• Hypoklorsyra och tyrosylradikal är cytotoxiska så de används av neutrofilen för att döda bakterier och andra patogener. (wikipedia.org)
 • Bakterier utvecklar ingen resistens mot hypoklorsyra i själva verket har det dödat varje patogen (virus, bakterier, svamp, mögel, etc.) som det har testats vetenskapligt mot. (fotshop.se)
 • De framställer AnoDes, en unik pH-optimerad hypoklorsyra framställd av vatten, salt och el som avdödar bakterier, virus, mögel, svampar och sporer genom miljö-vänlig desinficering av vatten, händer och ytor. (anolytech.se)
 • När klor löses upp i vatten bildas hypoklorsyra, vilket sänker pH-värdet. (wvwv.se)
 • AnoDes är en pH-optimerad hypoklorsyra som utvinns ur salt med hjälp av endast vatten och el. (anolytech.se)
 • MPO är en medlem av XPO-underfamiljen av peroxidaser och producerar hypoklorsyra (HOCl) av väteperoxid (H2O2) och kloridanjon (Cl−) (eller hypobromsyra om Br- är närvarande) under neutrofilens respiratoriska explosion. (wikipedia.org)
 • Anolytechs pH-optimeret hypoklorsyra för desinfektion. (anolytech.io)
 • Hypoklorsyra är dödlig för patogener men helt ofarligt för människor och andra däggdjur. (fotshop.se)
 • Myeloperoxidas kodas av MPO-genen på kromosom 17 och uttrycks mest i neutrofila granulocyter (en undertyp av vita blodkroppar), och producerar hypohalösa syror för att utföra dess antimikrobiella aktivitet, såsom hypoklorsyra, vars natriumsalt är kemikalien i blekmedel. (wikipedia.org)
 • När Anolytech startade verksamheten 2005 var många skeptiska till företagets nya miljövänligare metod för att desinficera vatten med hypoklorsyra utan skadliga kemikalier. (anolytech.se)
 • Vid en attack från skadliga mikroorganismer, aktiveras fagocyterna i immunförsvaret som friger hypoklorsyra. (lyckebogard.com)
 • Med HästCraft-metoden tillverkas hypoklorsyra, en ANK Anolyt som finns naturligt i immunförsvaret hos alla varmblodiga djur och människor och som vid en attack från skadliga mikroorganismer, aktiverar fagocyterna i immunförsvaret som friger hypoklorsyra (ANK Anolyt). (lyckebogard.com)
 • Hypoklorsyra, även kallad underklorsyrlighet är en av grundbultarna i immunförsvaret hos alla varmblodiga djur och människor. (lyckebogard.com)
 • AnoDes innehåller det aktiva ämnet hypoklorsyra (underklorsyrlighet) och håller ett pH på 6.5. (anolytech.se)
 • Med HästCraft-metoden tillverkas hypoklorsyra, en ANK- Anolyt som finns naturligt i immunförsvaret hos alla varmblodiga djur (däggdjur/människor). (lyckebogard.com)