• Torr- eller rethosta orsakas vanligtvis av irritation i de övre luftvägarna (strupen), medan fuktig hosta driver ut slem som samlats djupt in luftvägarna, eller rent av i lungorna. (wikipedia.org)
 • Hosta är kroppens naturliga reflex för att skydda lungorna och för att göra sig av med slem och partiklar. (kronansapotek.se)
 • Receptfritt läkemedel som används vid tillfällig hosta med segt slem. (kronansapotek.se)
 • Exempelvis kan du, vid hosta med tjockt slem, dricka varm eller ljummen dryck för att underlätta att hostningar får upp slemmet. (forkylning.se)
 • Under kursdagen går vi igenom orsaker till hosta, utfodring, smittskydd, byggnader och ventilation och hur man förebygger stress. (ja.se)
 • Det gör att du hostar mindre och att Nipaxon passar bra vid torrhosta men mindre bra vid slemmig hosta . (apotea.se)
 • Och hur ska alla andra förstå att hosta "bara" hör till det normala, det vanliga, det vi lärt oss leva med… Fast så här intensivt har det faktiskt inte varit på ett tag! (wordpress.com)
 • Slemmet kan uppfattas som irriterande och vara svårt att hosta upp, Flimmerhårens renhållningsarbete räcker inte till. (wikipedia.org)
 • Hosta är vanligtvis förknippat med lungsjukdomar som förkylningar, bronkiolit och influensa, men kan också orsakas av allergier eller av att man sväljer ett främmande föremål. (pampers.se)
 • Varför låter inte alla sorters hosta likadant? (pampers.se)
 • Många tycker att honungsvatten lindrar hosta. (rkka.info)
 • Hosta är en skyddsreflex som utlöses när slemhinnorna i luftvägarna irriteras, med syfte att hålla luftvägarna fria. (wikipedia.org)
 • Hosta, eller funkia som den ofta kallas i Sverige, är en av trädgårdens viktigaste växter. (klostra.se)