• Se kapitel 19 Endokrinologi - hypotalamus, hypofys och tyreoidea . (cancercentrum.se)
 • Alla patienter som genomgått strålbehandling mot centrala nervsystemet i barndomen ska under barndomen följas upp avseende tillväxt och pubertetsutveckling och vid behov utredas av barnendokrinolog, se kapitel 19 Endokrinologi - hypotalamus, hypofys och tyreoidea . (cancercentrum.se)
 • Strålbehandling mot eller kirurgi i hypofys-hypotalamusområdet (vilket kan ge endokrina bristtillstånd såsom tillväxthormonbrist, hypogonadism och hypotyreos) är den främsta enskilda riskfaktorn. (cancercentrum.se)
 • Både medicinsk abort och spontanabort är stressande för kroppen, en plötslig förändring i hormonnivåerna efter en aborterad graviditet orsakar funktionsfel i hypothalamus-hypofys-äggstocksystemet och leder till cykelstörning (korta och magra perioder, deras försening). (ktopclinic.com)
 • Fokus ligger på äggstockar, sköldkörtel, hypofys och binjurar Utövande av hormonyoga kan bota migrän och motverka torra slemhinnor. (kurser.se)
 • Alla övningar i programmet riktar in sig på att stimulera: äggstockar, sköldkörtel, hypofys och binjurar. (alltomyoga.se)
 • Kraftfulla yogiska tekniker som riktar in sig på äggstockar, sköldkörtel, hypofys och binjurar för att revitalisera hormonproduktionen. (nykopingsguiden.se)
 • Bland de organ där man observerade en viss ökning av tumörer fanns sköldkörtel, hypofys och binjurar. (stralskyddsstiftelsen.se)
 • Vid utebliven pubertet sitter vanligen orsaken till bristen på könshormon i hjärnan (hypofys/hypothalamus) sk hypogonadotrop hypogonadism. (doktorn.com)
 • Nu kommer en period då systemet innehållande hypothalamus-hypofys-äggstock-livmoder mognar. (9manader.nu)
 • En sänkt halt kan å andra sidan visa att det finns en skada i hypothalamus eller hypofys eller anorexia nervosa. (9manader.nu)
 • Låga halter av LH är vanligt vid skada på hypothalamus eller hypofys samt efter p-pilleranvändning. (9manader.nu)
 • Låga halter påvisas vid amenorré beroende på underfunktion i något av de organ som styr menstruationscykeln (hypothalamus, hypofys eller äggstockar). (9manader.nu)
 • Det har blivit allt mer klart att den så kallade HPA-axeln (hypothalamus-hypofys-binjurebarksaxeln) har en central roll i samspelet mellan stress och sjukdom. (lakemedelsvarlden.se)
 • Höga nivåer av binjureandrogener är förknippat med störd pulsatil kortisol utsöndring hos kvinnor med PCOS och är även associerat med depression vilket indikerar en dysreglering även i hypothalamus-hypofys-binjure (stress) axeln. (researchweb.org)
 • ATC-kod H01: Hypofys- och hypotalamushormoner samt analoger är en del av klassificeringssystemet ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) för läkemedel och vissa andra medicinska produkter. (wikipedia.org)
 • Efter den hårda militära uthållighetsträning uppvisade gruppen som fick tillskott av multivitaminmineral signifikant förbättrade återhämtningseffekter gällande hypofys-binjureaxeln, hypofys-könskörtel-axeln, hypofys-sköldkörtelaxeln samt immunförsvarsåterhämtning. (greatlife.se)
 • Det är hjärnans hypofys som styr frigöringen av LH-hormonet. (testlagret.se)
 • Ett högt kortisol (som ej beror på hypofys/binjurebarkfel) kan bero på kronisk stress, inflammation och depression. (dagensmedicin.se)
 • anovulation beror oftast på en störd hypofys utsöndring av LH och FSH. (netdoktorpro.se)