• Inte nog med att han har problem med hj rtat, prostatan f r h gt blodtryck s har han f tt bukspottsk rtelinflammation. (nogg.se)
 • Bed vningen tar olika beroende p blodtryck och hj rtfrekvens. (folketsparlament.se)
 • Under hela operationen finns en narkosl kare eller narkossk terska vid huvud ndan och vervakar, m ter och registrerar hj rtfrekvens, hj rtrytm, blodtryck, andningsfrekvens, andetagens volym och inneh ll av syrgas och kolsyra (koldioxid) och blodets syrem ttnad. (citadellkliniken.com)
 • hj rtsjukdomar, h gt blodtryck, kraftig vervikt (fetma). (citadellkliniken.com)
 • Har m nga funktioner s som stillasittande p minnelse, blodtryck, hj rtfrekvens, inkommande samtal och sociala medier. (promowebshop.se)
 • Detta nya smarta armband vervakar din aktivitet och vergripande livsstil genom att sp ra ditt blodtryck, hj rtfrekvens, br nda kalorier, steg, s mn och avst nd. (contalia.se)
 • Sen kom Anna-Karin, ultraljudsspecialist, in och rakade Nino p magen/br stet f r att kunna "kolla" p hj rtat. (nogg.se)
 • H stens maxpuls, d.v.s. det h gsta antal slag som hj rtat sl r vid maximal anstr ngning. (pulsklocka.nu)
 • Den stora kroppspuls dern som f r syrerikt blod fr n hj rtat ut till kroppens art rer. (trainersacademy.se)
 • I s fall, har man f rs kt elkonvertera tillbaka hj rtat till sinusrytm? (xn--frmaksflimmer-imb.se)
 • Hos majoriteten av katterna med diagnostiserad HCM h rs ett bl sljud fr n hj rtat, h lften av dem har oregelbunden hj rtfrekvens dvs galopprytm samt en fj rdedel uppvisar arytmi, dvs onormala hj rtslag. (chanjelis.se)
 • Det f rekommer ven fall d r hj rtat l ter normalt trots att de har en hj rtsjukdom. (chanjelis.se)
 • De flesta demenstillst nd har som bakomliggande orsak skador och sjukdomar som direkt eller indirekt p verkar hj rnv vnadens funktioner eller verlevnad. (psykjouren.com)
 • Under markarbetet versteg hj rtfrekvensen aldrig 130 slag per minut. (hippson.se)
 • Ett hormon fr n binjurem rgen som stimulerar det sympatiska nervsystemet till att h ja blodtrycket, blodsockret och hj rtfrekvensen, dra ihop blodk rlen, vidga pupillerna samt lindra sm rta. (trainersacademy.se)
 • F r en h st visar en l g vilopuls att den har ett stort hj rta som har en stor slagvolym. (pulsklocka.nu)
 • Hj rtsvikt, ven ben mnd hj rtinsufficiens, beror p att hj rtats f rm ga att pumpa blod r nedsatt. (chanjelis.se)
 • a av symtom som direkt beror p hj rnskadan och dels av patientens reaktioner p sin sjukdom och dessutom f rs ken att anpassa sig till den. (psykjouren.com)
 • Det r den vanligaste hj rtsjukdomen hos katter. (chanjelis.se)
 • Sammanslaget blir detta Hypertrofisk kardiomyopati vilket r en rftlig hj rtmuskelsjukdom som upptr der hos katter, hundar, grisar och m nniskor. (chanjelis.se)
 • I de flesta fall upptr dde illam endet tidigt i behandlingsperioden, var milt till m ttligt i sv righetsgrad och ledde s llan till uts ttande av behandling. (ibogain.se)
 • Dessa organiska demenser kan dock l tt f rv xlas med andra sjukdomsbilder som kan upptr da utan att det finns n gon egentlig hj rnsjukdom. (psykjouren.com)
 • H gst hj rtfrekvens hade h starna under galoppintervallen d den l g mellan 185 och 210 slag per minut, n st h gst under sprinttr ningen (170-190 slag per minut) och l gst under hopptr ningen (165-185 slag per minut). (hippson.se)
 • Du som tr nare av h star kan kvalitetss kra tr ningen med hj lp av en pulsm tare och f exakt den effekt du vill ha av varje tr ningspass. (pulsklocka.nu)
 • Med hj lp av vilopulsen kan man l sa av det allm nna h lsotillst ndet f r h sten, samt h stens f rm ga till terh mtning i t vling och tr ning. (pulsklocka.nu)
 • Barn som har l ga po ng direkt efter f dseln, som ett tecken p sv r stress vid f rlossningen, l per en kad risk f r f de mnesallergi. (barnsidan.se)
 • Som exempel s har dysfori eller nedst mdhet, insomnia, irritabilitet, frustration eller ilska, ngest, koncentrationssv righeter, rastl shet, minskad hj rtfrekvens, kad aptit eller viktuppg ng rapporterats hos patienter som f rs ker sluta r ka. (ibogain.se)
 • Under tiden har jag tr ffat patienter som kommit till oss med redan sv ra minnesst rningar, dvs. (psykjouren.com)
 • Hypertrofi betyder tillv xt/f rtjockning, kardio r synonymt med hj rta, myo r muskulatur och pati sjukdom. (chanjelis.se)
 • Orsaker till dessa kan vara en sv r depression (s k depressiv pseudodemens) eller annan psykisk sjukdom. (psykjouren.com)