• Omsætningen af homocystein sker i et komplekst samspil med folat (vitamin B9), B12- vitamin og B6- vitamin. (videnscenterfordemens.dk)
 • Mangel på folat eller B12-vitamin medfører for høje mængder af homocystein i blodet (hyperhomocysteinæmi), hvilket i følge en række befolkningsundersøgelser dels øger risikoen for åreforkalkning og andre hjertekarsygdomme og dels ser ud til at øge risikoen for kognitiv svækkelse. (videnscenterfordemens.dk)
 • Den intracellulære omsetningen av homocystein avhenger hovedsaklig av tre vitaminer: folat, vitamin B12 (kobalamin) og vitamin B6. (nhn.no)
 • Vitamin B12, folat och även vitamin B6 minskar nivåerna av homocystein. (newsaboutdisease.com)
 • Kobalamin (men även folat) krävs för omvandling av homocystein till metionin. (ltdalarna.se)
 • Under 2000-talets början övergavs hjärtkärlspåret och allt fler forskare började istället titta närmare på sambandet mellan demens, Alzheimer, kognitiv svikt och nivåerna av homocystein, B12 och folat. (lakemedelsvarlden.se)
 • Nivåerna av homocystein, folat och holotranscobalamin, som är en aktiv del av vitaminet B12, mättes i serum vid studiestart och efter 7 år. (lakemedelsvarlden.se)
 • Folat är en del av coenzymer som behövs för flera olika processer i cellerna, till exempel vid bildningen av aminosyran metionin från homocystein och bildningen av glycin från serin. (pharmanord.se)
 • B-vitaminerna folat, B6 och B12 behövs för att reglera aminosyran homocystein via den så kallade metyleringscykeln (se nedan). (nordicnutritioncouncil.com)
 • Det gör att enzymet inte fungerar lika effektivt och kan leda till försämrad omsättning av både folat, metionin och homocystein. (nordicnutritioncouncil.com)
 • Förhöjda nivåer av homocystein (bristmarkör för B-vitaminerna B12 och folat) tycks samvariera med såväl hjärt-kärlsjukdom som kognitiv störning men är omdiskuterad som orsak eller konsekvens. (aldrenytt.se)
 • Bestämning av S-B12, P-folat, S-metylmalonat och/eller S-homocystein. (praktiskmedicin.se)
 • Både kobalamin- og/eller folatmangel fører til opphopning av homocystein intracellulært og i blodet. (nhn.no)
 • Testen gjør at mengder av homocystein i blodet ditt til å bli nøyaktig målt. (digidexo.com)
 • Sjekk med anlegget der du hadde blodet trekkes eller med din personlige lege for å få resultatene av homocystein blodprøve. (digidexo.com)
 • Sammenlign dine nivåer av homocystein mot nivåene normalt i blodet. (digidexo.com)
 • Oftast får man mer homocystein i blodet för att kroppen har brist på folsyra och andra B-vitaminer. (doktorn.com)
 • Det medför att homocystein och dess nedbrytningsprodukter ansamlas i cellerna och läcker ut i blodet och i urinen. (socialstyrelsen.se)
 • Ofta omvandlas mer homocystein än normalt till metionin, vilket leder till att också metionin finns i ökad mängd i blodet. (socialstyrelsen.se)
 • Förhöjda nivåer av homocystein i blodet verkade öka mängden fria syreradikaler som i sin tur orsakar oxidation i kärlväggarna och påverkade mängden inflammationsfaktorer. (lakemedelsvarlden.se)
 • Forskarna såg att ökningen av homocystein i blodet var direkt associerad med en ökad risk för Alzheimer, medan förekomsten av holo-transcobalamin minskade risken, där effekten av holotranscobalamin var starkast bland de äldsta deltagarna. (lakemedelsvarlden.se)
 • Patienter med RA har tidigare visats ha ökad nivå av homocystein, ett ämne i blodet som förknippas med en ökad risk att insjukna i hjärtkärlsjukdom och vars omsättning påverkas av bl. (umu.se)
 • B-vitamin minskade nivåerna av homocystein i blodet, men minskade inte det kognitiva åldrandet enligt en metaanalys i tidskriften American journal of clinical nutrition. (janusinfo.se)
