• Forskare från University of Dublin har visat i in-vitro-studier att Pycnogenol hämmar histaminfrisättning från mastceller. (viability.se)
  • Substansen verkar nästan specifikt i beta-två-adrenerga receptorer, vilket avkoppling bronkiolära, ökad motilitet i respiratoriskt epitel, ökad vätskeutsöndring i luftvägarna, stabilisering av mastceller, hämning av histaminfrisättning, vaskulär dilatation, ökad frisättning av adrenerga neurotransmittorer och myokardial aktivering, "tillägger pulmonologen. (uma-beauty.com)
  • för ökad histaminfrisättning, ökad cirkulation, minskad svullnad och ökad syresättning i muskeln. (prickigahunden.se)
  • Etono lindrar hudreaktioner som irritation, klåda, svullnad och rodnad som uppstår till följd av histaminfrisättning vid insektstick och -bett. (eapteekki.fi)
  • Cetirizin är en effektiv antagonist till histamin vid perifera H1-receptorer och minskar därmed effektivt symtomen av histaminfrisättning vid allergi. (wikipedia.org)
  • Det kan också finnas födoämnesintoleranser som ger ökad histaminfrisättning, eftersom histamin är kroppens skydd mot intoleranser och allergiska reaktioner. (zarahssida.se)
  • Histaminfrisättning leder till vasodilatation. (slideplayer.se)
  • Det är främst histaminfrisättning som är den viktigaste transmittorn och leder till plasmaläckage från ytliga blodkärl i dermis, säger Maria Bradley. (netdoktorpro.se)
  • Brist ger ökad histaminfrisättning i kroppen, vilket leder till allergibesvär. (ekoappen.se)