• Att ga, v rda och ta promenader med sin hund r ett bra s tt att rehabilitera sig efter en hj rtinfarkt eller stroke. (vovve.net)
 • Huvudfyndet var att behand-ling med kalciumantagonister j mf rt med annan behandling sammantaget (tiazider, beta-blockerare, ACE-h mmare, klonidin) innebar en kad risk f r akut hj rtinfarkt RR 1.26 (95% CI:1.11-1.43), hj rtsvikt 1.25 (1.07-1.46), st rre hj rth ndelser totalt 1.10 (1.02-1.18), men icke-signifikanta effekter p stroke 0.90 (0.80-1.02) och totalmortalitet 1.03 (0.94-1.17). (diabetolognytt.com)
 • Huvudfyndet i den sist-n mnda analysen var att behand-ling med kalciumantagonist j mf rt med traditionell behand-ling innebar en minskad relativ risk f r stroke 0.87 (0.77-0.98), men en kad relativ risk f r koronar hj rtsjukdom 1.12 (1.00-1.26) av ungef r samma relativa storleksordning. (diabetolognytt.com)
 • H gt blodtryck kan leda till stroke, hj rtinfarkt, hj rtsvikt, njursjukdom och f rs mrad blodcirkulation i benen. (kunskapskokboken.se)
 • Forskning har visat att infektioner i munnen, till exempel i samband med tandlossning, kan ha ett samband med sjukdomar som hj rtinfarkt och stroke. (tandhuset.se)
 • H ga triglyceridhalter i blodet p st s kunna bidra till " derf rkalkning", ateroskleros, vilket kar risken f r stroke, hj rtinfarkt och andra hj rtk rlproblem. (giftfritt.se)
 • Ingen signifikant skillnad s gs f r effekter p hj rtsvikt 1.12 (0.95-1.33), st rre hj rth ndelser totalt 1.02 (0.95-1.10), kardiovaskul r d d 1.05 (0.92-1.20) och totalmortalitet 1.01 (0.92-1.11). (diabetolognytt.com)
 • beskriva vanliga etiologiska faktorer till hj rtsvikt - beskriva kompensationsmekanismer vid hj rtsvikt - j mf ra och f rklara patofysiologin och symtombilden vid v nster- och h gersidig hj rtsvikt - redog ra f r behandlingen av akut hj rtsvikt och kronisk hj rtsvikt. (ki.se)
 • Symposiet: Diabetes och hj rtat. (diabetolognytt.com)
 • Fick dock besked om att hj rtat var bra, men att hon skufle terkomma om hon blev medvetsl s. (anderssvensson.eu)
 • Att dricka r tt vatten kan skydda hj rtat, h vdar forskaren Anne Cousa vid Finlands geologiska unders kning. (6miljonerklubben.com)
 • NIDDM samt hj rt-k rlsjukdomar (3). (diabetolognytt.com)
 • Hj rt- och k rlsjukdomar som kan p verkas av matkonsumtion omfattar h gt blodtryck och derf rkalkning. (kunskapskokboken.se)
 • Hj rt- och k rlsjukdomar r den vanligaste d sorsaken i Sverige (42%), men d dligheten minskar. (kunskapskokboken.se)
 • Den vanligaste orsaken till hj rt- och k rlsjukdomar r ateroskleros i art rerna ( derf rkalkning, derf r fettning), vilket inneb r inlagring av kolesterol i art rv ggen och s sm ningom kalksalter. (kunskapskokboken.se)
 • MATENS BETYDELSE vervikt och h g saltkonsumtion anses vara de st rsta riskerna f r att f h gt blodtryck och hj rt- k rlsjukdomar. (kunskapskokboken.se)
 • F r ldre m nniskor har unders kningar visat att m ttligt intag minskar risken f r hj rt- och k rlsjukdomar, vilket dock ifr gasatts i nyare studier. (kunskapskokboken.se)
 • Flerom ttat fett, i synnerhet de s kallade omega-3-fettsyrorna som bland annat finns i fet fisk, skaldjur och rapsolja, men ven de enkelom ttade fetterna som finns i olivolja, n tter och kyckling har gynnsam effekt p blodtrycket och minskar risken f r hj rt-/k rlsjukdomar. (kunskapskokboken.se)