 • Därför har flera randomiserade studier undersökt om det går att minska det kognitiva åldrandet genom att minska homocystein i blodet via tillförsel av B-vitamin. (janusinfo.se)
 • Positivt är att folsyra tycks minska halterna av homocystein i blodet, ett ämne som ger ökad risk för hjärtinfarkt. (fof.se)
 • Höga nivåer av homocystein i blodet är icke önskvärt. (pharmanord.se)
 • Alzheimerpatienter har ovanligt mycket homocystein i blodet och för lite acetylkolin. (nordicnutritioncouncil.com)
 • Homocystein är en kemikalie i blodet som produceras när aminosyran metionin bryts ned i kroppen. (newsaboutdisease.com)
 • For personer med forhøjet homocystein kan en nedregulering af homocystein formentlig mindske risikoen for udvikling af kognitiv svækkelse. (videnscenterfordemens.dk)
 • Flere nyere studier finder dog, at for personer med hyperhomocysteinæmi kan risikoen for udvikling af kognitiv svækkelse mindskes, hvis niveauet af homocystein normaliseres. (videnscenterfordemens.dk)
 • Noen bevis tyder på at personer med høye nivåer av homocystein har to ganger den normale risiko for utvikle Alzheimers sykdom, 'sier Dr. Andrew Weil, MD Legen bør analysere dine nivåer av homocystein, men noen grunnleggende kunnskap om hva tallene betyr vil være nyttig for alle pasienter. (digidexo.com)
 • Vid operation eller förlossning är det viktigt att inte använda lustgas som smärtlindring eftersom det kan höja nivån av homocystein hos personer med homocystinuri. (socialstyrelsen.se)
 • Genom observationella studier har det framkommit att personer med Alzheimers sjukdom ofta har förhöjda nivåer av homocystein i plasma. (janusinfo.se)
 • En tvåårig studie på äldre med förhöjd risk för demens bekräftar att höga doser B-vitaminer är avgörande för personer med för mycket homocystein. (nordicnutritioncouncil.com)
 • Homocystein är ett ämne som bildas i kroppen i samband med den naturliga förbränningen. (1177.se)
 • Ämnet homocystin bildas genom att två molekyler av en aminosyra med nästan samma namn, homocystein, kopplas samman. (socialstyrelsen.se)
 • Homocystein är en aminosyra som bildas i cellens normala ämnesomsättning. (pharmanord.se)
 • Vid brist på kobalamin kommer homocystein och metylmalonsyra (MMA) att stiga varför analys av dessa kan vara av värde t ex där kobalamin är nära referensvärdets nedre gräns och när klinisk misstanke förekommer. (ltdalarna.se)
 • I tillegg omformes homocystein til cystein i en transsulfureringsreaksjon, som er en reaksjonskjede som starter med enzymet cystation-β-syntase (CBS) med vitamin B6 som kofaktor. (nhn.no)
 • Om enzymet cystationin-beta-syntas har nedsatt funktion eller saknas helt leder det till att homocystein inte kan omvandlas till cystein. (socialstyrelsen.se)
 • Vitaminet B6 (pyridoxin) behövs för omvandlingen av homocystein till cystein. (socialstyrelsen.se)
 • När enzymet cystatioin-beta-syntas har nedsatt funktion eller inte fungerar alls kan homocystein inte omvandlas till cystein. (socialstyrelsen.se)
 • Den andra vägen är att homocystein omvandlas till aminosyran cystein, som är en viktig byggsten i olika proteiner. (socialstyrelsen.se)
 • Värdena homocystein ökar normalt med åldern. (wikipedia.org)
 • Om vitamin B12 ligger mellan 100-300 pmol/l kan det vara såväl brist som ett normalt värde vilket innebär att man måste komplettera med homocystein och helst också metylmalonsyra (båda förhöjda) för att säkerställa att det handlar om en brist av B12. (privatmedicin.se)
 • Dessutom minskar produktionen av homocystein vid intensiv träning, vilket kan vara en anledning till varför kreatin anses ha en skyddande effekt för hjärta och kärl i samband med träning. (mmsports.se)
