• Vuxna med höga kolesterolnivåer i blodet (hyperkolesterolemi, heterozygot familjär och icke-familjär, samt blandad dyslipidemi). (apoteket.se)
 • En randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert studie av effekten og sikkerheten av REGN727/SAR236553 hos pasienter med heterozygot familiær hyperkolesterolemi. (etikkom.no)
 • Prosjektet er en klinisk utprøving (fase III) av legemiddelet REGN727 hos personer med heterozygot familær hyperkolesterolemi. (etikkom.no)
 • I Norge skal det rekrutteres 10-15 pasienter med diagnosen heterozygot familiær hyperkolesterolemi. (etikkom.no)
 • En patient med heterozygot familjär hyperkolesterolemi uppvisar ofta dubblerad plasmanivå av kolesterol jämfört med en frisk person, men variationen av nivåer är stor inom populationen av patienter med familjär hyperkolesterolemi. (lakartidningen.se)
 • ENHANCE studerade effekten på intima-mediatjockleken av att ytterligare sänka LDL-kolesterol utöver behandling med högdos statin (simvastatin) hos patienter med heterozygot familjär hyperkolesterolemi med hjälp av kolesterolabsorptionshämning med ezetimib, som är tillgängligt i Sverige som Ezetrol. (lakartidningen.se)
 • Kvinnor med heterozygot form ("enkelt genetiskt anlag") kan använda p-piller med östrogen om de inte haft blodpropp, saknar nära släkting som haft blodpropp, inte är överviktiga och ej har annan sjukdom som kan ge ökad proppbenägenhet. (doktorn.com)
 • Består utav creme, rost och heterozygot silvergrå (enkelt anlag silver). (vimeddjur.se)
 • Dominant allel, (ett dominant anlag) f ör en heterozygot, den allel inom ett genpar som har starkast uttryck. (hedren.nu)
 • Eftersom både arvsanlagen A och AB är dominant över B måste en katt bära två B-anlag för att få blodgrupp B. En katt med blodgrupp AB kan antingen vara homozygot AB/AB (det vill säga ha två lika arvsanlag), eller bära recessivt B, det vill säga ha genotyp AB/B (heterozygot, två olika arvsanlag). (royalcanin.se)
 • Om man har två olika varianter av en gen har man ett heterozygot anlag. (apotekvarer-pa-nettet.life)
 • Om kromosomparet däremot innehåller två olika anlag så är personen heterozygot med avseende på ögonfärgen. (drainclearancecrawley.co.uk)
 • Det som är skillnaden är hur detta påverkar de synliga egenskaperna, recessivt kräver homozygota genpar (två lika allel) för att synas på individen medan dominanta anlag endast behöver heterozygot genpar (endast en allel för egenskapen krävs). (colourpoint.se)
 • För att kunna åstadkomma detta måste den ena föräldern vara PKD-negativ och den PKD-positiva katten vara heterozygot i sitt anlag. (machillas.se)
 • Jag håller på med genetiska studier över arvsgången hos klockorna på jämtgetterna och skulle därför behöva uppgifter om bocken i fråga, då jag inte vet om han är homozygot dominant eller heterozygot i anlaet då båda hans föräldrar har klockor och alla hans nuvarande avkommor har klockor. (kundo.se)
 • En heterozygot katt bör bara paras med en frisk katt, för att minska risken för att man får sjuka katter. (sverak.se)
 • Heterozygot katt paras med katt utan Selkirk Rex-genen. (nordicselkirkrex.com)
 • När en katt bär colourpointanlaget utan att det syns har denna alltså en heterozygot uppsättning av egenskapen. (colourpoint.se)
 • Detta betyder också att om man avlar på en PKD fri katt med en heterozygot PKD drabbad katt, kommer detta att resultera i att ungefär 50% av avkomman ärver PKD mutationen. (machillas.se)
 • Barnen har 50 % risk att få APC- r i heterozygot form. (doktorn.com)
 • Graden av riskökning beror på om mutationen föreligger i homo- eller heterozygot form samt på genotyp av faktor II-genen. (sahlgrenska.se)
 • Faktor V Leiden (heterozygot form) har förknippats med en sjufaldig och p-piller med en fyrfaldig riskökning för venös trombos (1). (lakemedelsverket.se)
 • Det visade sig sedan att min bror var homozygot APC-resistent, något även jag testade mig för men inte hade (inte ens i heterozygot form). (netdoktor.se)
 • Läkemedels-försäkringen konstaterade att det var en kombination av flera orsaker - avvikande blodflöde i lilla bäckenet och ryggen, något förhöjt tryck i lungkretsloppet samt medfödd proppbenägenhet i form av heterozygot APC-resistens och heterozygoti i MTHFR-polyformism avseende mutation 1298 och 677 med lätt homocysteinemi - som var anledningen till att patienten avråtts från att bli gravid. (lakemedelsskadenamnden.se)
