• D-vitamin omvandlas i levern genom hydroxylering till 25-hydroxivitamin D (kalcidiol) och i denna form kan vitamin D lagras i flera månader i fettvävnad. (blogspot.se)
  • Vi absorberar D-vitamin ur kosten och när vår hud utsätts för solens UVB-strålar, det vill säga ultraviolett strålning inom våglängdsområde B. D-vitaminet som tas upp ur på de här sätten är inte biologiskt aktivt, utan måste först omvandlas i levern genom en oxidationsprocess som kallas hydroxylering. (nordicnutritioncouncil.com)
  • Vitaminet transporteras vidare till njurarna, där ytterligare en hydroxylering sker till den aktiva formen 1,25 dihydroxy D-vitamin (1,25 (OH)2 D). Denna variant upplagras i de flesta av kroppens vävnader, dock framförallt i mage-tarm, njurar, paratyreoidea och muskler och även i neuron med hjälp av en vitamin D-receptor som finns i dessa vävnader och celler. (ltblekinge.se)
  • I nästa steg omvandlas kalcidiol genom ny hydroxylering i njurarna till det aktiva hormonet 1,25-dihydroxivitamin D (kalcitriol). (blogspot.se)
  • Först omvandlas det i levern till 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D), även känt som kalcidiol , och sedan genom en ny hydroxylering i njurarna till det aktiva hormonet 1,25-dihydroxyvitamin D eller kalcitriol (1,25(OH)2D). (nordicnutritioncouncil.com)
  • Paratyreoideahormonet (PTH) stimulerar till ökad hydroxylering av 25 (OH) D till 1,25 (OH)2 D vid låga calciumkoncentrationer. (ltblekinge.se)