• Om två hästar med overo i heterozygot form paras med varandra, löper fölet 25% risk (25% chans O/O, 25% chans O/o, 25% chans o/O, 25% chans o/o) att bli homozygot för genen och drabbas av defekten. (wikipedia.org)
 • Det visade sig sedan att min bror var homozygot APC-resistent, något även jag testade mig för men inte hade (inte ens i heterozygot form). (netdoktor.se)
 • VV - dvs vara homozygot för referens-allelen, Vv - dvs vara heterozygot (Vv och vV är likvärdiga), eller vv - dvs vara homozygot för alternativ-allelen. (lu.se)
 • På denna bild ser man tydlig skillnaden mellan Beige (heterozygot) och Beige homozygot. (chinchilla.se)
 • Jag håller på med genetiska studier över arvsgången hos klockorna på jämtgetterna och skulle därför behöva uppgifter om bocken i fråga, då jag inte vet om han är homozygot dominant eller heterozygot i anlaet då båda hans föräldrar har klockor och alla hans nuvarande avkommor har klockor. (kundo.se)
 • FIT Avvikelser från Hardy-Weinberg i totalpopulationen FIS Avvikelser från Hardy-Weinberg i subpopulationerna Ho He Infärgning av primers - visualisering LOCUS 1 Ind 1 Heterozygot 93/99 Ind 2 Homozygot 103/103 Ind 3 Heterozygot 99/103 4 Lokal Genepop on the Web Locus Individ Polymorfigrad Heterozygositet Skillnader mellan lokaler (FST) Hardy-Weinberg Populationsgenetiska analyser Ladda upp filer med genotypdata Allozymer Microsatelliter Resultat: Scrolla ner! (studylibsv.com)
 • Heterozygot + heterozygot = 25% homozygot, 50% heterozygot, 25% straight. (nordicselkirkrex.com)
 • Hon kan vara antingen homozygot eller heterozygot vitfläckig. (bimsies.se)
 • VH Monty P är heterozygot hornlös, och VR Henrik PP är homozygot hornlös. (vikinggenetics.se)
 • Eftersom både arvsanlagen A och AB är dominant över B måste en katt bära två B-anlag för att få blodgrupp B. En katt med blodgrupp AB kan antingen vara homozygot AB/AB (det vill säga ha två lika arvsanlag), eller bära recessivt B, det vill säga ha genotyp AB/B (heterozygot, två olika arvsanlag). (royalcanin.se)
 • Enligt uppgiften är hanen heterozygot och honan homozygot, pirox pris apoteket göteborg. (speakeasypress.com)
 • Nedan följer en Punnett-kvadrat som kartlägger möjliga genotyper för en person med en homozygot blåögd förälder och en heterozygot brunögd förälder. (myheritage.se)
 • Punnett-kvadrat som visar de möjliga genotyperna och fenotyperna en person kan ärva från en homozygot blåögd förälder och en heterozygot brunögd förälder. (myheritage.se)
 • Om en av föräldrarna är homozygot och den andra är heterozygot blir 25 % av barnen. (billigeapotekvarer.life)
 • Om barnet ärver en samma snipp från båda föräldrarna kallas det Homozygot och ärver man bara en så kallas det Heterozygot. (bioind.se)
 • Heterozygot innebär ofta något försämrad eller förändrad funktion och homozygot mycket försämrad eller förändrad funktion. (bioind.se)
 • en ärftlig sjukdom (homozygot familjär hyperkolesterolemi) som ökar kolesterolvärdet i blodet. (apoteket.se)
 • Begränsningen innebär att patienter med homozygot familjär hyperkolesterolemi eller patienter som har haft hjärtinfarkt och trots optimal behandling med statin och ezetimib fortfarande har ett LDL-kolesterol från 4,0 mmol/l och över får Repatha. (tlv.se)
 • Subventionsbegränsningen innebär att Repatha endast subventioneras som tilläggsbehandling för patienter med homozygot familjär hyperkolesterolemi eller patienter i sekundärprevention efter hjärtinfarkt som trots maximal tolererbar behandling med statin och ezetimib har kvarstående LDL-kolesterol på 4,0 mmol/l eller högre. (tlv.se)
 • att använda evolokumab som tilläggsbehandling vid homozygot familjär hyperkolesterolemi (FH) eller för patienter i sekundärprevention efter hjärtinfarkt som trots maximal tolererbar behandling med statin och ezetimib har LDL-kolesterol ≥4 mmol/l. (janusinfo.se)
 • Lomitapid (Lojuxta) til behandling av homozygot familiær hyperkolesterolemi. (nyemetoder.no)
 • Botar LCHF också automatiskt homozygot familjär hyperkolesterolemi också? (annikadahlqvist.com)
