• Humant papillomvirus, HPV, orsakar flera vanligt sexuellt överförda infektioner. (safe6.nu)
 • Den andra typen av herpesvirus är en mycket obehaglig familjemedlem som orsakar könsinfektion. (primarycarewestfield.com)
 • Den sjunde typen av herpesvirus orsakar kronisk trötthet, frekventa fördjupningar, svullna lymfkörtlar och feber, som kan bestå i månader utan minskning och ingen uppenbar anledning. (primarycarewestfield.com)
 • Varicella zoster är en del av en grupp virus som kallas herpesvirus, vilket inkluderar de virus som orsakar munsår och genital herpes. (bokavaccination.se)
 • Att tumören är vanlig hos aidspatienter beror på att tumören orsakas av viruset Humant Herpesvirus 8 (HHV8) i herpesfamiljen. (wikipedia.org)
 • Sjukdomen orsakas av ett virus, humant herpesvirus typ 6 (HHV-6), som sprids via luften. (doktorn.com)
 • 4 Herpes Orsakas av Herpesvirus. (slideplayer.se)
 • Herpesvirus är en virusfamilj, som tillhör släktet Herpesviridae, av dubbelsträngat DNA som ger sjukdomen herpes. (wikipedia.org)
 • Herpesgruppens virus tillhör familjen Herpesviridae och består av herpes simplex virus typ1 (HSV-1) och typ 2 (HSV-2), cytomegalovirus (CMV), varicella-zoster virus (VZV), Epstein-Barr virus (EBV) och humant herpes virus typ 6 (HHV-6), typ 7 (HHV-7) och typ 8 (HHV-8). (folkhalsomyndigheten.se)
 • Även bältros i huden kring och i själva ögat och då även hornhinnan är också en typ av herpesvirus, herpes zoster. (apotekvarerpanettet.life)
 • HHV-6-virus har, i likhet med övriga herpesvirus, ett dubbelsträngat DNA-genom. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Epstein-Barr-virus eller humant herpesvirus 4 (EBV), är ett linjärt dubbelsträngat DNA-virus med 172 kb långt genom. (wikipedia.org)
 • Antikroppar mot Epstein-Barr virus (EBV), ett annat herpesvirus som är associerat med MS, analyserades med samma metod och forskarna kunde visa att om man hade ett högt svar mot både EBV och IE1A så hade man en ytterligare ökad risk för MS. Detta indikerar att det kan vara flera virusinfektioner som samverkar för att orsaka MS. (ki.se)
 • hCG är en förkortning för human chorion-gonadotropin, på svenska humant koriongonadotropin. (fass.se)
 • SYLVANT används för behandling av multicentrisk Castlemans sjukdom (MCD) hos vuxna patienter som inte har humant immunbristvirus (hiv)- eller humant herpesvirus-8 (HHV-8)-infektion. (apoteket.se)
 • Sammanfattning av nyttan av behandlingen Sylvant används för behandling av vuxna patienter med multicentrisk sjukdom vilka är humant immunbristvirus (hiv)-negativa och humant herpesvirus-8 (HHV-8)-negativa. (docplayer.se)
 • Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat en metod för att särskilja mellan två olika typer av ett vanligt herpesvirus (HHV-6) som har kopplats till multipel skleros. (ki.se)
 • Livmoderhalscancer (cervixcancer) är en cancerform som är starkt förknippad med humant papillomvirus (HPV). (wikipedia.org)
 • Totalt var 78,8 procent av serumproverna från de sex ME-patienterna positiva för antikroppar mot DNA-polymeras och 44,2 procent var positiva för antikroppar mot dUTPase. (newsaboutdisease.com)
 • Enligt data från USA har cirka 8 % av 18-åringarna som upplevt svårt trauma PTSD, medan andelen är upp till 40 % för dem som utsatts för överfall eller sexuellt övergrepp. (netdoktorpro.se)
 • Materials Today , online 8 augusti 2021, doi: 10.1016/j.mattod.2021.07.020. (ki.se)
 • Denna studie omfattade 79 hiv-negativa och HHV-8 negativa patienter i åldern 18 år och äldre. (docplayer.se)