 • Antioxidanter, som bland annat finns rikligt i frukt och gr nt, anses vid konsumtion i st rre m ngd minska insjuknande och d d i hj rt- och k rlsjukdomar. (kunskapskokboken.se)
 • En kost med mycket frukt och gr nt, kostfibrer, magra mj lkprodukter och vegetabiliskt fett i st llet f r animaliskt samt lite salt i kosten rekommenderas f r att motverka risken f r hj rt- och k rlsjukdomar. (kunskapskokboken.se)
 • H ga homcysteinv rden (Hcy) har p senare tid kommit allt mer i fokus som en mycket stark risk-faktor f r uppkomsten av hj rt-k rlsjukdomar. (friskareliv.se)
 • Mannen 70- r, kvinnan 90- r, och mannen har inga prostataproblem och kommer aldrig att f det heller, har inga som helst tecken p ldersdiabetes, har ingen cancer, inga hj rt/k rlsjukdomar (dom vet f rresten inte vad hj rtinfarkt r) och kvinnan kommer aldrig att drabbas av benbrott p grund av osteoporos! (fotosidan.se)
 • Enligt en ny, nnu opublicerad artikel om en unders kning utf rd av professor Ragnar Rylander i G teborg, p visas att mineralvatten kan s nka blodtrycket vilket minskar risken f r hj rtsjukdom. (6miljonerklubben.com)
 • Ett flertal riskfaktorer, f rutom d lig sockerbalans (glukosmetabol kontroll), finns belagda f r den kade risken hos diabetiker att drabbas av hj rtk rlsjukdom. (diabetolognytt.com)
 • Det arteriella blodtrycket har en avg rande prognostisk betydelse f r patienter med diabetes mellitus, och skall alltid bed mas inom ramen f r en multipel riskfaktoranalys avseende den samlade cerebro-kardiovaskul ra risken f r slaganfall och hj rtinfarkt hos dessa patienter. (diabetolognytt.com)
 • risken att insjukna i cancer eller hj?rt? (vhh-terveysravinto.fi)
 • Unders kningen, som publicerats i tidskriften Journal of Epidemiology and Community Health visar att risken att drabbas av hj rtinfarkt minskar ju h rdare och mineralrikare vatten det r som str mmar ut ur vattenkranarna. (6miljonerklubben.com)
 • Patienter med s v l insulin-kr vande diabetes mellitus (IDDM) som icke-insulin-kr vande diabetes mellitus (NIDDM) l per en p tagligt kad risk att insjukna i hj rtk rlsjukdom j mf rt med icke-diabetiker. (diabetolognytt.com)
 • Detta kan ta sig m nga olika kliniska uttrycksformer, bl.a. hj rtinfarkt, slaganfall och perifer k rlsjukdom. (diabetolognytt.com)
 • IDDM patienter, men ven NIDDM, r graden av proteinuri dels ett m tt p organskada men ocks en prediktor f r ett kat insjuknande och d d i hj rtk rlsjukdom. (diabetolognytt.com)
 • inf r beh skall riskbed mning g ras avseende hj rt-k rlsjukdom, leversjukdom, psykiatrisk sjukdom, drog- och alkoholberoende m.m. (medicinkompendier.se)
 • G?llande kostrekommendationer f?r prevention och behandling av tex hj?rt?k?rlsjukdom s?ger enh?lligt att befolkningen kraftigt b?r s?nka sitt intag av fett, framf?r allt intaget av m?ttat fett och transfetter. (vhh-terveysravinto.fi)
 • L s den sp nnande ber ttelsen om hur vi t nker oss att diabetes typ 2, hj rtinfarkt och bensk rhet kan ha ett och samma ursprung! (litenupplaga.se)
 • Vid en akut astmaattack f r den drabbade f rh jd hj rtslagsfrekvens, kad andningsfrekvens, v sande andning, f rl ngd utandning, andn d och f rs mrat syre- och koldioxidtryck. (dykarna.nu)
 • Hon ber ttar fr mst h r fr mst om de produkter hon haft mest framg ng med n r hon behandlat patienter, d.v.s. de preparat som hj lper de flesta. (jordstralningscentrum.se)
 • Mig hj lper det att dr mma om ett b ttre liv, oftast innan jag skall somna. (xn--frmaksflimmer-imb.se)