 • Och vitamin B minskar blodets surhetsgrad homocystein. (scanfarma.se)
 • I Oktober gjorde jag ett test på Medisera för att kolla några biomarkörer som jag anser viktiga nämligen homocystein, zink, D-vitamin, järn och B12. (martinajohansson.se)
 • I övrigt testas också homocystein, blodsocker, insulinutsöndring, IGF-1 liksom olika vitaminer och mineraler vilka kan påverka vår hormonella status. (emanera.se)
 • Resultaten från den randomiserade, dubbelblinda kontrollerade interventionsstudien visade att de som fick B-vitaminer fick sänkta nivåer av homocystein och en 30 procent lägre nedbrytningshastighet av hjärnan. (lakemedelsvarlden.se)
 • Homocystein skulle kunna vara en markör för kognitivt åldrande snarare än en riskfaktor. (janusinfo.se)
 • Vitamin B12 bidrar till normal blodbildning, normal homocystein-metabolism, normal psykologisk funktion och hjälper till att minska trötthet. (klokast.se)
 • energiomsättning - celldelning - bildande av röda blodkroppar - funktion av imunsystemet - homocystein omsättning Vitamin B.12 bidrar också till en minskning av utmattning och trötthet. (naturligt.se)
 • Homocystein er en aminosyre, det vil sige en af byggestenene i proteiner. (videnscenterfordemens.dk)
 • Homocystein er en aminosyre som dannes i forbindelse med cellenes normale stoffskifte. (pharmanord.no)
 • Vid värden i en gråzon (ca 100 - 300) kring referensområdets nedersta gräns kan analys av homocystein och ev metylmalonsyra utföras, särskilt vid klinisk misstanke om kobalaminbrist. (ltdalarna.se)
 • Homocystein är en aminosyra som är viktig för ämnesomsättningen i kroppen. (doktorn.com)
 • Homocystein i hög koncentration påverkar stödjevävnader i kroppen, till exempel genom att förändra funktionen av proteinet elastin. (socialstyrelsen.se)
 • Homocystein i hög koncentration påverkar olika stödjevävnader i kroppen, till exempel genom att göra ämnet fibrillin ostabilt. (socialstyrelsen.se)
 • De nio riskfaktorer som är särskilt tydliga är högt blodtryck, fetma, höga nivåer av aminosyran homocystein i kroppen. (vett.se)
 • Intressant nog är de tre B-vitaminerna, liksom glycin och serin, relaterade till omsättningen av homocystein. (lakartidningen.se)
 • Folsyre inngår i coenzymer som er nødvendig for forskjellige prosesser i cellenes indre, for eksempel dannelse av aminosyrene methionin ut fra homocystein, samt dannelse av glycin ut fra serin. (pharmanord.no)
 • I samband med omvandlingen uppstår bland annat homocystein. (1177.se)
 • Alzheimers sjukdom var mer än dubbelt så vanligt bland de kvinnor som hade de högsta nivåerna av homocystein jämfört med dem som hade de lägsta nivåerna, och risken för demens var 70 procent högre, säger läkaren Dimitri Zylberstein som skrivit avhandlingen. (doktorn.com)
 • En schweizisk studie visar att patienter som får B-vitamin för att sänka nivåer av homocystein efter ballongdilatering (PCI) upplever färre komplikationer än de som inte får B-vitaminbehandling. (lakemedelsvarlden.se)
 • Förhöjda nivåer av homocystein visar en ökad risk för åderförkalkning, som så småningom kan leda till hjärtinfarkt och / eller stroke, och blodproppar i venerna, kallad venös trombos. (newsaboutdisease.com)
 • Mekanismen er formentlig, at høje niveauer af homocystein stimulerer programmeret celledød (apoptose), neurotoksicitet samt ophobning af beta-amyloid og tau. (videnscenterfordemens.dk)
 • Mangel på B-vitamin medfører for høje mængder af homocystein, hvilket ser ud til at øge risikoen for kognitiv svækkelse. (videnscenterfordemens.dk)
 • Nedregulering af homocystein-niveauet ser ikke ud til generelt at have en forebyggende virkning mod kognitiv svækkelse. (videnscenterfordemens.dk)
