• Det har faktiskt förekommit många fall där patienter med övergående hjärnischemi har stått ut för att de bara upplevt det symptomet. (stegforhalsa.se)
  • Den globalt patenterade metoden är avsedd att användas på patienter som drabbats av akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) som uppkommer vid t ex hjärtstopp, stroke eller hos somliga intensivvårdspatienter med feber. (it-halsa.se)