• Då relativt få patienter drabbas av hypofystumörer eller andra sjukdomar i hypofysen (cirka 300-500 nya fall per år i Sverige) är det svårt för en enskild läkare att utvärdera effekten och nyttan av förändringar i metoder och behandlingar. (cancercentrum.se)
 • De vanligaste sjukdomarna i denna grupp är så kallade hypofystumörer, men även genetiska sjukdomar liksom strålning är andra orsaker till att testosteron inte kan bildas i den nivå som kroppen behöver. (netdoktor.se)
 • Hypofystumörer ger sällan metastaser. (wikipedia.org)
 • Sekundär svikt kan ses vid avbrott av långvarig kortisonbehandling i höga doser, metastaser, TBC, hypofystumörer liksom efter operation, infektion, blödningar och trauma. (praktiskmedicin.se)
 • Hypofystumörer är oftast godartade, men kan orsaka svåra hormonrubbningar och på grund av sin utbredning ge allvarlig synpåverkan. (kvalitetsregister.se)
 • Diagnoser som behandlas på detta sätt är till exempel godartade tumörer såsom hypofystumörer, sprickor/frakturer i skallbasen och maligna tumörer/cancer. (it-halsa.se)
 • Prolaktinom är en ganska ovanlig sjukdom, även om den är vanligast bland hypofystumörer. (blogspot.com)
 • Syftet med registret är att säkerställa att samtliga patienter med hypofystumörer eller hypofyssjukdomar i landet erhåller likvärdig utredning, behandling och uppföljning. (cancercentrum.se)
 • hypofystumörer är relativt ovanliga är det angeläget att samla dessa i ett nationellt register. (kvalitetsregister.se)
 • Strålning anses för hypofysen macroadenomas eller hypofystumörer, för att minska deras storlek och lindra eventuella neurologiska symtom. (solapo.com)
 • Binjurebarksadenom , cancer , hypofystumörer med ACTH -produktion eller ACTH-produktion annorstädes, kan alla vara orsaker. (wikipedia.org)
 • Vid cancer, papillom, hypofystumörer men även vid exophtalmus och då för att åstadkomma orbitadekompression, utförs lateral rinotomi, meditoina köp säljes . (sverige-apotek.life)
 • För mycket prolaktinuttryck kan till och med vara ansvarigt för vissa typer av hypofystumörer. (pillpharma.com)
 • Hypofystumörer kan producera hormon eller vara endokrint inaktiva. (wikipedia.org)
 • för att behandla hypofystumörer som tillverkar för mycket tyreoideastimulerande hormon (TSH). (apoteket.se)