• Vi bedömer att kostnaden för att behandla HIV-infektioner med Intelence för dessa patienter är måttlig. (tlv.se)
 • Även om hiv fortfarande är en kronisk sjukdom kan man idag behandla hiv med så lite som en tablett per dag och fokus ligger idag på att patienterna får en så hög livskvalitet som möjligt. (doktorn.com)
 • Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. (noaksark.org)
 • I olika länder är risken att smittas av hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar olika hög. (doktorn.com)
 • Om en person som lever med hiv avbryter eller gör uppehåll med en påbörjad behandling kan dessa latent infekterade celler starta om hela processer med snabbt stigande virusnivåer, vilket också ökar risken för resistensutveckling om patienten fortfarande har lite läkemedel kvar i kroppen, men för låg dos för att helt trycka ner processen. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Fusionshämmare förhindrar viruspartiklar att smälta samman med målcellen och motverkar att friska celler blir infekterade av hiv. (hiv-sverige.se)
 • Prezista (darunavir) tabletter 400 mg och 800 mg, för behandling av HIV, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 22 november 2013. (tlv.se)
 • Att tidigt ta reda på om du har hiv ger möjlighet till bättre vård och behandling och bidrar även till minskad smittspridning. (doktorn.com)
 • Läkemedelskoncentrationsbestämningar för tbc-läkemedel kan bli aktuellt vid bland annat misstänkt terapisvikt eller följsamhetsproblematik, toxicitet, malabsorption, nedsatt lever och njurfunktion, samtidig hiv och svåra tbc-former med allmänpåverkan och/eller intensivvård såsom vid CNS-tbc och miliär tbc. (internetmedicin.se)
 • Vid graviditet används hivmedicinering för att det förhindrar att hiv överförs till barnet. (hiv-sverige.se)
 • HIV är ett retrovirus som bygger in sig i arvsmassan hos kroppens egna celler och slår ut funktionen hos celler som är aktiva i kroppens immunförsvar. (tlv.se)
 • Denna rapport bygger på intervjuer och samtal med HIV-positiva och med människor som har nära kontakt med HIV-positiva i de två länderna. (mimersbrunn.se)
 • Sådana celler kan överleva under många år med hiv och bildar därför en slags reservoar i kroppen. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Dessa långlivade celler är inte aktiva och kan därför inte påverkas av dagens läkemedel mot hiv som stoppar den aktiva tillverkningen av nya viruspartiklar. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Co-receptorhämmare förhindrar att hiv fäster på målcellen vilket förhindrar att friska celler infekteras. (hiv-sverige.se)
 • Det enda sättet att ta reda på om du har hiv eller inte är att göra ett hivtest vilket alltid är kostnadsfritt. (doktorn.com)