 • R ntgen hj lper till att se mer. (tandhuset.se)
 • K nner du n gon som drabbats av en hj rtinfarkt? (adlibris.com)
 • Ingas man har drabbats av en hj rtinfarkt, han finns inte l ngre. (adlibris.com)
 • Ett av de vanligaste symtomen vid hj rtsjukdomar och inneb r k nslan av sv righet att f luft. (sindra.net)
 • Perssons kardiologi : hj rtsjukdomar ho. (adlibris.com)
 • M ttat fett , som framf r allt finns i chark- och mejerivaror, anses ogynnsamt f r blodtrycket och leder till k rl- och hj rtsjukdomar. (kunskapskokboken.se)
 • Kostfibrer fr mst ceraliefibrer (fullkorn) har visat ge l gre risk f r att insjukna i hj rtinfarkt. (kunskapskokboken.se)
 • P avdelningen f r du arbeta tillsammans med ett h rligt team med duktiga medarbetare som pr glas av h g kompetens med en stor vilja att hj lpa de patienter vi m ter p avdelningen. (vakanser.se)
 • Hos patienter med hj rtinfarkt har man hittat samma bakterier i blodet som i munnen, s ger Birgitta S der, tandhygienist och universitetslektor p Karolinska institutet. (cleanbrush.se)
 • Man har hittat samma bakterier i blodet som i placket p t nderna hos patienter som har f tt hj rtinfarkt, s ger Birgitta S der. (cleanbrush.se)
 • Under tiden har jag tr ffat patienter som kommit till oss med redan sv ra minnesst rningar, dvs. (psykjouren.com)
 • Kvinnor fr n min kultur hade f tt hj rtinfarkt om de suttit med och h rt oss prata ig r. (lagmansnatursida.se)
 • Hon arbetar ven i ett rehabiliteringsprojekt p Saltsj badens sjukhus (Capio) f r kvinnor som haft hj rtinfarkt. (helhetsterapi.se)
 • Alla k nner vi v l att vi nskar g ra n got f r att hj lpa till i dessa Coronatider! (6miljonerklubben.com)
 • Robert har lite sv rt att stanna n gon l ngre tid p ett arbete. (boksidan.net)
 • Min sv rson Bengt har ocks klarat det medan min dotter Jenny inte har klrat det. (nonikotin.se)
 • Jag uppt ckte ocks att om jag var extremt stressad och uppskruvad s hj lpte det mig att ta 1/4 n r jag kom hem p kv llen. (oberoende.info)
 • Men vi ser ocks att projektet trots detta lider av betydande sv righeter att lyckas hela v gen bl.a. d rf r att den sista pusselbiten arbetsmarknadsbiten inte r p plats. (seeab.se)
 • I somras s var min pappa mycket sv rt sjuk. (sysidan.se)
 • Endast 1 r och 2 dagar efter t s gick min lskade pappa bort i hj rtinfarkt. (sysidan.se)
 • r ven st dmedlem i Hj rt- och Lungsjukas f rening (min pappa dog i hj rtinfarkt. (gavledraget.se)
 • Han exemplifierar sin teori med att visa livsstilens och speciellt v r moderna kosts sjukdomsframkallande inverkan p v r vanligaste sjukdomsgrupp: hj rt- och k rlsjukdomarna. (friskareliv.se)
 • Drick vatten f r hj rtats skull, mineralrikt vatten kan s nka blodtrycket och skydda mot hj rtinfarkt visar en ny svensk och finsk forskning. (6miljonerklubben.com)
 • Det h nger troligen samman med att mineralbrist kan g ra att blodk rlen drar ihop sig och kar hj rtats retbarhet vilket kan leda till rubbningar av hj rtats rytm eller k rlkramp och hj rtinfarkt. (6miljonerklubben.com)
 • beskriva blodcirkulationens allm nna uppbyggnad och funktion - redog ra f r hj rtats struktur (l ge, uppbyggnad, klaffsystem, retledningssystem, blodf rs rjning) - relatera dessa strukturer till hj rtats funktion (dvs. (ki.se)
 • En period gick hon i samtalsterapi och det hj lpte henne att orka igenom sin skilsm ssa och en canceroperation. (seterapi.no)
