• Dit h r till exempel hj rntum rer, b lder i hj rnan, hj rn- eller hj rnhinneinflammationer, f rgiftningar, skador i ryggkotpelare och b cken. (jordbruksverket.se)
 • Dels analys av medvetandets roll i projektet och dels analys av grundbegreppet i hela projektet, det som handlar om simulering av den m nskliga hj rnan. (kymendo.se)
 • Men under 70-talet fann man att ven patienter med "senil demens" hade samma typ av f r ndringar i hj rnan (dvs. (psykjouren.com)
 • En blogg om hj rnan, l pning, tr ning och h lsa. (blogtoplist.se)
 • Den h r franska l nken hj lper dig att b ja franska verb och ger ven m jligheter att vers tta fr n och till franska. (lankskafferiet.org)
 • Bibliotekarier fr n folk- och forskningsbibliotek ver hela landet hj lper dig att hitta bra informationsk llor, tipsar om litteratur och webbsidor och ger v gledning. (blogtoplist.se)
 • L karen David ServanSchreiber uppt ckte en hj rntum r n r han en dag testade sig sj lv i en magnetr ntgen i samband med ett forskningsprojekt. (adlibris.com)
 • Sj lvklart har det varit chockartat f r henne framf rallt d de uppt ckte tum ren i hj rtat. (barnsidan.se)
 • Den uppt cktes p en tisdag och p tisdagskv llen ringde l karen och sa att hon m ste opereras redan p torsdagen eftersom tum ren satt s till att den riskerade att orsaka hj rtstopp. (barnsidan.se)
 • Jordbruksverket och Livsmedelsverket genomf rde i v ras f rsta steget av en utbildningsinsats f r att ytterligare h ja medvetenheten f r BSE bland landets veterin rer. (jordbruksverket.se)
 • USA:s president Barack Obama "the Brain Initiative", d r han meddelade att USA ser hj rnforskning som ett av landets viktigaste forskningsomr den, vilket bekr ftar vad Kreapren r tidigare skrivit, att detta r det hetaste forskningsomr det i v rlden just nu. (kymendo.se)
 • Ser att du har en Rakel-variant ocks , kan bara meddela att n r det g ller denna teknikl sning s r den tyv rr f r m nniskor den allra skadligaste av all tr dl s teknik, detta p g a att den har en pulsrepeterfrekvens som ligger i hj rnans betafrekvensomr de, 17,65 Hz. (vaken.se)
 • H r f r man ocks hj lp med synonymer. (lankskafferiet.org)
 • De flesta demenstillst nd har som bakomliggande orsak skador och sjukdomar som direkt eller indirekt p verkar hj rnv vnadens funktioner eller verlevnad. (psykjouren.com)
 • a av symtom som direkt beror p hj rnskadan och dels av patientens reaktioner p sin sjukdom och dessutom f rs ken att anpassa sig till den. (psykjouren.com)
 • Marklund kan ju h vda att hon har ndrat 'detaljer' f r att skydda inblandade, men det har genomg ende skett p ett s tt som f rst rker dramaturgin med hj lp av m nniskors vanligaste sympatier och antipatier. (feminetik.se)
 • Varf r kan man inte kommentera expressens kr nik rer? (feminetik.se)