• Den första personen med verifierad hiv-1 smitta identifierades retrospektivt till 1956 i Kinshasa, Kongo, som blev ett epicentrum för fortsatt spridning i Centralafrika och efterhand till övriga delar av subsahariska Afrika. (netdoktorpro.se)
 • Hiv-viruset kom också till USA från Europa på 1970-talet som sexuell smitta bland män som har sex med män (MSM). (netdoktorpro.se)
 • Hiv är ett retrovirus som obehandlat orsakar immunbrist, vilket leder till allvarliga opportunistiska infektioner och olika typer av cancer samt för tidig död. (netdoktorpro.se)
 • Vid fynd av IC-ak utförs även kvantitativ analys av Desmoglein1 och 3-ak (ELISA) för att verifiera positivitet och differentiera mellan olika typer av Pemfigus. (karolinska.se)
 • Hiv-1 identifierades 1983 som orsak till aids. (netdoktorpro.se)
 • Världsaidsdagen är en dag som har instiftats för att uppmärksamma kampen mot aids, öka kännedomen om hur hiv kan bekämpas och minska fördomarna om sjukdomen. (tidstjuven.com)
 • Det röda bandet är den internationella symbolen för solidaritet med människor som lever med hiv och aids. (tidstjuven.com)
 • I Sverige har snabbsvarstester för hiv använts sedan 2007 på ett fåtal mottagningar och kliniker, främst med målgruppen män som har sex med män. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Detta kunskapsunderlag ger en bakgrund till snabbsvarstester för hiv med fokus på testning i Sverige med 3:e och 4:e generationens tester. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Det första utbrottet av hiv-1 i Sverige har retrospektivt identifierats till december 1979 bland MSM i Stockholm. (netdoktorpro.se)
 • Hiv-2 är mindre smittsam och har sin huvudsakliga utbredning i Västafrika - även om hiv-2-infekterade personer kan påträffas i många länder, även i Sverige. (netdoktorpro.se)
 • Den senaste versionen av hiv snabbsvarstester, den 4:e generationens test, har utvecklats med syftet att påvisa infektion redan tidigt i den akuta fasen. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Om detta har en klinisk relevans, förutom ur ett diagnostiskt perspektiv, är inte klarlagt, men den virala heterogeniciteten har medfört att läkemedelsresistens lätt utvecklas och att ett hiv-vaccin hittills inte har kunnat utvecklats. (netdoktorpro.se)
 • Combo vid tidig infektion och SMI rekommenderade försiktighet vid tolkning av resultat från tester med snabbsvar vid undersökning av personer som nyligen kan ha utsatts för hiv. (folkhalsomyndigheten.se)
 • I USA, Västeuropa och Australien spreds hiv-1 initialt främst hos MSM, intravenösa narkotikabrukare (IVDU) och personer som fått blodprodukter. (netdoktorpro.se)
 • Successivt ökade andelen heterosexuellt och vertikalt hiv-smittade personer markant utanför Afrika. (netdoktorpro.se)
 • Nåväl, jag surfade runt lite och fann en artikel om en med HIV som kunde hålla tillbaka viruset så det inte var påvisbart i blod genom bl a en tinktur som heter Clarkia 100. (newsaboutdisease.com)
 • Dagens hiv-1-epidemi har sin grund i att siv överfördes från chimpanser i apflockar i södra Kamerun mot gränsen till Kongo till människa, sannolikt upprepade gånger i slutet av 1800-talet/början av 1900-talet. (netdoktorpro.se)
 • Skeid mener dette er forskjellsbehandling av homofile med og uten fetisj/sm-legning og i strid med det 20 år lange hiv-forebyggende arbeid som tidligere Arbeiderpartiregjeringer og dagens rød-grønne regjering står for. (revisef65.org)
 • Hivtester med snabbsvar har varit begränsade till att påvisa infektion med hiv-antikroppar, vilket betyder att testet är användbart endast efter serokonversion och i den kroniska fasen. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Hiv-infektion är ursprungligen en zoonos. (netdoktorpro.se)