervisningen i ämnet idrott och hälsa i grundskolan ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter. (skolverket.se)
 • Idrott på schemat varje dag hela grundskolan. (metro.se)
 • Den senaste förändringen som har genomförts när det gäller tilldelningen av tid i grundskolan var en ökning av tiden för idrott och hälsa respektive slöjd. (riksdagen.se)
 • Det visar Centrum för idrottsforsknings rapport till regeringen, i vilken även könsstereotypa normer och ideal inom idrotten lyfts fram som hinder mot en jämställd idrott. (mynewsdesk.com)
 • Egentligen känner jag inte att vi behöver ännu en text om corona, men eftersom den har slagit och säkert lär smälla hårdare mot idrotten har jag hjälpt Marathon.se att driva budskapet #rädda min idrott. (marathon.se)
 • Idrott innefattar även fysiska aktiviteter som saknar tävlingsmoment, till exempel motionsidrotter som joggning, stavgång och aerobics. (wikipedia.org)
 • Riskfaktorer i samband med fysiska aktiviteter, till exempel överträning och skador i samband med idrott och motionsaktiviteter. (halmstad.se)
 • Här kan du läsa mer om trygg idrott, arbetet kring att förebygga övergrepp och hur du kan agera om något har hänt. (golf.se)
 • Klubben kan jobba med RF:s material Skapa trygga idrottsmiljöer , Barnens spelregler och Trygg idrott . (golf.se)
 • Trygg idrott omfattar både medlemmar, personal och gäster. (golf.se)
 • Kursen ges som fristående kurs inom ämneslärarprogrammet mot idrott och hälsa. (gu.se)
 • Kursen innehåller en introduktion till kunskapsområdet idrott och hälsa och en översikt över skolämnet Idrott och hälsas historiska framväxt och dess samtida mål, innehåll och arbetssätt. (gu.se)
 • IDA och BAD är en fackmässa och konferens om idrott, bad och anläggningar för alla som arbetar med och är engagerade i idrottens förutsättning. (mynewsdesk.com)
 • För en öppnare idrott" arbetar med att hbt-utbilda idrottsföreningar och idrottsklasser, för att minska diskriminering och osynliggörande av hbt-personer i idrottsrörelsen. (arvsfonden.se)
 • Hälsovetaren inom idrottsområdet arbetar främst inom friskvård och/eller idrott och arbetsgivarna återfinns inom privat och offentlig sektor samt ideella organisationer. (saco.se)
 • Sunne Gymnasieskola/Broby erbjuder Idrott och hälsa specialisering 1 och 2, med tillvalen fotboll, ishockey eller ridning på alla gymnasieprogram. (google.com)
 • Idrott Online Klubb baseras på webbpubliceringssystemet EPiServer och erbjuder föreningen förbättrad administration, kommunikation och information både mellan föreningens medlemmar och mellan förening och förbund. (friidrott.se)
 • Idrott är i särklass den fritidsaktivitet som lockar flest barn- och ungdomar. (lysekil.se)
 • Jag tror att med idrott kan man få alla barn att bli sedda och bekräftade, säger Admir Lukacevic. (sydsvenskan.se)
 • Kommunens anslag ska i första hand gå till breddidrott, barn- och ungdomsidrott samt idrott för personer med funktionsvariationer. (mp.se)
 • Den huvudsakliga skillnaden ligger i att idrott lägger störst vikt på utövaren själv, den egna insatsen och kroppskontroll som i till exempel friidrott, skididrott, skridskoidrott, boxning, tennis, handboll och fotboll samt även motionsidrotter. (wikipedia.org)
 • Föreningen är sedan 2010 är ett aktiebolag och verksamheten har vidgats till att omfatta alla möjliga former av idrott, från streetdance till golf, ridning, bågskytte, judo och fotboll. (sydsvenskan.se)
 • Idrott är en perfekt plattform för integration. (svt.se)
 • Läs mer om projektet och några exempel på vad som skrivits i lokalpress om idrott, integration, ledarutbildningar och spontanaktiviteter. (rf.se)
 • IFK Umeå och skolorna har byggt upp ett bra samarbete som ligger till grund för ett fortsatt samarbete (kring att främja elevers ingång i idrott och föreningar). (arvsfonden.se)
 • Kvinnor, idrott & manliga ledare 9789187. (tradera.com)
 • Begreppen idrott och politik har varit sammankopplade under hela den moderna idrottens framväxt men ändå samtidigt aktivt förträngts. (alba.nu)
 • Vad ska vi mer göra för att skapa en helt rättvis idrott? (corren.se)
 • Nordin var medlem i Sveriges äldsta kanotförening, den då fem år gamla Föreningen för Kanot-Idrott (FKI), när han i augusti 1905 begav sig mot Paris. (wikipedia.org)