• Lockkapslar hos bolmört (Hyoscyamus niger). (wikipedia.org)
  • Bolmört (Hyoscyamus niger) är en art i familjen potatisväxter, som först beskrevs av den svenske botanikern och zoologen Carl von Linné, 1753. (wikipedia.org)
  • Hyoscyamus niger Växten är giftig. (giftinformation.se)
  • Obehagligt för andra kan vara hans dumma skratt och hans dumma beteende: Hyoscyamus-typen spelar ofta lekfullt eller gör skadliga skämt. (the-health-site.com)
  • Speciellt tillståndet hos en patient kan ge avgörande ledtrådar: Till exempel, överkänslighet, talkativitet och onormalt utåtriktat beteende bör indikera att hyoscyamus kan vara ett användbart hjälpmedel. (the-health-site.com)
  • Hyoscyamus muticus ingår i släktet bolmörter, och familjen potatisväxter. (wikipedia.org)
  • Bolmört (Hyoscyamus niger) är en art i familjen potatisväxter, som först beskrevs av den svenske botanikern och zoologen Carl von Linné, 1753. (wikipedia.org)