• I områden med hög seroprevalens är det extra viktigt att i dessa fall överväga andra sjukdomstillstånd än borrelia om inte patienten uppvisar typiska hudmanifestationer eller typiska neurologiska symtom. (regionhalland.se)
  • Andra vanliga typer av hudmanifestationer är klåda, urtikariella angioödem och vaskuliter. (janusinfo.se)
  • Hudmanifestationer är vanliga i lupus och kan ibland leda till ärrbildning. (web-apotek-sverige.life)
  • Hjärtblocket är en av de manifestationer som kan ingå i neonatal lupus erythematosus (NLE) vilket också kan innefatta hudmanifestationer, lever- och blodpåverkan hos barnet. (reumatikerforbundet.org)