• Testen behövs eftersom man i Södra Karelen förra året kunde konstatera ett rekordantal av hiv-fall, den högsta på trettio år. (sttinfo.fi)
  • Det kan till exempel vara om du har en sexpartner som har hiv och kondomen gick sönder när ni hade sex. (apoteksgruppen.se)
  • Samtidigt har UNAIDS nya påskyndade mål som ska uppnås senast 2020 för ungdomar, till exempel att minska nya hivinfektioner med minst 75%, minska aidsrelaterade dödsfall med 65% och nå en nollvision mot diskriminering. (millenniemalen.nu)
  • Två av dessa sakkunniggrupper (Hiv & tb samt Arbetshälsa och arbetssäkerhet) leds av Finland. (stm.fi)