• Hydrolaser är en enzymklass vars medlemmar katalyserar hydrolysreaktioner - till exempel sönderdelning av protein till fria aminosyror. (wikipedia.org)
  • EC 3: Hydrolaser (katalyserar hydrolysreaktioner - addering av H2O till en kemisk bindning). (wikipedia.org)
  • Forskarna identifierade en ny grupp av gener som kodar för enzymer, S-adenosyl methionine (SAM) hydrolaser. (uu.se)