• Scarlett Szpryngiel Forskning om skinnbaggar (Heteroptera). (nrm.se)
  • Checklista över svenska skinnbaggar (Hemiptera-Heteroptera). (dyntaxa.se)
  • Grupperingarna i ordningar är förhållandevis fasta och vedertagna men ibland delar man upp ordningen halvvingar (Hemiptera) i två ordningar skinnbaggar (Heteroptera) och växtsugare (Homoptera). (sef.nu)
  • Squatina heteroptera är en hajart som beskrevs av Castro-Aguirre, Espinosa Pérez och Campos 2007. (wikipedia.org)
  • Vatairea heteroptera är en ärtväxtart som först beskrevs av Allemao, och fick sitt nu gällande namn av F.A.Iglesias. (wikipedia.org)
  • Baggen är en (subadult) skinnbagge (dvs den tillhör ordningen Heteroptera). (blogspot.com)
  • Squatina heteroptera ingår i släktet Squatina och familjen havsänglar. (wikipedia.org)
  • Vatairea heteroptera ingår i släktet Vatairea och familjen ärtväxter. (wikipedia.org)