 • Det är inte så många år sen det upptäcktes att det finns sjukdomar som kan kopplas ihop med homocystein. (1177.se)
 • Det finns ett starkt samband mellan höga värden homocystein och tyreoideasjukdomar (hypotyreos och giftstruma). (wikipedia.org)
 • Det är känt att höga nivåer av homocystein kan skada blodkärlen och öka risken för blodproppar, men det är först nu som ämnet sätts i samband med demenssjukdomar i ett längre perspektiv. (doktorn.com)
 • Flera observationella undersökningar har visat samband mellan förhöjda nivåer av aminosyran homocystein och ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. (lakemedelsverket.se)
 • Av detta drogs slutsatsen att homocystein är lika lätt att sänka hos patienter med RA som hos normalbefolkningen. (umu.se)
 • Homocystein i likvor hos patienter som uppfyllde kriterier för såväl FM som ME (då benämnt kroniskt trötthetssyndrom), i jämförelse med en kontroll- och en kontrastgrupp. (lakartidningen.se)
 • Homocystein i likvor var hos samtliga patienter högre än referensområdet för kontroller, en tydlig indikation på att centrala nervsystemet var utsatt för vitamin B 12 /B 9 -brist. (lakartidningen.se)
 • Vi fant forhøyede verdier av serum-homocystein og metylmalonsyre hos to tredeler av de gravide. (tidsskriftet.no)
 • Mängden homocystein kan mätas i blodprov. (1177.se)
 • Studiedeltagarna får också lämna ett blodprov för analys av kända mutationer i koagulationssystemet (totalt 19 mutationer) av vilka ett fåtal (faktor V Leiden, protrombin, homocystein) redan är kända riskfaktorer för venös trombos. (lakemedelsverket.se)
 • Homocystein er en amino-syre fremstilt av det menneskelige legeme. (digidexo.com)
 • För höga värden homocystein ökar risken för trombos (blodpropp), och möjligen också risken att drabbas av andra kardiovaskulära sjukdomar. (wikipedia.org)
 • Förhöjt homocystein (även kallat hyperhomocysteinemia) kan orsaka irritation av blodkärlen. (newsaboutdisease.com)
 • Cystation-β-syntase er det hastighetsbegrensende enzymet i nedbrytningen av homocystein, og defekter i dette enzymet er den vanligste årsak til sykdommen homocystinuri. (nhn.no)
 • Ansamling av homocystein skadar också blodkärlsväggarna. (socialstyrelsen.se)
 • Anhopningen av homocystein påverkar också stödjevävnaden i skelettet, skadar blodkärlens väggar och kan medverka till bildning av så kallade fria radikaler. (socialstyrelsen.se)
 • http://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/homocystein-hyperhomocysteinemi/ uppslagsord i MeSH H. Refsum et al, HOMOCYSTEINE AND CARDIOVASCULAR DISEASE, Annu. (wikipedia.org)
 • I plasma är både homocystein och oxiderade varianter bundna till transportproteiner, huvudsakligen albumin. (wikipedia.org)
 • Patienterna har dessutom skyhöga nivåer av aminosyran homocystein, som vi tror kan leda till minskad metylering av DNA, vilket kan ge genpåverkan. (ki.se)
 • Tidigare har visats att högre nivåer av homocystein har kopplats till mer allvarliga symptom vid schizofreni. (viska.se)
 • Et høyt nivå av homocystein kan være forbundet med en rekke medisinske problemer, inkludert hjertesykdom, slag, perifer vaskulær sykdom og venøs tromboemboli (blodpropp i venene. (digidexo.com)
 • Tilsvarende er et højt niveau af homocystein, der er en biologisk markør for B-vitaminmangel, forbundet med øget risiko. (videnscenterfordemens.dk)
 • Lämplig andrahandsanalys vid misstanke om Kobalaminbrist (se Homocystein). (ltdalarna.se)
 • Opprettholder en normal omsetning av homocystein og medvirker til en normal aminosyresyntese. (pharmanord.no)
 • Disse B-vitaminene fremmer kroppens nedbrytning av homocystein. (pharmanord.no)