 • Det l nar sig inte att vara divig och att starta gr l/klanka ner p Sverige n r man sj lv tagit hj lp av svenskar med sin egen l t. (nogg.se)
 • Tillf lligheter, som d lig h lsa ( Elvis Presley ), st rtande flygplan ( Buddy Holly ), bilolycka ( Gene Vincent ) eller hj rtinfarkt ( Roy Orbison ), har tagit ifr n oss m nga. (hakanpettersson.se)
 • Vi ansvarar f r h lso- och sjukv rd, tandv rd, hj lpmedel, kollektivtrafik och folkh gskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkh lsa och kultur. (vakanser.se)
 • En GPS r ett navigationshj lpmedel som med hj lp av satelliter talar om var man befinner sig. (veteranklubbenalfa.se)
 • Kronisk stress kan bidra till utvecklingen av somatiska sjukdomar, som till exempel hj rtinfarkt, samt ka s rbarheten f r infektionssjukdomar genom en neds ttning av immunf rsvaret. (psykologiguiden.se)
 • M nniskans hj rna kan arbeta p m nga olika frekvenser. (vingar.se)
 • En som har f tt hj lp att arbeta med sitt anknytningsm nster r Jeanette Totland, 42. (seterapi.no)
 • Den amerikanske hj rtl karen dr Richard Fleming kommer i en ny bok med ett radikalt program f r att komma tillr tta med v r tids stora folksjukdomar: Stop inflammation now! (friskareliv.se)
 • En morgon ringde jag i panik till l karen och bad om hj lp. (oberoende.info)
 • Karen, som har sv rt f r den m nskliga kommunikationen tycker m nniskornas spr k r f rvirrande. (legimus.se)
 • Fleming visar i sin bok mycket vertygande hur olika inflammatoriska processer i v r kropp leder till flera sv ra och med konventionell medicinsk behandling i grunden obotliga kroniska sjukdomar och hur dessa sjukdomar huvudsakligen beror p v r moderna livsstil och inte minst p v r inflammationsframkallande v sterl ndska civilisations-kost. (friskareliv.se)
 • s lyckades man nd inte i n gon st rre utstr ckning ndra p folks br dvanor, och det r intressant, f r det visar hur sv rt det r att f rs ka ndra p vanor, speciellt matvanor, trots att forskning visar att vi b r ndra eller minska intaget av vissa f do mnen, s? (fotosidan.se)
 • Alla nyss beskrivna risk- eller sambandsfaktorer med hj rt- k rl-sjukdomar p verkar inflammationsprocesserna i kroppen p olika s tt. (friskareliv.se)
 • verkar tigas bort i riksdag Vedeldaren m hundratusen kr investering, funderar p att "polisanm la" m nniskor som f r sv rt att andas. (friskluftnu.se)
 • De flesta demenstillst nd har som bakomliggande orsak skador och sjukdomar som direkt eller indirekt p verkar hj rnv vnadens funktioner eller verlevnad. (psykjouren.com)
 • Har renb ddat i s ngen med hj lp av Pusi och Spinner. (nogg.se)
 • IDC inopererad i br stet, pacemaker och hj rtstartare. (nonikotin.se)
 • Flera g nger s kte jag hj lp p akuten f r det jag trodde var hj rtinfarkt, men det visade sig vara panik ngest. (seterapi.no)
 • Dessa reaktioner, som styrs av hypotalamus (hj rnans stresscentrum), tj nar till att f rbereda organismen f r kamp eller flykt. (psykologiguiden.se)
 • a av symtom som direkt beror p hj rnskadan och dels av patientens reaktioner p sin sjukdom och dessutom f rs ken att anpassa sig till den. (psykjouren.com)
 • Mycket av det djurfoder som vi ger till k ttdjuren k ps fr n fattiga l nder i syd d r m nniskor sv lter. (ecoprofile.se)
 • Ett av de centrala problemen i olika typer av samverkansprojekt r att kostnadsomf rdelningar mellan olika akt rer r enkla att hantera p ett principiellt plan men betydligt sv rare i praktiken. (seeab.se)