• F rs ljning av lantbruksf rn denheter, j rnvaror, hush llsartiklar, f rg och tillbeh r samt bensin och oljor. (sigbritt.se)