• I ett normalt hjärta kommer syrefattigt blod in i höger förmak, går vidare till höger hjärtkammare och därifrån ut i lungorna via lungpulsådern. (netdoktor.se)
 • En sensor övervakar patientens blodtryck och sätter igång konstgjorda muskler så att blod pumpas ut ur en svag hjärtkammare. (illvet.se)
 • Det gör att väggen till hans vänstra hjärtkammare är förtjockad och gör det svårare för hjärtat att pumpa ut det blod som syresatts. (aftonbladet.se)
 • Den tumsstora pumpen opererades in i hans vänstra hjärtkammare för att hjälpa den att pumpa ut tillräckligt med blod i kroppen. (unt.se)
 • Vid varje hjärtslag pressar vänster hjärtkammare ut ca en deciliter blod i pulsådrorna. (luxway.se)
 • Pulmonalisarterien leder blod från höger hjärtkammare till lungorna genom en klaff som fungerar som en envägsventil. (anicura.se)
 • I korthet är förmaksflimmer ett tillstånd då hjärtats bägge förmak upphör att regelbundet pumpa in blod i höger respektive vänster hjärtkammare. (arytmia.se)
 • Syrefattigt blod med hög koldioxidhalt pumpas ut från höger hjärtkammare in i lungartären som följer luftrörens förgreningar ut mot lungkapillärerna kring alveolerna. (forumg.org)
 • I lungorna mättas blodet med syre och strömmar till vänster förmak och därifrån via vänster hjärtkammare till stora kroppspulsådern (aorta). (netdoktor.se)
 • Då finns det rikligt med vävnadsvätska i lungorna, varför lungartärtrycket förblir högt och barnet utvecklar nedsatt funktion i höger hjärtkammare. (terveyskyla.fi)
 • Många av dem är födda med dålig eller obefintlig koppling mellan höger hjärtkammare och det så kallade lungkretsloppet, vilket gör att blodet, anegyn metronidazole. (sverige-apotek.life)
 • Aorta som också kallas stora kroppspulsådern leder blodet från vänster hjärtkammare ut i kroppen och huvudet genom en klaff som fungerar som en envägsventil. (anicura.se)
 • Några 70.000 amerikaner per år har emboliska stroke, som kan orsakas av atrieflimmer där blodet "pooler" och ibland stötar i atrierna (hjärtkammare), från vilka ett stycke går av och orsakar stroke. (medical-diag.com)
 • Undersökningen filmas, och läkaren kan bedöma hur vänster hjärtkammare pumpar, om något område rör sig sämre eller om det finns något klaffläckage. (vardpassagen.se)
 • Inga nya orosmoment har tillkommit, hjärtklaffen håller tätt, flödet mellan förmaken är bra och höger hjärtkammare pumpar fint. (wordpress.com)
 • Aortaklaffen är hjärtklaffen mellan stora kroppspulsådern (aortan) och vänster hjärtkammare. (doktorn.com)
 • Aortastenos hindrar blodflödet mellan vänster hjärtkammare och aortan. (umu.se)
 • vid förstorad hjärtkammare blir kärlväggen tjockare pga ökat tryck men om den är tunn vad betyder det? (lookformedical.com)
 • Aortastenos eller aortaklaffsstenos innebär en förträngning av utflödet från vänster hjärtkammare (förbi aortaklaffen) till den grad att det orsakar olika problem. (wikipedia.org)
 • Anmälan gäller en patient som utreddes för aortastenos (en förträngning av utflödet från vänster hjärtkammare). (hoglandsnytt.se)
 • För 17 år sedan föddes Jesper Karlsson med ett svårt hjärtfel, hypoplastiskt vänsterkammarsyndrom, vilket betyder att vänster hjärtkammare är outvecklad. (hjartebarnsturen.se)
 • för att behandla patienter med högt blodtryck och en förtjockning av vänster hjärtkammare. (apoteket.se)
 • Den ärftliga sjukdomen ARVC, som drabbar höger hjärtkammare, är en vanlig orsak till att mellan fem och tio unga personer plötsligt faller ned och dör under hård träning varje år i Sverige. (testfakta.se)
 • Där utreddes hon med standardprogrammet för att diagnosticera PAH: lungröntgen, spirometri, EKG, ekokardiografi, gång-test och kateterisering av höger hjärtkammare. (hjart-lung.se)
 • Ekokardiografi kan visa vidgning av vänster hjärtkammare (sällan över 60 mm) och/eller förtjockning av vänster kammarvägg (sällan över 12 mm). (privatmedicin.se)