 • Ezetrol är godkänt för behandling av primär hyperkolesterolemi, homozygot familjär hyperkolesterolemi, homozygot sitosterolemi. (web-apotek-sverige.life)
 • Endast hos en Homozygot individ leder recessiva anlag till synliga egenskaper, eftersom det inte finns något dominant anlag som döljer det. (wikipedia.org)
 • Kvinnor med homozygot form ("dubbelt genetiskt anlag") skall ej behandlas med östrogen- vare sig via p-piller eller under klimakteriet. (doktorn.com)
 • Om en katt har tv likadana anlag s ger man att den r homozygot f r anlaget. (raggorgeous.se)
 • Består utav creme och homozygot silvergrå (dubbla anlag silver). (vimeddjur.se)
 • Homozygot: Två lika anlag från föräldrarna, floxaid bästa priser . (sverige-apotek.life)
 • Om man ärver två likadana anlag är man homozygot för anlaget. (recruiterforrealtors.com)
 • EEaaCrcr - Homozygot för svart och CA - verifierad fyrgångare. (escania.se)
 • Om en katt med svart päls är homozygot, så innebär detta att båda kromosomparen kodar för svart färg. (katt.nu)
 • Pelle Svanslös var en svart homozygot bondkatt, som fått svansen avbiten av en råtta. (apotekvarer-nettbutikk.life)
 • Om en katt med svart päls är homozygot, så innebär detta att, kostar fludara priser. (videoexplorers.com)
 • Om två personer med akondroplasi får barn med varandra är risken 25 procent att barnet får den muterade genen i dubbel uppsättning (är homozygot för anlaget), vilket medför så bristfälligt utvecklat skelett, bland annat mycket liten bröstkorg, att det inte är förenligt med fortsatt liv efter nyföddhetsperioden. (socialstyrelsen.se)
 • Med homozygot menas att anlaget finns i dubbel upplaga. (katt.nu)
 • En katt med blodgrupp A kan genetiskt vara homozygot A/a (det vill säga ha två lika arvsanlag) eller hetrozygot A/ab eller A/b (två olika arvsanlag). (scandinavianragdoll.com)
 • En katt med blodgrupp AB kan antingen vara homozygot AB/ab eller bära på B, dvs ha genotyp AB/b. (scandinavianragdoll.com)
 • Homozygot katt paras med katt utan Selkirk Rex-genen. (nordicselkirkrex.com)
 • Om ex den ena är siames kan vår katt inte vara homozygot, eftersom den har mottagit en siamesgen från siamesföräldern. (stjarnkatten.se)
 • För att få sjukdomen måste den sjuka genen finnas i dubbel uppsättning ("homozygot" på fackspråk). (netdoktor.se)
 • I homozygot form (det vill säga dubbel genuppsättning) förknippas faktor V Leiden med en 80-faldig riskökning för venös trombos (1). (lakemedelsverket.se)
 • En homozygot lockig Selkirk har dubbel uppsättning av genen för lockighet och får då bara lockiga avkommor. (nordicselkirkrex.com)
 • Det är vanligt att det finns katter med dubbel uppsättning av Selkirk-genen (" homozygot "), vilket kort sagt innebär att de har två likadana kopior av samma genvariant. (nordicselkirkrex.com)
 • Genen är dödlig i homozygot form, fölet föds med sammanväxta tarmar och dör inom 3 dagar. (wikipedia.org)
 • PCT i homozygot form. (internetmedicin.se)
 • homozygot form i varje generation, det vill säga att genen/mutationen finns på båda kromosomerna i ett kromosompar. (genteknik.se)
 • I homozygot form blir silverminken blekare. (vimeddjur.se)
 • Hampshire (homozygot bärare av RN-genen, Quality Genetics) eller Duroc (DanAvl) som faderras. (scanpig.com)
 • Om man efter hand fått ca 30 avkommor, spritt över flera kullar, och alla är orientaler, så kan man stor sanno-likhet fastslå att katten är homozygot. (stjarnkatten.se)
 • När du får samma allel från båda föräldrarna är du homozygot för den egenskapen. (myheritage.se)
 • Alla färger tillåtna utom homozygot gulanlag (så kallad albinism), skimlar, blackar och dorsalskäckar. (ostruss.se)
 • Om två anlagsbärare för en recessiv sjukdom paras kan avkom-man få dubbla kopior av sjukdomsanlaget (bli homozygot) och utveckla sjukdomen. (skk.se)
 • Kvinnor utan tidigare VTE men med antitrombin-, protein C eller S-brist, homozygot APC-resistens, homozygot protrombingenmutation samt ytterligare minst en allvarlig riskfaktor för VTE såsom exempelvis övervikt eller förstagradssläkting med trombos. (medicinskapm.se)
 • För att avgöra om din chinchilla är Beige homozygot eller Beige ska du titta efter pigmentfläckar. (chinchilla.se)