 • Problemet ligger framför allt i svårigheten att identifiera friska anlagsbärare med enkel uppsättning av anlaget (heterozygot). (lantbruksforskning.se)
 • Om den har ett dominant och ett recessivt s s ger man att den r heterozygot f r anlaget. (raggorgeous.se)
 • Patienter som har 1 onormal genmutation kallas heterozygot, köpa longacef i usa pris . (apoteksverige.life)
 • Hundarna blev genetiskt standardiserade, men det var arbetsgenen som var den betydande (homozygot), och den standardiserade exteriören av underordnad betydelse (heterozygot). (saltisgarden.se)
 • FIT Avvikelser från Hardy-Weinberg i totalpopulationen FIS Avvikelser från Hardy-Weinberg i subpopulationerna Ho He Infärgning av primers - visualisering LOCUS 1 Ind 1 Heterozygot 93/99 Ind 2 Homozygot 103/103 Ind 3 Heterozygot 99/103 4 Lokal Genepop on the Web Locus Individ Polymorfigrad Heterozygositet Skillnader mellan lokaler (FST) Hardy-Weinberg Populationsgenetiska analyser Ladda upp filer med genotypdata Allozymer Microsatelliter Resultat: Scrolla ner! (studylibsv.com)
 • Heterozygot är en individ med två olika alleler för en viss gen. (hedren.nu)
 • Heterozygot är en individ som bär enkel allel av en egenskap, homozygot är när en individ bär dubbel allel (ett genpar) av en egenskap. (colourpoint.se)
 • Om barnet ärver en samma snipp från båda föräldrarna kallas det Homozygot och ärver man bara en så kallas det Heterozygot. (bioind.se)
 • Sköldpadd kallas en könsbunden färg hos tamkatten, (32 c) vilken uppkommer vid en heterozygot uppsättning av den könsbundna röda färgen, kallad. (wigup.online)
 • När du får olika alleler från varje förälder är du heterozygot för den egenskapen. (myheritage.se)
 • Vid utredning på koagulationsklinik konstaterades att patienten hade en medfödd heterozygot mutation och hon insattes på livslång Waranbehandling. (lakemedelsskadenamnden.se)
 • Om katten däremot är heterozygot svart, så innebär det att kromosomparen kodar för olika egenskaper. (katt.nu)
 • Han var heterozygot och Gazzaleh likaså heterozygot bärare av thalassemi, clomifen apotek priser. (hiresounds.co.uk)
 • Han var heterozygot och Gazzaleh likaså heterozygot bärare av thalassemi, kostnad etabus göteborg. (apotekvarer-nettbutikk.life)
 • β-thalassemi är kliniskt heterozygot β-thalassemi leder kliniskt till β-thalassemia intermedia eller major. (zajednica.info)
 • Består utav creme och heterozygot silvergrå (enkel uppsättning silver). (vimeddjur.se)
 • Ärftlig heterozygot brist på antitrombin medför att man har 40-60 % av normal antitrombinkoncentration och är associerat med ökad risk för venös trombossjukdom. (regiondalarna.se)
 • Heterozygot är katten när de båda anlagsparen i allelen är olika: man säger att anlagen är dominant respektive recessivt. (sverak.se)
 • Det absolut vanligaste är att katterna har en enkel uppsättning av Selkirk Rex-genen (" heterozygot "), kort sagt innebär det att katten har en kopia av genen som ger den lockiga pälsstrukturen och en annan kopia av en gen som ger släthårig/rak pälsstruktur. (nordicselkirkrex.com)
 • När en Selkirk är heterozygot innebär det att den har en uppsättning av genen som orsakar lockighet - därför kan rakhåriga ungar födas. (nordicselkirkrex.com)
 • Nedärvning av den hornlösa genen när man använder heterozygot hornlös tjur (POC) på behornad ko. (vikinggenetics.se)
 • Ett barn är homozygot laktosintolerant, vilket innebär att han bär på genen från både mig och pappan, de andra är heterozygot. (videhexan.com)
 • Tredje bilden visar en av fyra heterozygot asienblå honor. (guppys.se)
 • Punnett-kvadrat som visar de möjliga genotyperna och fenotyperna en person kan ärva från en homozygot blåögd förälder och en heterozygot brunögd förälder. (myheritage.se)
 • Nedan följer en Punnett-kvadrat som kartlägger möjliga genotyper för en person med en homozygot blåögd förälder och en heterozygot brunögd förälder. (myheritage.se)
 • Det kan också förekomma att en person är heterozygot för två olika hemoglobinvarianter. (apotekvarersverige.life)
 • De flesat av dessa tjurar är heterozygot hornlösa och de har samma genetiska nivå som de bästa tjurarna på marknaden. (vikinggenetics.se)
 • Om den har ett dominant och ett recessivt så säger man att den är heterozygot för. (apotekvarerpanett.life)